10

Brah Yêsu Jêng Rmăk Biăp Ueh

1"Nanê̆, nanê̆ gâp lah ngăn ma khân may, mbu nơm mâu lăp ta mpông n'gar biăp, ƀiălah hao ta ntŭk êng, păng nây jêng bunuyh ntŭng. 2Ƀiălah bunuyh lăp ta mpông n'gar biăp, păng nây jêng rmăk biăp. 3Bunuyh mât n'gar mra pơk mpông jêh ri phung biăp mra iăt bâr rmăk. Păng kuăl biăp Păng tĭng nâm nau Păng ntơ moh êng êng jêh ri Păng njŭn leo luh padih. 4Jêh Păng ăn phung biăp luh padih lĕ rngôch, jêh ri Păng nơm hăn lor panăp, phung biăp tĭng pakơi Păng, yorlah phung biăp gĭt năl jêh bâr Păng. 5Khân păng mâu mra tĭng bu êng ôh, ƀiălah mra du, yorlah khân păng mâu gĭt năl ôh bâr bu êng." 6Brah Yêsu ngơi nau hôr aơ ma khân păng. Ƀiălah khân păng mâu gĭt rbăng ôh mâm nau Brah Yêsu ŭch ngơi.
7Brah Yêsu lah đŏng ma khân păng: "Nanê̆, nanê̆ gâp lah ngăn ma khân may. Gâp jêng mpông phung biăp. 8Lĕ rngôch mbu nơm văch lor ta gâp, păng jêng bunuyh ntŭng jêh ri tâm pit lăp, ƀiălah phung biăp mâu iăt nau khân păng ôh. 9Gâp jêng mpông, mbu nơm lăp ta gâp păng mra klaih, păng mra lăp jêh ri luh saơ gơ̆ sa. 10Bunuyh ntŭng knŏng ŭch pit ntŭng, nkhĭt jêh ri ƀư rai. Gâp văch gay ma phung biăp geh nau rêh, jêh ri gay ăn ma khân păng geh nau rêh âk rmeh.
11Gâp jêng rmăk biăp ueh, rmăk ueh jao nau rêh Păng nơm ma phung biăp. 12Rmăk bu nkhôm mâu jêng rmăk ngăn ôh jêh ri phung biăp mâu lĕ jêng biăp păng, lah saơ so bri tât păng nchuăt du, chalơi êng biăp, so bri kăp biăp jêh ri ƀư rŭng khân păng. 13Păng du yorlah păng jêng rmăk bu nkhôm, jêh ri păng mâu meng uănh ma phung biăp ôh. 14Gâp jêng rmăk biăp ueh. Gâp gĭt năl biăp gâp, jêh ri biăp gâp gĭt năl gâp. 15Tâm ban ma Mbơ̆ gĭt năl gâp, jêh ri gâp gĭt năl Mbơ̆. Gâp ăn nau rêh gâp nơm ma phung biăp. 16Gâp geh đŏng phung biăp êng, khân păng mâu gŭ tâm n'gar aơ ôh. Phung biăp nây gâp mra njŭn leo lĕ. Khân păng mra iăt bâr gâp. Pôri mra geh du phung biăp jêh ri du huê rmăk. 17Mbơ̆ rŏng ma gâp yor nau aơ. Yorlah gâp jao ăn nau rêh gâp nơm, gay ma gâp dơi sŏk đŏng păng. 18Mâu geh bunuyh dơi pit sŏk ôh, ƀiălah gâp nơm jao ăn, gâp geh nau dơi jao ăn nau rêh gâp nơm, jêh ri gâp geh nau dơi sŏk sĭt păng đŏng, nây yơh nau ntăm gâp sŏk dơn jêh tă bơh Mbơ̆ gâp."
19Yor nau ngơi aơ geh đŏng nau tâm khan ndrăng phung Yuđa. 20Âk tâm phung khân păng lah: "Păng geh brah mhĭk, păng jêng brŭt jêh, phung êng lah, nau ngơi nây mâu hôm khân may gŭ iăt Păng." 21"Di tă bơh du huê bunuyh geh brah mhĭk ôh, brah mhĭk păng mâu dơi ƀư lin ang măt bunuyh chieh ôh."
