10

Cũai Mantán O

1Yê-su pai ễn neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, cũai aléq ma tỡ bữn mut tâng cuaq charán cữu na ngoah, ma án mut na canŏ́h, án la cũai savễng cớp yoc ễ tutuoiq. 2Án ca mut na ngoah, án ki la cũai mantán cữu. 3Cũai kĩaq ngoah cuaq pớh toong yỗn cũai mantán cữu mut, cớp máh cữu tamứng sưong án arô. Án talếq ramứh cữu, cớp án dững aloŏh máh cữu tễ cuaq. 4Toâq án ayông máh cữu, án pỡq nhũang, cớp máh cữu puai án, yuaq cữu ki sacoal samữong án. 5Ma cữu tỡ bữn puai cũai liaq. Lứq án lúh tễ cũai liaq, yuaq án tỡ bữn sacoal samữong cũai ki.”
6Yê-su atỡng parnai sacâm nâi, ma cũai ki tỡ bữn sapúh ntrớu án atỡng.
7Ngkíq Yê-su atỡng loah alới neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, cứq la ngoah cuaq charán cữu. 8Nheq tữh cũai ca toâq tễ nhũang cứq, la moang cũai savễng cớp cũai tutuoiq. Ma tỗp cữu tỡ bữn tamứng alới. 9Cứq la ngoah cuaq. Cũai aléq mut na ngoah cuaq, cũai ki bữn tamoong. Têq án mut loŏh chuaq cha cớp án ramóh níc crơng sana. 10Cũai savễng mut yoc ễ tuoiq, yoc ễ cachĩt, cớp yoc ễ talốh pupứt sâng. Ma cứq toâq yỗn máh cữu bữn tamoong, cớp tỡ bữn ŏ́q muoi ramứh ntrớu.
11“Cứq la mantán o. Mantán o chiau rangứh án pláih yỗn cữu têq tamoong. 12Cũai tuthễ bán cữu, án tỡ bữn ndỡm cữu. Khân án hữm acho cruang toâq, án lúh táh nheq cữu. Ngkíq acho cruang palŏ́ng cáp cữu; chơ máh cữu lúh pláh chap. 13Cũai tuthễ lúh yuaq án la cũai bán thễ sâng. Án tỡ bữn pasếq ntrớu cữu. 14-15Cứq la cũai mantán o. Mpoaq tâng paloŏng dáng cứq, cớp cứq dáng Mpoaq tâng paloŏng; machớng ki tê cứq dáng máh cữu cứq, cớp cữu cứq dáng cứq. Cứq bũi pláih rangứh cứq yỗn máh cữu cứq. 16Bữn cữu canŏ́h la khong cứq tê, ma tỡ bữn ỡt tâng cuaq nâi. Cứq cóq pỡ pong tê máh cữu ki. Nỡ‑ra cữu ki tamứng sưong cứq. Chơ cỡt muoi tỗp sâng, cớp bữn manoaq sâng la mantán. 17Mpoaq tâng paloŏng ayooq lứq cứq, yuaq cứq bũi pahỡm chĩuq cuchĩt. Cứq chĩuq cuchĩt dŏq têq cứq tamoong loah. 18Noau tỡ têq cachĩt rangứh cứq, ma cứq chống bũi pahỡm chĩuq cuchĩt. Cứq bữn chớc cuchĩt ngkíq. Cớp cứq bữn chớc têq táq rangứh cứq tamoong loah. Chớc nâi la Mpoaq cứq yỗn cứq bữn.”
19Moâm Yê-su pai ngkíq, tỗp I-sarel caryoah cỡt bar tỗp. 20Muoi tỗp pai neq: “Lứq samoât bữn yiang sâuq payốh án. Án la cũai yúh. Nŏ́q anhia tamứng santoiq án?”
21Ma tỗp canŏ́h pai: “Khân lứq bữn yiang sâuq payốh, mŏ têq án atỡng máh santoiq ki. Nŏ́q cũai bữn yiang sâuq, ma têq táq blang cũai sũt moat?”

