15

Tơm Play Kriăk Ƀâu Jêh Ri N'gĭng

1"Gâp jêng tơm play kriăk ƀâu ngăn, Mbơ̆ gâp jêng nơm tăm. 2N'gĭng tâm gâp mâu geh play, păng koh mƀăr lơi, jêh ri n'gĭng geh play, păng ƀư ueh, gay ma păng play âk lơn đŏng. 3Khân may jêng kloh jêh ma nau gâp hŏ nti lah jêh ma khân may. 4Gŭ tâm gâp jêh ri gâp mra gŭ tâm khân may. Tâm ban ma n'gĭng, păng mâu dơi play êng păng nơm ôh, lah păng mâu tâm krêp đah tơm, pôri khân may mâu dơi lĕ geh play, lah khân may mâu gŭ tâm gâp. 5Gâp jêng tơm play kriăk ƀâu, khân may jêng n'gĭng. Mbu nơm gŭ tâm gâp jêh ri gâp gŭ tâm păng, păng nây geh play âk ngăn. Lah mâu geh gâp khân may mâu dơi ƀư du ntil ndơ ôh. 6Lah mbu nơm mâu mra geh tâm gâp, bu klŭp păng padih tâm ban ma n'gĭng play kro, bu dônh mƀăr tâm ŭnh, ăn ŭnh sa păng. 7Lah khân may gŭ tâm gâp jêh ri nau gâp ngơi gŭ tâm khân may, dăn hom moh ndơ khân may ŭch, bu mra ăn ma khân may. 8Mbơ̆ gâp mra geh nau chrêk rmah, lah khân may dơi geh play âk, jêh ri khân may mra jêng phung oh mon gâp. 9Tâm ban ma Mbơ̆ rŏng ma gâp jêh, pô nây lĕ gâp rŏng jêh ma khân may, gŭ hom tâm nau gâp rŏng. 10Lah khân may djôt prăp nau gâp ntăm, khân may mra gŭ tâm nau gâp rŏng, tâm ban ma gâp djôt prăp nau Mbơ̆ gâp ntăm jêh ri gâp gŭ tâm nau Păng rŏng. 11Gâp lah lĕ nau aơ ma khân may, gay ma nau răm maak gâp gŭ tâm khân may, jêh ri nau răm maak khân may dơi jêng n'hêl nanê̆.
12"Pô aơ nau vay gâp ntăm! Tâm rŏng ndrăng khân may nơm, tâm ban ma gâp rŏng jêh ma khân may. 13Bunuyh geh nau rŏng toyh lơn jêng nhhơr nau rêh păng ma băl păng. 14Lah khân may iăt nau vay gâp, khân may jêng băl gâp. 15Gâp mâu hôm kuăl khân may jêng oh mon ôh, yorlah oh mon mâu gĭt ôh moh nau kôranh păng ƀư, ƀiălah gâp kuăl khân may băl gâp nơm, yorlah lĕ nau Mbơ̆ ntăm ma gâp, gâp hŏ mbơh jêh ma khân may. 16Mâu geh khân may ôh săch gâp, ƀiălah gâp săch jêh khân may, jêh ri njuăl khân may, ăn khân may hăn jêh ri geh play âk, jêh ri ăn play kriăk khân may ăt hôm gŭ, pôri moh nau khân may mra dăn ma Mbơ̆ tâm amoh gâp, păng mra ăn nau nây ma khân may. 17Pô aơ nau vay gâp ntăm ma khân may, ăn khân may tâm rŏng ndrăng khân may nơm."

Neh Ntu Rmot Bunuyh Chroh

18"Lah neh ntu tâm rmot ma khân may, khân may gĭt neh ntu tâm rmot ma gâp lor jêh. 19Lah khân may jêng ndơ neh ntu, neh ntu mra rŏng ma ndơ păng nơm, ƀiălah khân may mâu jêng ndơ neh ntu ôh, yorlah gâp săch jêh khân may luh bơh neh ntu, yor ri neh ntu tâm rmot ma khân may. 20Ăn khân may kah gĭt nau gâp lah jêh ma khân may: 'Oh mon mâu jêng toyh lơn ma kôranh păng ôh.' Lah khân păng hŏ ƀư mhĭk jêh ma gâp, khân păng mra ƀư mhĭk ma khân may tâm ban lĕ, lah khân păng djôt prăp nau gâp ngơi, khân păng djôt prăp lĕ nau khân may ngơi. 21Ƀiălah khân păng mra ƀư lĕ nau nây ma khân may, yorlah khân may djôt amoh gâp, yorlah khân păng mâu gĭt năl ôh Nơm hŏ njuăl gâp. 22Lah gâp mâu văch, mâu nti lah ôh ma khân păng, khân păng mâu geh nau tih ôh, ƀiălah aƀaơ khân păng mâu dơi dun ôh nau tih khân păng. 23Mbu nơm tâm rmot ma gâp păng tâm rmot lĕ ma Mbơ̆ gâp. 24Lah gâp mâu ƀư ôh kan tâm nklang khân păng jêng kan ê mâp bu ƀư khân păng mâu geh nau tih ôh, ƀiălah aƀaơ khân păng saơ jêh kan nây, jêh ri tâm rmot jêh ma gâp nđâp ma Mbơ̆ gâp. 25Pôri, nau nây tât jêh jêng di tĭng nâm nau bu nchih jêh tâm nau vay khân păng: 'Khân păng tâm rmot ma gâp dơm dam.' 26"Gâp mra njuăl Nơm Bonh Leng tât ta khân may jêng Brah Huêng Nau Ngăn luh tă bơh Mbơ̆, Păng yơh mra mbơh ma gâp. 27Khân may mbơh ma gâp tâm ban lĕ, yorlah khân may hŏ gŭ ndrel ma gâp bơh saơm."