2

Noau Racoâiq Tâng Vil Cana

1Vớt bar tangái ễn bữn noau racoâiq lacuoi tâng vil Cana, cruang Cali-lê. Mpiq Yê-su ỡt pỡ ki, 2cớp noau mơi Yê-su cớp tỗp rien tễ án toâq pỡ ki tê. 3Toâq blŏ́ng nho khoiq nheq chơ, mpiq Yê-su atỡng Yê-su neq: “Sanua blŏ́ng alới khoiq nheq chơ.”
4Yê-su ta‑ỡi mpiq án neq: “Tỡ bữn ntrớu, mpiq. Nâi la tỡ cỡn ranáq cứq. Ngư cứq táq tỡ yũah toâq.”
5Ngkíq mpiq Yê-su atỡng máh cũai táq ranáq neq: “Ntrớu án ớn anhia táq, anhia táq aki.”
6Tỗp I-sarel bữn rit cóq ariau atĩ nhũang ễ cha. Ngkíq ntốq ki bữn tapoât lám khang tamáu dŏq puai rit ki. Muoi khang tadỡng bar pái chít aluoi dỡq. 7Yê-su ớn cũai táq ranáq ki neq: “Sanua anhia chóq dỡq yỗn poân máh khang ki.”
 Chơ alới chóq dỡq li tambớr khang.
8Vớt ki Yê-su ớn alới ễn neq: “Sanua anhia puoc dỡq tễ khang nâi; chơ aloŏh yỗn thâu kễ nguaiq.”
 Cũai táq ranáq dững dỡq ki toâq pỡ thâu kễ.
9Chơ thâu kễ nguaiq chim, ma dỡq ki khoiq cỡt blŏ́ng nho. Thâu kễ ki tỡ dáng tễ léq blŏ́ng nâi toâq, ma cũai táq ranáq puoc dỡq ki dáng. Ngkíq thâu kễ arô cũai ca ĩt lacuoi, 10cớp án pai neq: “Toâq noau mơi tamoi, noau dốq aloŏh blŏ́ng ễm nhũang voai yỗn tamoi nguaiq. Toâq tamoi nguaiq sa‑ữi chơ, ki nŏ́q noau aloŏh blŏ́ng ntiah ễn. Ma trỗ nâi anhia aloŏh blŏ́ng ễm ntun lứq.”
11Yê-su táq yỗn dỡq cỡt blŏ́ng tâng vil Cana cruang Cali-lê. Nâi la ranáq salễh trỗ dâu lứq án táq. Án táq ngkíq dŏq apáh chớc án. Ngkíq tỗp rien tễ án sa‑âm án. 12Vớt ki Yê-su, mpiq án, a‑ễm samiang án, cớp tỗp rien tễ án, pỡq chu vil Cabê-na-um. Alới ỡt ngki bar pái tangái.

Yê-su Mut Tâng Dống Sang Toâr Tỗp I-sarel

(Mathia 21:12-13; Mac 11:15-17; Luca 19:45-46)

13Cheq ễ toâq tangái tỗp I-sarel cha sanhữ loah Tangái Loŏh. Ngkíq Yê-su chỗn pỡ vil Yaru-salem. 14Tâng Dống Sang Toâr tỗp I-sarel, Yê-su ramóh cũai chếq chỡng ntroŏq, cữu, cớp chớm tariap. Cớp bữn cũai lêq práq hỡ tâng ntốq ki. 15Ngkíq Yê-su táq muoi ntreh samữ dŏq proaih, chơ án proaih atũih aloŏh nheq charán tễ dống sang ki, dếh cữu cớp ntroŏq. Cớp án cutớl chíq máh cachơng cũai lêq práq toau máh práq sa-ar nheq. 16Chơ Yê-su ớn cũai chếq chớm tariap ki neq: “Anhia aloŏh chíq tariap tễ ntốq nâi. Anhia chỗi táq dống Mpoaq cứq cỡt samoât dỗng.”
17Tỗp rien tễ Yê-su sanhữ loah tễ noau khoiq chĩc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q neq:
  “Mứt pahỡm cứq sâng pasếq lứq dống sang Yiang Sursĩ;
cỡt samoât ũih thal tâng mứt pahỡm cứq.”
18Moâm ki tỗp I-sarel blớh Yê-su neq: “Tếc ntrớu thâi apáh yỗn hếq dáng thâi bữn chớc táq ranáq nâi?”
19Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Khân talốh dống sang nâi, chơ cứq táq loah tâng pái tangái la moâm toâp.”
20Cũai I-sarel blớh loah Yê-su: “Hếq táq dống sang nâi nheq pỗn chít tapoât cumo. Ma nŏ́q thâi pai thâi táq dống sang nâi moâm tâng pái tangái sâng?”
21Ma santoiq ki Yê-su sacâm tễ tỗ án bữm la samoât dống sang. 22Toâq vớt Yê-su cuchĩt, chơ tamoong loah, tỗp rien tễ Yê-su sanhữ loah tễ santoiq Yê-su pai nâi. Chơ alới noap lứq tâm saráq Yiang Sursĩ cớp máh santoiq Yê-su pai.
23Yê-su ỡt loah tâng vil Yaru-salem máh tangái tỗp I-sarel cha sanhữ loah Tangái Loŏh. Bo Yê-su ỡt ntốq ki bữn clứng cũai sa‑âm án, yuaq alới hữm ranáq salễh án táq. 24Ma Yê-su tỡ bữn noap alới, yuaq án dáng tâng mứt pahỡm nheq tữh cũai. 25Án tỡ bữn túh noau atỡng án tễ mứt pahỡm cũai, yuaq án khoiq dáng samoât lứq chơ tễ mứt pahỡm cũai.