12

Brah Yêsu Lăp Ƀon Yêrusalem H'Mari Tŏ Dak Ƀâu Kah Ta Jâng Brah Yêsu

1Prau nar ê lor ma Nau Găn, Brah Yêsu hăn ta ƀon Bêthani, lăp tâm ngih Y-Lasar jêng bunuyh Păng ăn dâk rêh tă bơh khĭt nây. 2Ta aơ ƀư nkra ndơ sông sa ma Brah Yêsu, H'Mak chông ndơ sông sa, Y-Lasar jêng du huê nơm gŭ sông sa ndrel ma Păng. 3H'Mari sŏk du n'gul lit dak ƀâu kah Nard ueh khlay ngăn jêh ri tŏ ta jâng Brah Yêsu. Jêh nây păng jut jâng Brah Yêsu ma sŏk păng. Pôri lĕ rngôch ngih nây n'hôl ma ndơ ƀâu kah. 4Du huê tâm phung jât ma bar nuyh, moh păng Y-Yuđas Iskariôt, jêng nơm mra ƀư rlăng ma Brah Yêsu lah: 5"Mpa mâu tăch dak ƀâu kah, sŏk pe rhiăng đơniê jêh ri tâm pă ma phung o ach?" 6Nau Y-Yuđas lah nây, mâu geh lah yor păng yô̆ ma phung o ach ôh, ƀiălah yor păng jêng nơm djôt dŭng prăk tâm phung jât ma bar nuyh jêh ri vay mơng sŏk ntŭng prăk tâm nây. 7Ƀiălah Brah Yêsu lah: "Lơi kđôi ăn ôbăl ƀư pô nây, yorlah ôbăl mĭn ma nar bu tâp gâp. 8Bi phung o ach hôm gŭ ndrel ma khân may ƀaƀơ, jêh ri gâp, khân may mâu hôm geh gâp ƀaƀơ ôh."
9Âk phung Y-Yuđas gĭt Brah Yêsu gŭ ta nây, jêh ri khân păng hăn ta Brah Yêsu, mâu knŏng ŭch uănh Păng ôh, ƀiălah ŭch uănh Y-Lasar, jêng nơm Păng ăn dâk rêh đŏng tă bơh khĭt. 10Phung kôranh ƀư brah tâm chră ŭch nkhĭt nđâp ma Y-Lasar. 11Yorlah geh âk phung Y-Yuđas chalơi Păng yor saơ Y-Lasar dâk rêh jêh ri khân păng dơn nau chroh ma Brah Yêsu.

Brah Yêsu Lăp Ƀon Yêrusalem

12Kah nar ôi taơ geh âk ngăn bunuyh râng nau nhêt sa jêh ri khân păng tăng bu lah geh Brah Yêsu lĕ hăn ta ƀon Yêrusalem. 13Pôri khân păng sŏk n'gĭng n'ha gol hăn vơt Brah Yêsu. Dôl khân păng hăn, khân păng nter lah: "Hôsana! Mŏt ton tâm rnê Nơm văch ma amoh Kôranh Brah Hđăch Israel!" 14Brah Yêsu mâp du mlâm kon seh bri jêh ri păng ncho, tĭng nâm nau bu hŏ nchih jêh kăl e pô aơ: 15"Hơi kon bu ur ƀon Siôn, lơi klach ôh, Uănh hđăch ay văch Păng ncho kon seh bri!" 16Phung oh mon Păng mâu gĭt rbăng ôh nau nây saơm dơh, ƀiălah jêh Brah Yêsu dơn nau chrêk rmah, ri mơ khân păng kah gĭt nau bu nchih ma Păng jêh ri nau bu ƀư ma Păng. 17Phung ƀon lan gŭ ndrel ma Brah Yêsu dôl Păng ăn Y-Lasar luh bơh môch dâk rêh tă bơh khĭt, khân păng nkoch lĕ nau Brah Yêsu ƀư ăn bu gĭt. 18Yor nau nây phung ƀon lan văch ta Brah Yêsu, yorlah khân păng tăng Brah Yêsu ƀư nau khlay nây. 19Phung Pharasi tâm lah ndrăng khân păng: "Uănh lĕ kan he roh hêng dơm dam. Lĕ rngôch phung ƀon lan tĭng Păng nây dadê."

