13

Chúa rửa chân cho các môn đệ

1Đêm trước lễ Vượt qua, Chúa Giê-xu biết sắp đến giờ Ngài lìa trần gian để về với Chúa Cha. Chúa Giê-xu rất yêu thương các môn đệ ở trần gian, và vẫn yêu họ cho đến cuối cùng. 2Trong giờ ăn tối, Quỷ vương thúc đẩy Giu-đa-Ích-ca -ri-ốt, con Si-môn, thực hiện kế hoạch phản Chúa. 3Chúa Giê-xu biết rõ Chúa Cha đã trao mọi quyền hành cho Ngài và Ngài từ Thượng Đế đến, nay sắp trở về với Thượng Đế. 4Vì thế, Chúa đứng dậy, ra khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài, lấy khăn quấn ngang lưng. 5Chúa đổ nước vào chậu, lần lượt rửa chân cho các môn đệ, và dùng khăn lau cho họ.
6Thấy Chúa sắp rửa chân mình, Si¬-môn Phê-rơ hỏi: “Thưa Chúa, sao Chúa lại đi rửa chân cho con?" 7Chúa Giê-xu đáp: “Bây giờ con chưa hiểu được việc ta làm, nhưng sau này con sẽ hiểu.”
8Phê-rơ thưa: “Con chẳng dám để Chúa rửa chân cho con bao giờ!” Chúa đáp: “Nếu ta không rửa chân cho con, con chẳng phải là môn đệ ta.” 9Si-môn Phê-rơ sốt sắng: “Thưa Chúa, đã rửa chân thì xin Chúa rửa luôn cả tay và gội đầu cho con nữa.”
10Chúa Giê-xu giải thích: “Ai đã tắm xong chỉ cần rửa chân là toàn thân sạch sẽ. Các con đã được sạch, nhưng không phải tất cả đều sạch đâu!” 11Chúa đã biết rõ người phản bội nên Ngài bảo: “Không phải tất cả đều sạch đâu!”
12Rửa chân cho môn đệ xong, Chúa mặc áo ngoài, ngồi vào bàn ăn và hỏi: “Các con có hiểu việc ta vừa làm cho các con không? 13Các con gọi ta bằng Thầy bằng Chúa là đúng, vì đó là sự thật. 14Ta là Thầy là Chúa mà đi rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. 15Ta nêu gương để các con noi theo điều ta làm. 16Thật thế, tôi tớ không hơn chủ, sứ giả không hơn người sai phái mình. 17Đã biết những điều ấy, các con phải thực hành mới được Thượng Đế ban phúc.

Người phản trắc

18“Ta không nói về tất cả các con. Ta biết rõ từng người ta tuyển chọn. Như Thánh kinh đã chép: ‘Người ăn bánh ta trở mặt phản bội ta,’ lời này phải được ứng nghiệm. 19Nay ta cho các con biết trước, để khi việc xảy đến, các con sẽ tin ta.
20“Ta nói quả quyết, ai tiếp nhận sứ giả ta là tiếp nhận ta, còn ai tiếp nhận ta là tiếp nhận Thượng Đế, Đấng đã sai ta.”
21Sau khi dạy những lời ấy, tâm hồn Chúa xúc động. Ngài tiết lộ: “Ta cho các con biết, trong các con có một người phản bội ta!” 22Các môn đệ hoang mang nhìn nhau không biết Ngài nói về ai. 23Thấy môn đệ Chúa yêu ngồi bên cạnh Ngài, 24Phê-rơ ra dấu bảo bạn hỏi Chúa.
25Môn đệ ấy dựa sát vào ngực Chúa hỏi: “Thưa Chúa, người đó là ai?"
26Chúa Giê-xu đáp: “Người lấy miếng bánh ta sắp nhúng đây.” Chúa nhúng bánh rồi trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con trai Si-môn. 27Tay Giu-đa vừa cầm miếng bánh, quỷ Sa-tan liền nhập vào lòng.
Chúa bảo Giu-đa; “Việc con làm, hãy làm cho nhanh!”
28Những người ngồi chung quanh không hiểu Chúa nói về việc gì. 29Giu-đa làm thủ quỹ, nên có người tưởng Chúa bảo Giu-đa đi mua sắm cho lễ Vượt qua, hoặc đi cứu trợ người nghèo. 30Lấy miếng bánh xong, Giu-đa vội vã ra đi trong đêm tối.

Người chối Chúa

31Khi Giu-đa đi rồi, Chúa Giê-xu dạy: “Đã đến giờ Con Thượng Đế được tôn vinh, Thượng Đế cũng được rạng danh nhờ Con Ngài. 32Đã đến lúc Thượng Đế cho Con Ngài vinh quang rực rỡ. Phải, Thượng Đế sắp tôn vinh Con Ngài! 33Các con yêu quý! Ta còn ở với các con không bao lâu nữa. Các con sẽ tìm kiếm ta, nhưng không thể đến nơi ta đi, như lời ta đã nói với người Do-thái 34Ta cho các con một điều răn mới: Các con phải yêu nhau như ta đã yêu các con. 35Các con có yêu nhau, mọi người mới biết các con là môn đệ ta.”
36Si-môn Phê-rơ hỏi: “Thưa Chúa, Chúa đi đâu?“
Chúa đáp: “Hiện nay con chưa theo ta được, nhưng sau này con sẽ theo ta.“
37Phê-rơ thắc mắc: “Thưa Chúa, tại sao con không thể theo Chúa ngay bây giờ? Con sẵn sàng hy sinh tính mạng vì Chúa!"
38Chúa Giê-xu đáp: “Con hy sinh tính mạng vì ta sao? Ta nói thật, sáng mai trước khi gà gáy, con sẽ chối ta ba lần!"