14

Brah Yêsu Bonh Leng Phung Oh Mon Păng, Ton Ăn Brah Huêng Ueh

1"Lơi dĭng ăn nuih n'hâm khân may uh ah ôh, chroh ma Brah Ndu jêh ri chroh ma gâp tâm ban lĕ. 2Tâm ngih Mbơ̆ gâp geh âk ntŭk gŭ, lah mâu di pô nây, mâm blau gâp nkoch ma khân may kơt aơ, gâp hăn nkra ntŭk ma khân may? 3Lah gâp hăn nkra ntŭk ma khân may, kăndơ̆ gâp mra plơ̆, sŏk leo khân may gŭ ndrel. 4Jêh ri ta ntŭk gâp hăn khân may gĭt jêh trong nây."
5Y-Thômas lah: "Ơ Kôranh Brah, hên mâu gĭt ôh ntŭk may hăn, mâm hên dơi gĭt trong?" 6Brah Yêsu lah: "Gâp jêng trong, nau nanê̆ jêh ri nau rêh. Mâu geh bunuyh dơi hăn tât ta Mbơ̆ knŏng tâm gâp dơm yơh. 7Lah khân may gĭt năl gâp, khân may mra gĭt năl Mbơ̆ gâp tâm ban lĕ, ntơm bơh aƀaơ khân may gĭt năl jêh Păng, jêh ri khân may saơ jêh Păng." 8Y-Philip lah: "Ơ Kôranh Brah, ntĭm an Mbơ̆ ma hên ƀă, ri dơm hên ŭch." 9Brah Yêsu lah ma păng: "Mâm ƀư, hŏ jŏ jêh gâp gŭ ndrel ma khân may, hơi Y-Philip, mâm ƀư may mâu hŏ gĭt năl gâp? Mbu nơm saơ ma gâp, saơ jêh Mbơ̆ gâp, mâm ƀư may lah: 'Ntĭm Mbơ̆ ma hên ƀă'? 10May mâu chroh lĕ gâp gŭ tâm Mbơ̆ jêh ri Mbơ̆ gŭ tâm gâp, nau gâp lah ma khân may lĕ rngôch mâu di tă bơh nau mĭn gâp ôh, ƀiălah Mbơ̆ gŭ tâm gâp pah kan Păng Nơm. 11Khân may chroh hom ma gâp, gâp gŭ tâm Mbơ̆ jêh ri mbơ̆ gŭ tâm gâp, mâu lah chroh hom yor kan gâp pah nây. 12Nanê̆, nanê̆ gâp lah ngăn ma khân may, mbu nơm chroh ma gâp mra ƀư tâm ban lĕ kan gâp hŏ ƀư jêh, jêh ri păng mra ƀư toyh lơn yorlah gâp hăn ta Mbơ̆. 13Jêh ri moh ndơ khân may dăn ma amoh gâp, gâp mra ƀư gay ma Mbơ̆ dơi geh nau chrêk rmah tâm Kon. 14Lah khân may dăn moh ndơ khân may ŭch ma amoh gâp, gâp mra ƀư an.
15"Lah khân may rŏng ma gâp, khân may mra djôt prăp lĕ nau vay gâp. 16Jêh ri gâp mra dăn ma Mbơ̆, păng mra ăn ma khân may du huê Nơm Bonh Leng gŭ ndrel ma khân may ƀaƀơ. 17Nâm bu ntĭt Brah Huêng Ueh nau ngăn, neh ntu aơ mâu dơi dơn ôh Brah Huêng Ueh aơ, yorlah neh ntu mâu gĭt saơ Păng ôh, mâu lĕ khân păng gĭt năl. Khân may gĭt năl Brah Huêng Ueh yorlah Păng gŭ ndrel ma khân may, jêh ri Păng mra gŭ tâm khân may. 18Gâp mâu chalơi khân may jêng kon đơi ôh, gâp mra plơ̆ đŏng ma khân may. 19Hôm ƀâtlât neh ntu mâu hôm saơ gâp ôh, ƀiălah khân may mra saơ gâp, yorlah gâp hôm gŭ rêh, khân may mra gŭ rêh tâm ban lĕ. 20Nar nây khân may mra gĭt ma gâp gŭ tâm Mbơ̆, jêh ri khân may gŭ tâm Mbơ̆, jêh ri khân may gŭ tâm gâp, jêh ri gâp gŭ tâm khân may. 21Mbu nơm geh nau vay gâp, jêh ri djôt prăp Păng, nơm nây yơh rŏng ma gâp, Mbơ̆ gâp mra rŏng ma păng, jêh ri mbu nơm rŏng ma gâp, Mbơ̆ gâp mra rŏng ma păng, jêh ri gâp mra rŏng ma păng lĕ, jêh ri gâp mra tâm mpơl gâp nơm ma păng."
22Y-Yuđas (mâu di ôh Y-Yuđas Iskariôt nây) ôp Brah Yêsu: "Ơ Kôranh Brah, mâm ƀư may mra tâm mpơl may ma hên jêh ri mâu tâm mpơl ôh ma neh ntu?" 23Brah Yêsu lah ma păng: "Lah du huê bunuyh rŏng ma gâp, păng mra djôt prăp nau gâp ngơi, jêh ri Mbơ̆ gâp mra rŏng ma păng, hên mra văch ma păng jêh ri ƀư ntŭk gŭ ndrel ma păng. 24Mbu nơm mâu rŏng ma gâp, mâu djôt prăp nau gâp ngơi ôh. Nau gâp nti ma khân may gŭ iăt aƀaơ aơ, mâu di nau nti gâp nơm ôh, ƀiălah jêng nau Mbơ̆ nti Păng Nơm njuăl gâp.
25"Gâp lah lĕ nau aơ dôl gâp gŭ ndrel ma khân may. 26Ƀiălah Nơm Bonh Leng, nâm bu ntĭt Brah Huêng Ueh, Nơm Mbơ̆ mra njuăl ma amoh gâp, Păng mra nti lĕ rngôch ndơ ma khân may jêh ri Păng mra ăn khân may kah gĭt lĕ rngôch nau gâp lah jêh ma khân may. 27Gâp lơi nau đăp mpăn ma khân may, nau đăp mpăn gâp nơm ăn ma khân may, gâp ăn ma khân may mâu geh kơt neh ntu ăn ôh. Lơi dĭng ăn nuih n'hâm khân may klach. 28Khân may iăt nau gâp lah jêh ma khân may: 'Gâp hăn sĭt jêh ri gâp mra plơ̆ đŏng ma khân may.' Lah khân may rŏng ma gâp, khân may mra răm, yor nau gâp hăn ma Mbơ̆, yorlah Mbơ̆ toyh lơn ma gâp. 29Aƀaơ gâp mbơh nau nây ma khân may. Ê lor Păng tât, pôri lah Păng tât khân may mra chroh. 30Bơh aƀaơ rlet panăp gâp mâu hôm ngơi âk ma khân may ôh, yorlah kon hđăch neh ntu aơ văch. Păng mâu geh nau đah gâp ôh. 31Ƀiălah gay ma neh ntu gĭt gâp rŏng ma Mbơ̆ jêh ri gâp ƀư tĭng nau Mbơ̆ ntăm jêh ma gâp. Kay dâk hăn hom he."