4

Bunuyh Gŭ Tâm Nau Vay Jêh Ri Tâm Nau Yô̆

1Gâp lah, dôl nơm dơi ndơn drăp jêng kon se, păng mâu jêng êng êng đah dĭk ôh, nđâp tơlah păng jêng kôranh ma lĕ rngôch drăp păng. 2Păng gŭ tâm dâng nơm n'gang păng jêh ri nơm chiă uănh păng, kŏ tât nar mbơ̆ păng tâm nal jêh. 3He jêng nâm bu pô nây lĕ, dôl he hôm jê̆ he jêng dĭk ma nau ta neh ntu mơng ƀư jêh. 4Ƀiălah tơlah tât jêh nar tâm nal, Brah Ndu njuăl Kon Păng, ăn ma du huê bu ur deh, deh tâm dâng nau vay, 5gay ma tâm chuai lĕ phung gŭ tâm dâng nau vay, pôri he dơi jêng kon bu rong an. 6Jêh ri khân may jêng kon, Brah Ndu njuăl tâm nuih n'hâm he Brah Huêng Ueh Kon Păng, lah pô aơ: "Abba! Mbơ̆!" 7Pô nây yơh khân may mâu hôm jêng dĭk ôh, ƀiălah jêng kon, jêh ri tơlah khân may jêng kon, khân may dơi jêng phung dơi ndơn drăp Brah Ndu.
8Kăl e ri khân may mâu gĭt năl Brah Ndu ôh, khân may jêng dĭk ma brah mâu khlay ôh; 9ƀiălah aƀaơ khân may gĭt năl jêh Brah Ndu; mâu lah nanê̆ ngăn Brah Ndu gĭt năl jêh khân may, mâm ƀư khân may ŭch plơ̆ sĭt ma nau vay rdja jêh ri o ach jêh ri ŭch plơ̆ jêng dĭk? 10Khân may săch nar, khay, yan jêh ri năm. 11Gâp klach kan gâp pah jêng dơm dam jêh tâm phung khân may.

Phung Galati Rgâl Nau Mĭn Khân Păng

12Hơi oh nâu, gâp vơh vơl ma khân may ăn khân may jêng nâm bu gâp, yorlah gâp jêng nâm bu khân may. Khân may mâu ƀư mhĭk ma gâp ôh; 13ƀiălah khân may gĭt jêh yorlah gâp geh nau rdja tâm săk jăn gâp mbơh jêh nau mhe mhan ueh ma khân may rnôk lor ri, 14jêh ri săk jăn gâp rơia jêng nau rlong uănh ma khân may kđôi lĕ, khân may mâu mưch, mâu dun gâp ôh, ƀiălah khân may rom gâp nâm bu du huê oh mon ueh Brah Ndu ngăn, nâm bu khân may rom Yêsu Krist nơm. 15Mbah ntŭk nau ueh maak khân may geh? Yorlah gâp dơi mbơh ma khân may pô aơ, rnôk nây, tơlah dơi kŏ bơi ma khân may vĕk măt khân may nơm ăn ma gâp. 16Ƀiălah mâm ƀư gâp jêng rlăng tay đah khân may yorlah gâp nti nau ngăn ma khân may? 17Phung nây geh nau duh nđơr yor khân may, ƀiălah mâu di khân păng geh nuih n'hâm ueh ôh; ƀiălah khân păng ŭch khân may chalơi hên, jêh ri duh nđơr đah khân păng. 18Ueh lĕ geh nuih n'hâm duh nđơr ma nau ueh. Ăn khân may geh ƀaƀơ, mâu di knŏng dôl gâp gŭ ndrel ma khân may ôh. 19Hơi phung kon jê̆ gâp, yor phung khân may gâp dơn nau rêh ni tâm ban ma nau ji deh kon, kŏ nau Brah Krist jêng tâm khân may! 20Gâp ŭch gŭ ndrel ma khân may jêh ri tâm rgâl nau gâp ngơi, yorlah gâp gŭ rngot uh ah yor khân may.

H'Agar Jêh Ri H'Sara Tâm Ntĭt Ma Bar Ntil Nau Tâm Rnglăp

21Lah hom ma gâp, hơi phung ŭch gŭ tâm dâng nau vay, khân may mâu mâp tăng nau vay hĕ? 22Yorlah geh nau nchih jêh ma Y-Abraham geh bar hê kon bu klâu, du huê jêng kon bu ur dĭk bu, du huê jêng kon bu ur kon me. 23Kon bu ur dĭk bu deh tĭng nâm nglay săk, ƀiălah kon bu ur kon me deh tĭng nâm nau ton jêh. 24Lĕ bar hê nây geh nau hôr pô aơ; bar hê bu ur nây jêng nau tâm ntĭt ma bar nau tâm rnglăp. Du nau tâm rnglăp tă bơh yôk Sinai, deh ma kon ăn jêng dĭk; păng nây jêng H'Agar, 25H'Agar nâm bu ntĭt yôk Sinai tâm n'gor Arabi, nâm bu ƀon Yêrusalem aƀaơ aơ, gŭ jêng dĭk ndrel ma kon păng. 26Ƀiălah ƀon Yêrusalem ta klơ jêng kon me, jêh ri păng jêng me he. 27Yorlah geh nau nchih jêh pô aơ:
 "Maak hom! Hơi bu ur ndrô gâng.
 Bu ur mâu mâp deh kon Răm maak hom ay jêh ri gơm đah Hom.
 Nơm mâu mâp ji nau n'gơch nkeng ôh.
 Yorlah phung bơh kon tă bơh bu ur bu dun lơi mra jêng âk lơn ma kon bơh bu ur geh sai".
28Hơi oh nâu, he jêng tâm ban ma Y-Isăk, jêng kon bơh nau ton. 29Ƀiălah tâm ban ma rnôk nây, kon bu deh tĭng nâm nglay săk ƀư mhĭk ma nơm bu deh tĭng nâm Brah Huêng Ueh, aƀaơ ăt tâm ban pô nây lĕ. 30Moh nau nchih lah jêh?" Mprơh lơi bu ur dĭk bu jêh ri kon bu klâu păng; yorlah ma kon bu ur dĭk bu mâu dơi ndơn drăp ndrel ma kon bu ur kon me ôh". 31Pôri, hơi phung oh nâu, he mâu jêng kon bu ur dĭk bu ôh, ƀiălah ăn jêng kon bu ur kon me.