Santoiq Atỡng

 Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq yỗn tỗp sa‑âm tâng cruang Ca-lati sám 50 toâq 58 cumo ntun Yê-su canỡt.
 Tâng cruang Ca-lati bữn cũai atỡng la cóq puai phễp rit Môi-se, ki nŏ́q têq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Phau-lô chĩc thỡ nâi dŏq atỡng loah yỗn tỗp sa‑âm ỡt tâng cruang Ca-lati dáng raloaih, tỡ bữn túh cóq táq puai phễp rit cũai I-sarel, yuaq dũ náq cũai cỡt tanoang o yang moat Yiang Sursĩ la cỗ alới sa‑âm Yê-su. Phau-lô cơiq thỡ yỗn cũai Ca-lati dŏq ayông loah con acái Yiang Sursĩ ỡt tâng cruang ki dáng loah táq nŏ́q yỗn pĩeiq.
 Phau-lô atỡng yỗn alới dáng raloaih chớc án la toâq tễ Yiang Sursĩ toâp. Cớp ranáq án táq la tỡ cỡn tễ cũai, ma Yiang Sursĩ arô án dŏq atỡng loah parnai Yiang Sursĩ yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarel. Phau-lô atỡng yỗn alới dáng cũai cỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ la nhơ alới sa‑âm sâng.
 Parsốt tâng choâiq thỡ nâi, Phau-lô chĩc yỗn alới dáng, tam alới tỡ bữn túh puai noâng phễp rit cũai I-sarel, ma cóq alới tamoong tâng ŏ́c saryóq cớp sa‑âm Yê-su Crĩt pacái lứq.