21

Chúa gặp bảy môn đệ trên bờ biển Thi-be

1Sau đó, Chúa Giê-xu đến gặp các môn đệ lần nữa tại bờ biển Thi-be. Chúa xuất hiện như sau: 2Si-môn Phê-rơ, Thô-mai cũng gọi là Song-sinh, Na-tha-nên quê làng Ca-na, xứ Ga-li-lê, hai con trai của Xê-bê-đê và hai môn đệ nữa họp nhau bàn tính. 3Si-môn Phê-rơ đề nghị: “Ta đi đánh cá!” Mọi người đều tán thành: “Chúng tôi cùng đi với anh!” Họ xuống thuyền, thả lưới suốt đêm nhưng chẳng được con cá nào.
4Đến rạng đông, các môn đệ thấy một người đứng trên bờ, nhưng không biết là ai. 5Người ấy hỏi: “Có bắt được cá không, các con?” Họ đáp: “Thưa không!”
6Nguời bảo: “Cứ thả lưới bên phải mạn thuyền thì sẽ được!” Họ vâng lời nên được rất nhiều cá, không thể kéo lưới vào thuyền.
7Môn đệ Chúa yêu nói với Phê-rơ: “Chúa đấy!” Lúc ấy, Phê-rơ chưa mặc áo. Vừa nghe nói đó là Chúa, ông vội khoác áo, nhảy ùm xuống nước lội vào bờ. 8Các môn đệ khác chèo thuyền vào, kéo theo mẻ lưới đầy cá, vì chỉ cách bờ độ một trăm thước. 9Khi lên bờ, các môn đệ thấy có sẵn bánh mì và một đám lửa, trên lửa có cá đang nướng.
10Chúa Giê-xu bảo: “Các con đem cá mới bắt lại đây!”
11Si-môn Phê-rơ ra kéo lưới vào bờ. Lưới đầy cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều thế mà lưới vẫn không đứt. 12Chúa lại bảo: “Các con lại đây điểm tâm!“ Không một môn đệ nào dám hỏi han vì biết chắc chắn là Chúa. 13Chúa Giê-xu lấy bánh và cá trao cho các môn đệ. 14Từ khi sống lại, đây là lần thứ ba Chúa xuất hiện cho các môn đệ xem thấy.

Lời ủy thác cho Phê-rơ

15Sau khi ăn xong, Chúa hỏi Phê-rơ: “Si-môn, con Giô-na, con yêu ta hơn những người này không?’
Si-môn hăng hái: “Vâng, Chúa biết con yêu Chúa.”
Chúa bảo: “Hãy chăn đàn chiên con ta!”
16Chúa lại hỏi: “Si-môn, con Giô-na, con yêu ta không?”
Si-môn quả quyết: “Thưa Chúa, Chúa biết con yêu Chúa.”
Chúa dạy: “Hãy chăn đàn chiên ta!”
17Chúa hỏi lần thứ ba: “Si-môn, con Giô-na, con yêu ta không?"
Phê-rơ buồn vì Chúa hỏi mình câu ấy đến ba lần. Ông thành khẩn: “Thưa Chúa, Chúa biết rõ lòng con, Chúa biết con yêu Chúa!”
Chúa Giê-xu dịu dàng: “Hãy chăn đàn chiên ta!
18Ta cho con biết: khi con còn trẻ, con tự sức làm mọi việc, muốn đi đâu tùy ý, nhưng về già, con phải đưa tay cho người khác dắt đến nơi con không muốn.” 19Chúa ngụ ý cho biết ông phải chết cách nào để làm rạng danh Thượng Đế. Sau đó, Chúa căn dặn: “Con hãy theo ta!”

Môn đệ Chúa yêu

20Phê-rơ quay lại, thấy môn đệ Chúa yêu (người đã dựa vào ngực Chúa trong buổi ăn tối cuối cùng) liền hỏi: “Thưa Chúa, ai là người phản Chúa?” 21Thấy người ấy đi theo, Phê-rơ hỏi: “Thưa Chúa, anh ấy sẽ ra sao?’
22Chúa Giê-xu đáp: “Nếu ta muốn cho anh ấy sống đến ngày ta trở lại, thì liên hệ gì đến con? Phần con hãy theo ta!” 23Do đó, anh em đồn rằng môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Chúa Giê-xu không bao giờ nói thế. Ngài chỉ bảo: “Nếu ta muốn cho anh ấy sống đến ngày ta trở lại, thì liên hệ gì đến con?’
24Chính môn đệ ấy chứng kiến mọi việc vừa kể và ghi lại những giòng chữ này. Ai cũng biết lời chứng của người ấy là chân thật.
25Chúa Giê-xu còn làm vô số công việc khác, nếu người ta ghi chép đầy đủ, chắc hẳn không có chỗ chứa hết.