19

1Phi-lát ra lệnh đánh đòn Chúa Giê- xu. 2Bọn lính đế quốc La-mã đan một vương miện bằng gai đội lên đầu Chúa và khoác lên người Chúa chiếc áo dài màu tía, 3rồi xúm lại chế giễu: “Kính mừng vua dân Do-thái!.” Họ lại tát vào mặt Chúa.
4Phi-lát bước ra sân một làn nữa, tuyên bố với người Do-thái: “Này, ta giao người ấy lại cho các anh, để các anh biết ta không tìm thấy người có tội gì.” 5Chúa Giê-xu bước ra, đầu đội mão gai, mình khoác áo dài tía. Phi-lát nói: “Người ấy kia kìa!”
6Các thầy trưởng tế và các chức dịch vừa thấy Chúa liền reo hò: “Đóng đinh nó! Đóng đinh nó trên cây thập tự!”
Phi-lát đáp: “Các anh cứ đóng đinh đi! Ta vẫn thấy người này vô tội.”
7Người Do-thái cãi: “Theo luật của chúng tôi, nó phải bị xử tử, vì nó tự xưng là Con Thượng Đế.”
8Phi-lát nghe lời đó càng thêm sợ hãi. 9Ông đem Chúa vào dinh căn vặn: “Anh từ đâu đến?” Nhưng Chúa không đáp một lời. 10Phi-lát lại hỏi: “Sao anh không trả lời? Anh không biết ta có quyền tha anh, cũng có quyền đóng đinh anh sao?” 11Chúa Giê-xu đáp: “Nếu Thượng Đế không cho, ông chẳng có quyền gì trên tôi. Cho nên người bắt tôi nộp cho ông còn nặng tội hơn ông nữa.”
12Nghe Chúa giải đáp, Phi-lát tìm cách phóng thích Ngài, nhưng người Do-thái dọa: “Nếu tha nó, tổng trấn không trung thành với Hoàng đế, vì nó phản bội Hoàng đế, tự xưng là vua!”
13Phi-lát liền ra lệnh giải Chúa Giê-xu ra cho ông xử tại Tòa lát đá. 14Hôm ấy nhằm ngày chuẩn bị lễ Vượt qua. Đến mười hai giờ trưa, Phi-lát bảo người Do-thái: “Đây, vua của các anh!”
15Họ kêu gào: “Giết nó đi! Giết nó đi! Đóng đinh nó vào cây thập tự đi!” Phi-lát hỏi: “Không lẽ ta đem đóng đinh vua các anh sao?”
Các thầy trưởng tế đáp: “Ngoài Hoàng đế La-mã, chúng tôi không có vua nào khác!”
16Phi-lát liền giao Chúa cho người Do-thái đóng đinh trên cây thập tự. Họ bắt Ngài giải đi.
17Chúa vác cây thập tự lên ngọn đồi Sọ, tiếng Hy-bá gọi là Gô-gô-tha. 18Tại đây họ đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Cũng có hai tướng cướp bị đóng đinh hai bên Chúa, mỗi bên một người.

Trên cây thập tự

19Phi-lát cho treo tấm bảng trên cây thập tự, ghi giòng chữ: “Giê-xu người Na-xa-rét, Vua dân Do-thái.” 20Nhiều người xem thấy giòng chữ đó, vì nơi Chúa bị đóng đinh rất gần thủ đô, và tấm bảng viết bằng ba thứ chữ Hy-bá, La-tinh và Hy-lạp. 21Các thầy trưởng tế đến khiếu nại với Phi-lát: “Xin tổng trấn đừng viết: ‘Vua dân Do-thái’, nhưng sửa lại ‘Người tự xưng là Vua dân Do-thái’ ” 22Phi-lát gắt lên: “Ta viết xong rồi, không càn thêm bớt gì nữa!”
23Sau khi đóng đinh Chúa, mấy người lính chia áo xống Ngài làm bốn phần, mỗi người lấy một phần. Nhưng họ giữ nguyên áo dài của Chúa, vì là tấm áo dệt không có đường may. 24Họ gieo súc sắc xem tấm áo đó về phần ai. Việc xảy ra đúng như lời Thánh kinh:
“Họ chia áo xống ta Và bắt thăm lấy áo dài ta.” Đó là hành động của bọn lính La-mã.
25Đứng bên cây thập tự có mẹ Chúa, dì Chúa là Ma-ri vợ Cơ-lưu-ba và Ma-ri Mặc-lan. 26Thấy mẹ và môn đệ Ngài yêu đứng bên cạnh, Chúa dặn mẹ: “Anh này là con của mẹ.” 27Chúa cũng bảo môn đệ ấy: “Đây là mẹ của con.” Từ đó môn đệ ấy rước bà về nhà phụng dưỡng.

Giờ tắt thở

28Chúa Giê-xu biết sứ mệnh đã xong. Muốn làm đúng lời Thánh kinh, Chúa nói: “Ta khát!” 29Tại đó có một bình giấm. Có người lấy miếng bông đá tẩm đầy giấm đặt lên cành phương thảo, đưa kề miệng Chúa. 30Khi nếm giấm rồi, Chúa tuyên bố: “Mọi việc đã hoàn thành!” Rồi Ngài gục đầu, tắt thở.
31Người Do-thái không muốn để xác người phơi trên cây thập tự vào ngày thứ bảy, hơn nữa ngày này rất long trọng vì trùng hợp với lễ Vượt qua, nên họ yêu cầu Phi-lát cho đánh gãy chân từng người cho chết hẳn rồi đem các thi thể xuống. 32Mấy người lính đến đánh gãy chân hai tướng cướp bị đóng đinh với Chúa. 33Nhưng khi đến gần, họ thấy Chúa đã chết nên không đánh gãy chân Ngài. 34Nhưng một người lính lấy giảo đâm xuyên sườn Chúa, lập tức máu và nước đổ ra. 35Tác giả đã chứng kiến việc đó và ghi chép cách trung thực để bạn đọc tin nhận. 36Mọi việc diễn tiến đúng theo lời Thánh kinh đã nói trước: “Không một cái xương nào của Ngài bị gãy” 37và “họ sẽ nhìn thấy Người họ đã đâm.”

Cuộc an táng

38Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, từng làm môn đệ Chúa cách kín đáo vì sợ người Do-thái, đến xin phép Phi-lát cho an táng Chúa. Được phép rồi, Giô-sép gỡ thi hài Chúa xuống khỏi cây thập tự. 39Ni-cơ-đem là người đã hầu chuyện với Chúa ban đêm cũng đem đến một trăm cân nhựa thơm trộn trầm hương. 40Hai ông dùng hương liệu và vải gai mịn tẩm liệm thi hài Chúa, theo tục lệ Do-thái.
41Tại chỗ Chúa chịu đóng đinh, có một khu vườn và một ngôi mộ mới đào. 42Vì sắp đến ngày lễ, ngôi mộ này cũng gần nên họ an táng Chúa tại đây.