22Tâm yan sial puh ta ƀon Yêrusalem geh nau ƀư maak lăp ngih brah Yuđa. 23Brah Yêsu hăn nsong tâm ngih brah Yuđa ta ndring Salômôn. 24Phung Yuđa gŭ jŭm Păng jêh ri lah ma Păng: "Ndah nar may mra ndơm nau mĭn hên? Lah may jêng Brah Krist mbơh nanê̆ hom ma hên." 25Brah Yêsu lah: "Gâp lah jêh ma khân may, ƀiălah khân may mâu ŭch chroh ôh lĕ kan gâp ƀư ma amoh Mbơ̆ gâp, kan nây mbơh ma gâp. 26Ƀiălah khân may mâu chroh, yorlah khân may mâu di biăp gâp ôh. 27Biăp gâp iăt nau gâp, gâp gĭt năl khân păng, jêh ri khân păng tĭng ndô̆ gâp. 28Gâp ăn ma khân păng nau rêh n'ho ro, khân păng mâu mra roh rai ôh, jêh ri mâu geh nơm pit sŏk khân păng bơh ti gâp. 29Mbơ̆ gâp jêng nơm toyh lơn ma lĕ nơm êng dơi sŏk jêh biăp nây ma gâp, jêh ri mâu hôm geh nơm êng dơi sŏk ntŭng khân păng bơh ti Mbơ̆ gâp ôh. 30Gâp đah Mbơ̆ jêng nguay." 31Phung Yuđa dônh lŭ ŭch klŭp ƀư nkhĭt Brah Yêsu.
32Brah Yêsu lah ma khân păng: "Gâp hŏ mpơl ma khân may âk kan ueh tă bơh Mbơ̆ gâp. Moh nâm khân may ŭch klŭp gâp ma lŭ?" 33Phung Yuđa lah ma Brah Yêsu: "Mâu geh lah kan ueh ôh hên ŭch klŭp may ma lŭ, ƀiălah yor nau may ngơi sưr, yorlah may jêng du huê bunuyh, ƀiălah may lah may jêng Brah Ndu." 34Brah Yêsu plơ̆ lah ma khân păng: "Di lĕ nâm bu nchih jêh tâm nau vay khân may, gâp lah khân may jêng brah? 35Lah bu moh Brah Yêsu ma phung sŏk dơn Nau Brah Ndu Ngơi (jêh ri nau nchih jêh mâu dơi tâm rgâl ôh). 36Gâp jêng tă bu nơm Mbơ̆ kơp kloh ueh jêh ri njuăl gâp jŭr ta neh ntu aơ, gâp lah, gâp jêng Kon Brah Ndu, moh nau khân may phong gâp, gâp ngơi sưr? 37Lah kan gâp ƀư mâu di kan Mbơ̆ gâp, lơi khân may chroh ma gâp ôh. 38Ƀiălah, lah ngăn gâp pah kan ma Mbơ̆, lah khân may mâu chroh ma gâp kđôi lĕ, chroh hom ma kan gâp ƀư aơ, ri mơ khân may dơi gĭt năl jêh ri gĭt rbăng Mbơ̆ gŭ tâm gâp, jêh ri gâp gŭ tâm Mbơ̆."
39Yor ri khân păng hôm joi nau ŭch nhŭp chăp Brah Yêsu đŏng, ƀiălah Brah Yêsu du tă bơh ti khân păng. 40Brah Yêsu hăn đŏng kơh rĭ dak krong Yurdan ta ntŭk Y-Yôhan ƀư ƀaptem saơm ri, Păng gŭ ta nây. 41Geh âk bunuyh hăn tât ta Păng, jêh ri khân păng lah: "Y-Yôhan ê mâp ƀư du ntil nau khlay ôh, ƀiălah lĕ nau păng mbơh ma bunuyh aơ jêng ngăn," 42ta nây geh âk bunuyh chroh ma Păng.