3

Brah Yêsu Nkoch Bri Đah Y-Nikôđem

1Geh du huê tâm phung Pharasi, amoh păng Y-Nikôđem, jêng du huê kôranh tâm phung Yuđa. 2Dôl măng, păng hăn ma Brah Yêsu, jêh ri lah: "Hơi Kôranh, hên gĭt may jêng Kôranh nơm nti tă bơh Brah Ndu njuăl, yorlah lĕ nau khlay may hŏ ƀư nây, lah Brah Ndu mâu gŭ ndrel, pôri mâu geh bunuyh dơi ƀư ôh." 3Brah Yêsu lah ma păng: "Nanê̆, nanê̆ gâp lah ngăn ma may, lah du huê bunuyh mâu deh mhe đŏng ôh, păng mâu dơi saơ bri hadăch Brah Ndu ôh." 4Y-Nikôđem ôp: "Bunuyh lĕ ranh mâm dơi deh tay đŏng? Mâm dơi păng lăp tâm ndŭl mê̆ bar tơ̆ plơ̆ deh du tơ̆ đŏng?" 5Brah Yêsu lah: "Nanê̆, nanê̆, gâp lah ngăn ma may, lah du huê bunuyh mâu rnơm ôh ma dak jêh ri ma Brah Huêng Ueh, păng mâu dơi lăp tâm bri hadăch Brah Ndu ôh. 6Moh ndơ tă bơh nglay săk jêng nglay săk, moh ndơ deh tă bơh Brah Huêng Ueh jêng brah. 7Lơi ta hih rhâl ma nau gâp hŏ lah jêh ma may, ăn may deh mhe đŏng! 8Sial khôm ntŭk păng ŭch khôm may tăng n'gor, ƀiălah mâu gĭt ntŭk tă luh jêh ri mâu gĭt lĕ ntŭk păng hăn. Mbu nơm bunuyh Brah Huêng Ueh deh ăn jêng mhe tâm ban pô nây lĕ."
9Y-Nikôđem ôp đŏng: "Nau nây mâm dĭng dơi?" 10Brah Yêsu lah: "May jêng kôranh nơm nti tâm phung Israel, mâm ƀư mâu gĭt rbăng lĕ nau nây? 11Nanê̆, nanê̆ gâp lah ngăn ma may, hên nkoch nau hên gĭt, hên mbơh ndơ hên hŏ saơ, ƀiălah khân may mâu dơn ôh nau hên mbơh. 12Tơlah khân may mâu chroh lah gâp nkoch nau kan tâm neh ntu, mâm khân may dơi chroh lah gâp nkoch nau kan tâm trôk? 13Mâu geh du huê mâp hao ta klơ trôk ôh, ƀiălah knŏng mbu nơm tă jŭr bơh trôk, nây jêng Kon Bunuyh, Nơm gŭ klơ trôk. 14Kăl e Y-Môis yông bih tâm ntŭk rdah, kơt nây lĕ, bu mra yông Kon Bunuyh. 15Jêh ri mbu nơm chroh ma Păng dơi geh nau rêh n'ho ro. 16"Yorlah Brah Ndu rŏng hâu ngăn ma neh ntu, kŏ tât Păng ăn Kon Dul Păng nơm, gay ăn ma mbu nơm chroh ma Kon Păng nây, mâu rai yot ôh, ƀiălah geh nau rêh n'ho ro.
17Brah Ndu njuăl Kon Păng jŭr ta neh ntu, mâu di ŭch ma phat dôih neh ntu ôh, ƀiălah gay ăn neh ntu yor ma Kon Păng nây dơi tâm rklaih. 18Mbu nơm chroh ma Păng, Brah Ndu mâu phat dôih ôh, mbu nơm mâu chroh ôh, jêng bu phat dôih yơh, yorlah păng mâu chroh ma Kon Dul Brah Ndu. 19Nau phat dôih nây pô aơ: "Nau ang hŏ tât jêh ta neh ntu, ƀiălah bunuyh ŭch nau ngo âk lơn ma nau ang, yorlah kan khân păng mhĭk ngăn. 20Yorlah mbu nơm ƀư tih păng tâm rmot ma nau ang, jêh ri mâu ŭch văch ôh ta nau ang, klach mpơl nau kan păng ƀư. 21Ƀiălah mbu nơm tĭng nau nanê̆ văch tâm nau ang, gay ma tâm mpơl lĕ ka nơm hŏ ƀư jêh, ƀư tĭng nâm Brah Ndu ŭch."

Y-Yôhan Ƀư Ƀaptem Jêh Ri Brah Yêsu

22Jêh nau nây, Brah Yêsu hăn ndrel ma oh mon Păng hăn ta n'gor Yuđa. Păng gŭ ndrel ma oh mon Păng ta nây, jêh ri ƀư ƀaptem. 23Y-Yôhan ƀư lĕ ƀaptem ta ƀon Ênôn, dăch Salim, yorlah ta nây geh âk dak, jêh ri geh âk bunuyh văch dơn nau ƀaptem. 24Nôk nây Y-Yôhan ê hŏ bu krŭng ôh.
25Oh mon Y-Yôhan geh nau tâm rlăch đah du huê kon Yuđa tâm nau ƀư kloh. 26Păng hăn ta Y-Yôhan jêh ri lah: "Hơi kôranh nơm nti, bunuyh gŭ ndrel ma may kơh ri dak krong Yurdan, may hŏ nkoch jêh păng, aƀaơ dôl ƀư ƀaptem, jêh ri lĕ rngôch bunuyh hăn ta păng dadê." 27Y-Yôhan plơ̆ lah: "Lah mâu tă klơ trôk ăn, mâu geh du huê bunuyh dơi sŏk dơn lĕ ndơ ôh. 28Khân may nơm hŏ gĭt jêh nau gâp mbơh, gâp mâu jêng Brah Krist ôh, ƀiălah gâp jêng nơm bu hŏ njuăl văch lor ma Păng. 29Mbu mhe gŭ ur, păng nây jêng klay, ƀiălah mĭt jiăng klay nây gŭ dăch jêh ri iăt păng, lah tăng bâr klay pôri păng geh nau maak răm ngăn, nây jêng nau gâp maak răm nanê̆ ngăn. 30Păng khư n'hao prêh klơ lơn, bi gâp dêh tâm dâng.
31"Nơm jŭr tă bơh klơ trôk jêng Păng prêh lơn ma lĕ rngôch ndơ. Bi gâp, luh tă bơh neh jêng ndơ neh ntu, jêh ri knŏng blau ngơi jêng nau neh ntu. Nơm jŭr tă bơh trôk jêng prêh lơn ma lĕ rngôch. 32Păng mbơh nau Păng hŏ saơ jêh ri tăng, ƀiălah mâu geh du huê sŏk dơn nau Păng mbơh. 33Mbu hŏ sŏk dơn nau Păng mbơh, nơm nây kơl nanê̆ Brah Ndu jêng ngăn. 34Yorlah Nơm Brah Ndu hŏ njuăl văch jêh mbơh Nau Brah Ndu Ngơi, yorlah Brah Ndu ăn Brah Huêng Ueh ma Păng mâu geh dŭt. 35Mbơ̆ rŏng ma Kon, jêh ri hŏ jao lĕ ntil ndơ tâm ti Kon. 36Mbu nơm chroh ma Kon đơi geh nau rêh n'ho ro, mbu mâu ŭch chroh ma Kon mâu mra saơ ôh nau rêh, ƀiălah nau Brah Ndu ji nuih hôm gŭ ta klơ bunuyh nây ƀaƀơ."