6

Chúa đãi 5.000 người ăn bánh

1Sau đó, Chúa Giê-xu xuống thuyền qua bên kia biển Ga-li-lê (cũng gọi là biển Thi-be). 2Một đoàn dân đông theo Chúa vì được xem Chúa làm phép lạ, chữa lành bệnh tật. 3Chúa lên một ngọn đồi, ngồi giữa các môn đệ. 4Hôm ấy gần đến lễ Vượt qua của người Do-thái.
5Nhìn đoàn dân đông đảo đang chen chúc nhau đến gần, Chúa hỏi Phi-líp: “Chúng ta mua thức ăn tại đâu để đãi đồng bào?” 6(Chúa chỉ muốn thử Phi-líp, vì Ngài đã có dự định).
7Phi-líp thưa: “Đem cả gia tài mua thức ăn, cũng không đủ chia cho mỗi người một ít.” 8Anh-rê, em Si-môn Phê-rơ, báo cáo: 9“Có cậu bé đem theo năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng chằng thấm gì với đám dân đông đảo này!”
10Chúa bảo: “Các con cứ cho đồng bào ngồi xuống!” Mọi người chia nhau ngồi trên các bãi cỏ, riêng số đàn ông đã lên đến năm ngàn. 11Chúa Giê-xu cầm bánh, tạ ân Thượng Đế và chia cho mỗi người, rồi đem cá phân phát, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích.
12Khi dân chúng no nê rồi, Chúa dặn các môn đệ: “Các con đi nhặt những mẩu bánh dân chúng ăn còn thừa, đừng bỏ phí!” 13Họ vâng lời đi lượm bánh thừa, đựng đầy mười hai giỏ.
14Nhân dân thấy phép lạ ấy đều bảo nhau: “Đây đúng là Vị Lãnh tụ chúng ta đang mong đợi.” 15Thấy họ sắp tạo áp lực đưa Ngài lên làm vua, Chúa liền bỏ đi, một mình leo lên núi cao.

Chúa đi bộ trên mặt biển

16Chiều hôm ấy, các môn đệ đến bờ biển chờ Chúa. 17Trời đã tối mà Chúa vẫn chưa đến. Họ xuống thuyền, định sang thành phố Ca-bê-nam. 18Mặt biển nổi sóng cồn vì gió thổi mạnh. 19Chèo đi được năm, sáu cây số, các môn đệ bỗng thấy Chúa đi trên mặt biển, đến gần thuyền, tất cả đều khiếp sợ. 20Nhưng Chúa gọi họ và bảo: “Ta đây, đừng sợ!” 21Lúc ấy, họ mới dám rước Chúa lên thuyền. Con thuyền lập tức cập bến Ca-bê-nam, đúng chỗ họ muốn đi.
22Sáng hôm sau, đoàn dân bên kia bờ biển nhìn sang, chỉ thấy chiếc thuyền của các môn đệ Chúa, vì lúc thuyền rời bến, không có Chúa đi theo. 23Lúc ấy, có mấy chiếc thuyền từ cảng Thi-be đến đậu gần chỗ Chúa đãi dân chúng ăn bánh hôm trước. 24Thấy bên bờ này không có Chúa, các môn đệ Chúa cũng đã đi rồi, đoàn dân xuống thuyền qua Ca-bê-nam tìm Chúa.

