7

Yê-su Atỡng Tâng Vil Yaru-salem Tâng Tangái Chóh Nloâh

1Vớt ki Yê-su pỡq pláh nheq cruang Cali-lê. Án tỡ ễq mut tâng cruang Yudê, yuaq cũai I-sarel tâng cruang ki yoc ễ cachĩt án. 2Ma bo cheq ễ toâq tangái tỗp I-sarel cha bũi sanhữ Tangái Chóh Nloâh, 3sễm ai Yê-su atỡng án neq: “O mới loŏh chíq tễ ntốq nâi, cớp pỡq chu cruang Yudê ễn, dŏq máh cũai ca puai mới têq hữm máh ranáq salễh mới táq. 4Yuaq khân cũai aléq yoc cũai canŏ́h dáng ramứh án, ki án tỡ bữn táq ranáq cutooq. Máh ranáq ntrớu mới táq, cóq mới apáh yỗn dũ náq têq hữm.”
5Ma lứq sễm ai Yê-su toâp tỡ bữn sa‑âm án. 6Ngkíq Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Tỡ yũah toâq ngư cứq apáh yỗn dũ náq dáng. Ma ngư anhia pỡq, bo léq la têq. 7Máh cũai tâng dỡi tỡ têq kêt anhia, ma alới kêt cứq yuaq cứq pai máh ranáq alới táq la sâuq lứq. 8Yỗn anhia pỡq cha bũi sanhữ Tangái Nloâh. Cứq tỡ yũah pỡq, yuaq ngư cứq pỡq tỡ yũah toâq.”
9Moâm Yê-su pai ngkíq, án noâng ỡt tâng cruang Cali-lê.
10Ma vớt sễm ai án khoiq pỡq Yê-su pỡq tê, ma án pỡq tooq tuoiq. 11Bân ntốq alới cha bũi, cũai I-sarel chuaq Yê-su cớp blớh neq: “Nléq án ki?”
12Cớp bữn clứng cũai ki táq ntỡng tễ Yê-su. Bữn án ca pai neq: “Yê-su la cũai o.”
 Ma án ca pai: “Tỡ cỡn. Yê-su la cũai dốq rathũ cũai canŏ́h.”
13Ma tỡ bữn noau khớn pai yỗn cũai canŏ́h tamứng, yuaq alới ngcŏh cũai sốt tỗp I-sarel.
14Tâng tapul tangái noau cha bũi sanhữ Tangái Nloâh. Ma catâm tangái pỗn Yê-su pỡq chu Dống Sang Toâr, cớp án tabŏ́q atỡng tâng ntốq ki. 15Tỗp cũai I-sarel sâng dớt lứq, cớp alới blớh neq: “Nŏ́q án nâi tỡ yũah rien, ma án dáng sa‑ữi lứq?”
16Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Máh santoiq cứq atỡng anhia tỡ bữn toâq tễ cứq bữm, ma santoiq ki toâq tễ án ca ớn cứq toâq pỡ nâi. 17Khân cũai aléq yoc ễ puai rangứh Yiang Sursĩ, cũai ki bữn dáng raloaih lứq santoiq cứq atỡng toâq tễ Yiang Sursĩ, tỡ la santoiq ki toâq tễ cứq bữm. 18Cũai aléq atỡng parnai tễ án bữm, cũai ki chuaq ễq noau khễn án. Ma cũai aléq táq ranáq ễq noau khễn án ca ớn cũai ki toâq, cũai ki la cũai lứq pĩeiq, cớp án tỡ bữn bữn muoi ŏ́c ntrớu tỡ pĩeiq tâng mứt án. 19Môi-se khoiq yỗn anhia bữn phễp rit Yiang Sursĩ. Ma tỡ bữn noau tễ anhia trĩh phễp rit ki. Yuaq nŏ́q anhia yoc ễ cachĩt cứq?”
20Cũai clứng ki ta‑ỡi Yê-su neq: “Thâi la samoât yiang sâuq payốh. Noau yoc ễ cachĩt thâi?”
21Yê-su ta‑ỡi loah alới: “Cứq khoiq táq muoi ranáq salễh tâng Tangái Rlu mbỡiq muoi trỗ sâng; ma anhia sâng dớt. 22Môi-se yỗn anhia táq rit cứt. Ma khân pĩeiq tâng Tangái Rlu, lứq anhia táq tê rit ki. (Ma lứq samoât rit nâi tỡ bữn toâq tễ Môi-se, ma rit nâi toâq tễ achúc achiac anhia.) 23Khân anhia têq táq rit cứt yỗn con samiang anhia tâng Tangái Rlu tỡ ễq táh phễp rit Môi-se, nŏ́q anhia ũan cứq cỗ cứq táq bán cũai a‑ĩ tâng Tangái Rlu? 24Khân anhia hữm cũai táq ntrớu, anhia chỗi coâp tếq án. Ma khân anhia yoc ễ tếq án, cóq anhia tutuaiq yỗn dáng samoât lứq voai.”

Yê-su Lứq Crĩt Tỡ?