Phung Grek Ŭch Hăn Mâp Brah Yêsu, Brah Yêsu Mbơh Nau Păng Mra Khĭt

20Geh ƀaƀă phung Grek hăn tâm rƀŭn ŭch yơk mbah ma Brah Ndu dôl geh nau nhêt sa. 21Khân păng hăn ta Y-Philip, ƀon Ƀêtsaiđa tâm n'gor Galilê, khân păng lah: "Hơi Kôranh, hên ŭch uănh Brah Yêsu." 22Y-Philip hăn mbơh ma Brah Yêsu. 23Brah Yêsu lah ma khân păng: "Mông lĕ tât jêh, Kon Bunuyh mra geh nau chrêk rmah. 24Nanê̆, nanê̆ gâp lah ngăn ma khân may, lah du ntil găr ba me srih ta neh mâu khĭt, păng hôm e du găr nây lĕ, ƀiălah lah păng khĭt, păng geh play âk ngăn. 25Mbu nơm rŏng ma nau rêh păng nơm tâm rnôk aƀaơ, păng mra hôm tât ta nau rêh n'ho ro. 26Mbu nơm pah kan ma gâp păng tĭng ndô̆ gâp, jêh ri ta ntŭk gâp gŭ, bunuyh pah kan ma gâp, păng gŭ ta nây lĕ. Mbu nơm pah kan ma gâp, Mbơ̆ gâp mra rnê lĕ ma păng.
27"Huêng gâp aƀaơ geh nau uh ah ngăn. Mâm gâp mra lah?' Ơ Mbơ̆, mông aơ dăn may kơl gâp. Ƀiălah yor nau aơ gâp văch tâm mông aơ. 28Ơ Mbơ̆ ƀư ăn chrêk rmah amoh may.'" Jêh ri geh bâr ngơi tă bơh trôk lah: "Gâp hŏ ăn jêh nau chrêk rmah ma Păng jêh ri gâp mra ăn đŏng!"
29Phung gŭ dăch ta nây tăng lah: "Ri jêng nteh n'gôr nglaih, "geh ƀaƀă đŏng lah: "Tông păr ueh Brah Ndu tâm ngơi đah Păng." 30Brah Yêsu lah: "Mâu di ma gâp ôh Păng ăn tăng bâr aơ, ƀiălah Păng ăn ma khân may gŭ iăt. 31Aƀaơ nau bu phat dôih neh ntu hŏ tât jêh. Bu nsot lơi kon hadăch neh ntu aơ. 32Jêh ri gâp lah bu yông gâp klơ neh ntu aơ, gâp mra rgum lĕ rngôch bunuyh ma gâp dadê." 33Brah Yêsu lah nau aơ ŭch tâm mpơl mâm nau Păng mra khĭt. 34Phung âk nây lah: "Hên hŏ nti jêh tâm nau vay, Brah Krist hôm gŭ ƀaƀơ n'ho ro, mâm ƀư may lah, bu mra yông Kon Bunuyh ta klơ? Mbu nơm Kon Bunuyh nây?" 35Brah Yêsu lah: "Nau ang hôm gŭ ƀâtlât ndrel khân may. Hăn hom dôl khân may hôm geh nau ang, klach nau ngo ban khân may. Mbu nơm hăn tâm nau ngo păng mâu gĭt ôh mbah ntŭk păng hăn. 36Dôl khân may hôm geh nau ang chroh hom ma nau ang nây, ri mơ khân may mra jêng kon nau ang."
Jêh Brah Yêsu lah nau nây, Păng hăn du krap.

Nau Phung Yuđa Mâu Chroh

37Nđâp tơlah Brah Yêsu hŏ ƀư âk nau khlay ta năp khân păng kđôi lĕ, ăt khân păng mâu chroh lĕ ma Brah Yêsu. 38Nau nây jêng di tĭng nâm nau Y-Êsai, kôranh nơm mbơh lor hŏ lah jêh:  "Ơ Kôranh Brah, mbu hŏ chroh jêh nau hên nti lah,
 jêh ri ti may nơm ma mbu nơm may hŏ mpơl?"
39Yor ri khân păng mâu dơi chroh yorlah Y-Êsai hŏ geh lah đŏng:
40"Brah Yêsu ƀư chieh măt khân păng jêh ri ƀư dăng nuih n'hâm khân păng, klach lah măt khân păng saơ jêh ri nuih n'hâm khân păng gĭt rbăng jêh ri tâm rgâl, gay ma gâp ƀư bah khân păng."
41Y-Êsai lah nau aơ yorlah păng saơ nau chrêk rmah Brah Yêsu, jêh ri păng mbơh ma Brah Yêsu. 42Geh âk bunuyh tâm phung kôranh chroh ma Brah Yêsu, ƀiălah khân păng mâu mbơh ôh nau nây ma phung Pharisi yor klach bu mprơh khân păng luh bơh ngih rƀŭn Yuđa. 43Yorlah khân păng ŭch ma nau bunuyh tâm rnê âk lơn ma nau Brah Ndu tâm rnê.
44Brah Yêsu ngơi bâr huy lah: "Mbu nơm chroh ma gâp, mâu geh lah păng chroh ma gâp ôh, ƀiălah păng chroh ma Nơm tơm hŏ njuăl gâp văch. 45Mbu nơm saơ gâp, jêng păng saơ Nơm tơm hŏ njuăl gâp jêh. 46Gâp jêng nau ang hŏ văch jêh ta neh ntu, gay mbu nơm chroh ma gâp mâu gŭ tâm nau ngo đŏng ôh. 47Mbu nơm tăng nau gâp nti lah, jêh ri mâu djôt prăp ôh, mâu di gâp ôh phat dôih păng, yorlah gâp văch mâu ŭch phat dôih neh ntu gâp ôh, ƀiălah gay ŭch tâm rklaih neh ntu. 48Mbu nơm dun gâp jêh ri mâu sŏk dơn ôh nau gâp nti lah, hŏ geh jêh Nơm phat dôih păng, nau gâp nti lah, mra phat dôih păng ta nar lôch pakơi taơ. 49Yorlah gâp mâu mâp ngơi tĭng nau gâp nơm ŭch ôh, ƀiălah Mbơ̆ Nơm tơm njuăl gâp văch ntăm jêh ma gâp moh nau gâp mra lah jêh ri mbơh. 50Gâp gĭt jêh nau Mbơ̆ ntăm nây jêng nau rêh ƀaƀơ n'ho ro pôri yơh moh nau gâp lah, gâp lah tĭng nau Mbơ̆ hŏ ntăm jêh ma gâp."