Santoiq Atỡng

 Yang la manoaq tễ tỗp muoi chít la bar náq rien tễ Yê-su. Án la a‑ễm Yacỡ cớp con samiang Sê-badê. Án chĩc saráq nâi sám 85 toâq 90 cumo ntun Yê-su canỡt.
 Yang chĩc atỡng pai Yê-su toâp la Parnai Yiang Sursĩ sễng pỡ cốc cutễq nâi. Án cỡt cũai cớp ỡt parnơi cớp cũai. Yang chĩc saráq nâi dŏq yỗn máh cũai sa‑âm Yê-su la Con Yiang Sursĩ, án ca chuai amoong cũai. Cũai aléq roap sa‑âm Con ki, cũai ki bữn tamoong mantái níc.
 Yang chĩc loah máh ranáq salễh dŏq apáh Yê-su la manoaq chuai amoong ca Yiang Sursĩ khoiq ữq tễ nhũang. Yang atỡng tễ noau táq Yê-su cớp téh án tâng aluang sangcáng; án cuchĩt cớp tamoong loah. Vớt ki Yê-su apáh tỗ án yỗn tỗp rien tễ án hữm loah án.