Bánh Hằng sống

25Gặp Chúa bên bờ biển, họ hỏi: “Thầy đến đây bao giờ?”
26Chúa đáp: “Thật ra anh em tìm tôi không phải vì tin tôi sau khi thấy tôi làm phép lạ, nhưng vì được ăn bánh no nê thỏa thích. 27Đừng nhọc công tìm kiếm thức ăn dễ hư nát nhưng hãy tìm thực phẩm đem lại sự sống vĩnh cửu mà Chúa Cứu Thế cung cấp cho loài người. Chính vì mục đích ấy mà Thượng Đế sai tôi xuống trần gian.”
28Họ hỏi: “Chúng tôi phải làm gì cho đẹp ý Thượng Đế?”
29Chúa đáp: “Tin Sứ giả của Thượng Đế là làm theo ý Thượng Đế .”
30Họ thắc mắc: “Thầy làm phép lạ gì cho chúng tôi thấy, rồi mới tin được Thầy là Sứ giả của Thượng Đế chứ! Thầy làm gì đây? 31Mai-sen đã cung cấp bánh ma-na cho tổ phụ chúng tôi trong sa mạc, như Thánh kinh đã ghi: ‘Mai-sen cho họ ăn bánh từ trời rơi xuống’.” 32Chúa giải thích: “Thật ra không phải Mai-sen, nhưng chính Cha tôi đã cho họ ăn bánh từ trời. 33Ngày nay, bánh của Thượng Đế là Sứ giả từ trời xuống, đem lại cho nhân loại sự sống vĩnh cửu.”
34Họ yêu cầu: “Thưa Thầy, xin Thầy cho chúng tôi bánh ấy hằng ngày.” 35Chúa Giê-xu đáp: “Tôi là Bánh hằng sống. Ai đến cùng tôi chẳng bao giờ đói, ai tin tôi chẳng bao giờ khát. 36Như tôi đã nói: ‘Anh em thấy tôi nhưng không chịu tin’. 37Người nào Thượng Đế dành cho tôi sẽ đến với tôi. Người đến với tôi chẳng bao giờ bị tôi xua đuổi. 38Tôi từ trời xuống, không phải để làm theo ý mình, nhưng để thực hiện ý muốn của Đấng sai tôi. 39Ngài muốn tôi bảo vệ tất cả những người Ngài giao, không để một ai thất lạc, rồi cho họ sống lại trong ngày cuối cùng. 40Cha tôi muốn tất cả những người hướng về tôi và tin cậy tôi đều được sự sống vĩnh cửu và được sống lại trong ngày cuối cùng.”
41Người Do-thái lẩm bẩm trách Chúa vì Ngài tự xưng là “Bánh từ trời.”
42Họ bắt bẻ: “Ông ấy chẳng phải là Giê-xu, con trai Giô-sép sao? Cha mẹ, ông bà là ai, chúng ta đều biết cả! Thế mà ông ấy dám nói mình từ trời xuống!” 43Chúa Giê-xu bảo họ: ‘Anh em đừng lẩm bẩm với nhau nữa! 44Chẳng một người nào đến với tôi nếu không được Cha tôi thu hút. Người đến với tôi sẽ được tôi cho sống lại trong ngày cuối cùng. 45Sách tiên tri Ê-sa đã ghi: ‘Họ sẽ được Thượng Đế dạy dỗ.’ Hễ ai nghe lời Thượng Đế và chịu Ngài dạy dỗ đều đến với tôi. 46Chẳng có người nào nhìn thấy Thượng Đế ngoại trừ tôi là Sứ giả của Ngài.
47“Tôi nói quả quyết với anh em: Ai tin tôi sẽ được sự sống vĩnh cửu. 48Tôi là Bánh hằng sống. 49Tổ phụ anh em ăn bánh ma-na trong sa mạc rồi cũng chết. 50Nhưng tôi là Bánh từ trời xuống, ai ăn Bánh này chẳng bao giờ chết. 51Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sự sống đời đời. Bánh cứu sống nhân loại chính là thân thể tôi.” 52Người Do-thái cãi nhau: “Làm sao ông này cắt thịt mình cho chúng ta ăn được?”
53Chúa Giê-xu nhắc lại: “Tôi nói quả quyết, nếu không ăn thịt và uống máu Chúa Cứu Thế, anh em không có sự sống thật. 54Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi
sẽ được sự sống vĩnh cửu; tôi sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.
55Vì thịt tôi là thức ăn thật, máu tôi là nước uống thật. 56Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi là người sống trong tôi và tôi sống trong người ấy.
57“Như Cha Hằng sống (là Đấng sai tôi xuống đời) làm Nguồn sống cho tôi, tôi cũng làm Nguồn Sống cho người nào tiếp nhận tôi. 58Tôi là Bánh từ trời xuống, khác hẳn thứ bánh tổ phụ anh em đã ăn. Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời.” 59Chúa Giê-xu giảng dạy những lời ấy trong hội trường Do-thái tại Ca-bê-nam.

Lời Hằng sống

60Nhiều môn đệ phàn nàn: “Lời Chúa vừa dạy khó quá, ai hiểu nổi!” 61Nghe các môn đệ than phiền, Chúa liền hỏi: “Các con bất mãn vì những lời ta dạy sao? 62Các con sẽ nghĩ thế nào nếu thấy ta trở về Thiên đàng? 63Thánh Linh truyền sức sống mới, xác thịt chẳng làm chi được. Lời ta dạy biểu hiện Thánh Linh và đầy sức sống. 64Nhưng trong các con vẫn có người ngoan cố không tin.” Chúa đã biết từ đầu ai cứng cỏi không tin, và ai sẽ phản Ngài.
65Chúa dạy tiếp: “Vì thế ta đã bảo các con: nếu Cha ta không cho, chẳng ai đến cùng ta được.”
66Từ đó, nhiều môn đệ bỏ cuộc, không theo Ngài nữa.
67Chúa hỏi mười hai sứ đồ: “Còn các con muốn bỏ ta không?”
68Si-môn Phê-rơ thưa: “Thưa Chúa, chúng con sẽ đi theo ai? Chúa đem lại cho chúng con Đạo sống vĩnh cửu. 69Chúng con đã tin Chúa và biết Chúa là Đấng Thánh của Thượng Đế.”
70Chúa Giê-xu đáp: “Ta lựa chọn có mười hai người thân tín, mà một người đã thành ác quỷ!” 71Chúa muốn nói về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con Si-môn, một sứ đồ sẽ phản Chúa sau này.