Tỗp I-sarel Tỡ Ễq Sa‑âm

22Toâq casâi sangễt tâng vil Yaru-salem, tỗp I-sarel cha bũi sanhữ tangái alới bữn loah dống sang tễ mbŏ́q. 23Yê-su mut tâng Dống Sang Toâr, cớp án luloah pỡq chu tâng Ntrỡn Sa-lamôn. 24Tỗp I-sarel rôm pễr Yê-su, cớp alới blớh án neq: “Maléq dũn noâng thâi yỗn hếq ngŏ́h-rangŏ́h ngcuang? Khân thâi la Crĩt, sễq thâi atỡng yỗn hếq dáng raloaih.”
25Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cứq khoiq atỡng anhia chơ, ma anhia tỡ bữn noap. Ranáq cứq táq la cỗ nhơ Mpoaq cứq yỗn cứq bữn chớc; ranáq ki apáh cứq toâq tễ Yiang Sursĩ. 26Ma anhia tỡ bữn sa‑âm cứq, yuaq anhia tỡ cỡn tỗp cữu cứq. 27Cữu cứq tamứng sưong cứq. Cứq dáng án, cớp án puai cứq. 28Cứq yỗn án tamoong mantái; ngkíq án tỡ nai cuchĩt. Cũai aléq la tỡ têq sadŏ́h án tễ atĩ cứq. 29Mpoaq cứq bữn chớc toâr clữi nheq tễ canŏ́h. Án yỗn cứq bữn cữu ki. Cũai aléq tỡ têq sadŏ́h cữu ki tễ atĩ Mpoaq cứq. 30Cứq cớp Mpoaq cứq la muoi.”

Tỗp I-sarel Yoc Ễ Táq Yê-su

31Tữ Yê-su pai ngkíq, tỗp I-sarel ĩt tamáu yoc ễ tám chóq Yê-su. 32Ma Yê-su atỡng alới neq: “Cứq khoiq táq sa‑ữi ranáq o ĩn Mpoaq cứq ớn cứq táq. Cỗ tian tễ ranáq aléq ma anhia ễ tám tamáu chóq cứq?”
33Tỗp I-sarel ki ta‑ỡi loah: “Hếq tỡ bữn tám cỗ tian tễ máh ranáq mới táq. Ma hếq ễ táq mới cỗ mới acrieiq ramứh Yiang Sursĩ. Mới la cũai miat sâng, ma mới ngin mới la Yiang Sursĩ tê.”
34Yê-su atỡng loah alới neq: “Tâng phễp rit anhia, bữn cũai chĩc dŏq chơ Yiang Sursĩ khoiq pai neq:
‘Anhia cỡt samoât máh yiang tê.’
35Hái dáng chơ parnai Yiang Sursĩ la lứq pĩeiq. Cớp Yiang Sursĩ dŏq alới ca roap parnai án la ‘yiang’ tê. 36Ma cứq nâi, Mpoaq cứq khoiq rưoh cứq, cớp án ớn cứq toâq pỡ cốc cutễq nâi. Ngkíq, nŏ́q anhia pai cứq acrieiq ramứh Yiang Sursĩ toâq cứq pai cứq la Con Yiang Sursĩ? 37Khân cứq tỡ bữn táq ranáq Mpoaq cứq, anhia chỗi sa‑âm cứq. 38Ma khân cứq táq ranáq Yiang Sursĩ, ma anhia noâng tỡ ễq sa‑âm cứq, cóq anhia sa‑âm máh ranáq cứq táq. Ngkíq anhia têq dáng samoât lứq. Mpoaq cứq ỡt muoi mứt cớp cứq, cớp cứq ỡt muoi mứt cớp Mpoaq cứq.”
39Moâm Yê-su pai ngkíq, tỗp I-sarel chi-chuaq ngê sĩa ễ cỗp Yê-su. Ma Yê-su viaq chíq tễ alới; chơ alới tỡ dáng bữn cỗp án.
40Yê-su clong loah crỗng Yôr-dan cớp pỡq chu ntốq Yang dốq táq batễm tễ nhũang. Yê-su ỡt ntốq ki voai, 41cớp clứng cũai toâq pỡ án. Alới pai neq: “Yang tỡ bữn táq muoi ranáq salễh ntrớu, ma máh parnai án atỡng tễ cũai nâi la pĩeiq nheq.”
42Ngkíq bữn sa‑ữi náq tâng ntốq ki sa‑âm Yê-su.