2

Tơlơi Iâu Mơthưr Yehezekêl

1Ñu pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, tơgŭ bĕ laih anŭn Kâo či pơhiăp hăng ih.” 2Tơdang Ñu pơhiăp, Yang Bơngăt trŭn ƀơi kâo hăng pơtơgŭ hĭ kâo laih anŭn kâo hơmư̆ Ñu pơhiăp hăng kâo yơh.
3Ñu laĭ tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, Kâo hlak pơkiaŏ ih nao pơ ƀing Israel, jing pơ sa boh lŏn čar tơgŭ pơkơdơ̆ng hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo laih. Ƀing gơñu hăng ƀing ơi adon gơñu hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo mơ̆ng hlâo hlŏng truh pơ ră anai yơh. 4Ƀing ană plei Kâo či pơkiaŏ ih nao anai jing ană plei khăng akŏ laih anŭn ƀu pơpŭ kơ Kâo ôh. Pơhiăp bĕ hăng ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,’ 5Laih anŭn ƀing gơñu hơmư̆ ƀôdah ƀu kiăng hơmư̆ ôh, yuakơ ƀing gơñu jing kar hăng sa sang anŏ tơgŭ pơkơdơ̆ng biă mă, ƀing gơñu či thâo yơh kơ tơlơi hơmâo sa čô pô pơala amăng ƀing gơñu. 6Laih anŭn bơ kơ ih, Ơ ană mơnuih hơi, anăm huĭ kơ ƀing gơñu ƀôdah kơ hơdôm boh hiăp gơñu ôh. Anăm huĭ bra̱l ôh, wơ̆t tơdah abih bang rơ̆k drơi hăng pum kơyâo drơi jing jum dar ih laih anŭn ih hơdip kar hăng amăng tŏng krah khul aguăt. Anăm huĭ bra̱l ôh kơ tơlơi ƀing gơñu pơhiăp ƀôdah pơhuĭ, wơ̆t tơdah ƀing gơñu jing kar hăng sa boh sang anŏ tơgŭ pơkơdơ̆ng biă mă yơh. 7Ih khŏm pơhiăp bĕ hơdôm boh hiăp Kâo hăng ƀing gơñu, wơ̆t tơdah ƀing gơñu hơmư̆ ƀôdah ƀu hơmư̆ ôh, yuakơ ƀing gơñu jing ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng. 8Samơ̆ bơ kơ ih, Ơ ană mơnuih hơi, hơmư̆ bĕ kơ tơlơi Kâo pơhiăp hăng ih. Anăm tơgŭ pơkơdơ̆ng kar hăng sang anŏ tơgŭ pơkơdơ̆ng anŭn ôh. Ha bĕ amăng bah ih laih anŭn ƀơ̆ng bĕ tơlơi Kâo pha brơi kơ ih.”
9Giŏng anŭn, kâo lăng laih anŭn kâo ƀuh sa ƀĕ tơngan yơr tơbiă kơ kâo. Anŭn jing sa boh tơkŭl hră yơh, 10jing hră Ñu yaih tơbiă ƀơi anăp kâo. Ƀơi dua bơnăh le̱ng kơ čih hơdôm boh hiăp čŏk hia, kơŭ kơuăn laih anŭn răm ƀăm yơh.