2

Đám cưới làng Ca-na

1Hai ngày sau, mẹ Chúa đi dự đám cưới tại làng Ca-na, xứ Ga-li-lê. 2Chúa và các môn đệ cũng được mời dự tiệc.
3Khi rượu nho đã hết, mẹ Chúa lo ngại: “Người ta hết rượu rồi!”
4Chúa đáp: “Thưa mẹ, việc ấy có liên hệ gì đến mẹ và con? Chưa phải lúc con nên hành động.”
5Nhưng mẹ Chúa bảo những người hầu bàn: “Người bảo gì các anh cứ làm theo!”
6Trong nhà có sáu cái chum bằng đá đựng nước dùng để tẩy trần theo phong tục Do-thái; mỗi chum chứa bảy mươi đến một trăm lít. 7Chúa bảo những người hầu bàn: “Các anh múc nước đổ cho đầy mấy chum đó!” Họ vâng lời, xách nước đổ đầy tới miệng.
8Chúa lại bảo: “Bây giờ các anh múc ra, đem cho ông chủ tiệc!”
9Chủ tiệc nếm nước đã biến thành rượu nho, không biết rượu này lấy từ đâu (dù các người hầu bàn đều biết rõ), nên gọi chú rể mà khen: 10“Ai cũng đãi rượu ngon trước, đến khi tân khách uống say mới dọn rượu thường. Anh thật khác người, giữ rượu ngon đến giờ này mới đem ra!”
11Việc xảy ra tại làng Ca-na, xứ Ga-li-lê, là phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-xu. Chúa tiết lộ quyền năng siêu nhiên của Ngài nên các môn đệ tin Ngài là Chúa Cứu Thế.
12Sau đó, Chúa cùng với mẹ, các em trai và đám môn đệ trở về thành Ca-bê-nam, và ở lại đó vài ngày.

Chúa vào Đền thờ

13Gần đến lễ Vượt qua của người Do-thái, Chúa Giê-xu lên thủ đô Giê-ru-sa-lem. 14Thấy nhiều người bày bán bò, chiên, bồ câu và đổi bạc ngay trong Đền thờ, 15Chúa bện dây làm roi đuổi hết bọn ấy khỏi Đền thờ, cũng xua đuổi chiên, bò, vãi tiền và lật đổ bàn của bọn đổi bạc. 16Chúa bảo bọn bán bồ câu: “Dẹp hết đi! Đừng biến nhà Cha tôi thành cửa hàng buôn bán!”
17Các môn đệ sực nhớ lời Thánh kinh: “Lòng nhiệt thành về nhà Chúa nung nấu tôi.”
18Người Do-thái hỏi Chúa: “Thầy làm phép lạ gì để chứng tỏ Thầy có thẩm quyền dẹp sạch Đền thờ?”
19Chúa Giê-xu đáp: “Cứ phá Đền thờ này đi, trong ba ngày tôi sẽ xây lại!”
20Người Do-thái chế nhạo: “Người ta xây Đền thờ mất bốn mươi sáu năm, còn Thầy chỉ xây cất trong ba ngày!”
21Thật ra, Chúa ám chỉ Ngài là Đền thờ Thượng Đế. 22Đến khi Chúa chịu chết và sống lại, các môn đệ nhớ lại lời ấy nên càng tin Thánh kinh và lời Chúa dạy.
23Khi Chúa ở Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt qua, nhiều người tin Chúa vì thấy các phép lạ Ngài làm. 24Nhưng Chúa không tin cậy họ vì Ngài biết rõ mọi người. 25Chẳng cần ai báo cáo, Chúa đã biết hết lòng dạ con người.