25Bữn cũai tễ vil Yaru-salem blớh neq: “Cũai nâi tỡ, ca noau ễ cachĩt? 26Ma sanua án ntôm atỡng yỗn máh cũai tamứng, cớp tỡ hữm noau pai ntrớu án. Cũai sốt dáng nâng tỡ án nâi la Crĩt? 27Hái khoiq dáng chơ tễ léq Yê-su nâi toâq, ma tữ Crĩt toâq, tỡ bữn noau dáng tễ léq án toâq.”
28Ngkíq Yê-su atỡng casang lứq tâng Dống Sang Toâr neq: “Anhia dáng cứq víq? Cớp anhia dáng tễ léq cứq toâq tỡ? Tỡ cỡn cứq chống ễ toâq. Ma án ca ớn cứq toâq, án ki la Yiang Sursĩ ca pĩeiq lứq. Ma lứq samoât, anhia tỡ bữn dáng án. 29Ma cứq dáng án, yuaq cứq toâq tễ án, cớp án ớn cứq toâq.”
30Moâm Yê-su pai ngkíq, bữn cũai yoc ễ cỗp án, ma tỡ bữn noau aloŏh atĩ yống án, yuaq tỡ yũah toâq ngư án cóq cuchĩt. 31Ma tễ cũai clứng ki bữn sa‑ữi náq pruam sa‑âm Yê-su. Alới blớh neq: “Khân Crĩt toâq, lứq án táq ranáq salễh o clữi tễ án nâi táq tỡ?”
32Tỗp Pha-rasi sâng cũai clứng ki táq ntỡng neq ngkíq tễ Yê-su. Ngkíq tỗp Pha-rasi cớp máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, alới ớn ranễng alới pỡq cỗp Yê-su. 33Ma Yê-su pai neq: “Noâng bĩq tangái sâng cứq ỡt cớp anhia. Vớt ki cứq chu loah pỡ án ca ớn cứq toâq. 34Tangái ki anhia chuaq cứq, ma anhia tỡ ramóh cứq. Cớp ntốq cứq ỡt, anhia tỡ têq pỡq toâq ntốq ki.”
35Ngkíq cũai I-sarel ki manoaq blớh manoaq: “Ntốq léq cũai nâi ễ pỡq, ma hái chuaq tỡ ramóh án? Nâng án ễ pỡq pỡ cũai I-sarel ca ỡt cruang yơng, dŏq atỡng alới ca tỡ cỡn cũai I-sarel tâng cruang ki tỡ? 36Adớh án pai neq: ‘Anhia chuaq cứq, ma anhia tỡ bữn ramóh cứq.’ Cớp án pai neq hỡ: ‘Ntốq cứq ỡt, anhia tỡ têq toâq pỡq chu ntốq ki.’ Ntrớu toâp án pai ngkíq?”
37Tangái parsốt noau cha bũi Tangái Chóh Nloâh, tangái ki la toâr clữi tễ máh tangái nhũang. Tâng tangái ki Yê-su yuor tayứng cớp atỡng casang lứq neq: “Khân cũai sâng ễ khlac, cóq án toâq pỡ cứq cớp nguaiq. 38Cũai aléq sa‑âm cứq, cũai ki cỡt samoât dỡq yỗn tamoong, án hoi níc tễ mứt pahỡm cũai ki. Ŏ́c ki khoiq noau chĩc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q.”
39Yê-su pai ngkíq, án atỡng tễ Raviei Yiang Sursĩ. Cũai aléq sa‑âm Yê-su, nỡ‑ra cũai ki lứq bữn roap Raviei Yiang Sursĩ. Ma tangái ki Raviei Yiang Sursĩ tỡ yũah toâq, yuaq Yê-su tỡ yũah cuchĩt cớp chỗn chu paloŏng.
40Tữ máh cũai sâng Yê-su pai ngkíq, Bữn noau pai neq: “Cũai nâi la lứq Cũai Tang Bỗq ca Yiang Sursĩ rưoh.”
41Ma cũai canŏ́h pai neq: “Lứq samoât án nâi la Crĩt.”
 Ma bữn cũai canŏ́h ễn pai neq: “Crĩt tỡ bữn toâq tễ cruang Cali-lê.
42Tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q pai Crĩt toâq tễ tŏ́ng toiq Davĩt. Cớp Crĩt cóq cỡt tâng vil Bet-lahem la vil Davĩt khoiq ỡt.”
43Ngkíq cũai clứng ki muoi tỗp pai nneq, muoi tỗp pai ngkíq, tễ Yê-su. 44Tâng tỗp ki bữn cũai yoc ễ cỗp Yê-su, ma tỡ bữn noau aloŏh atĩ yống án.

Cũai Sốt Tỗp I-sarel Tỡ Bữn Sa‑âm

45Vớt ki manoaq tễ tỗp kĩaq Dống Sang Toâr chu loah pỡ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp pỡ tỗp Pha-rasi hỡ. Máh cũai sốt ki blớh cũai kĩaq ki: “Nŏ́q anhia tỡ bữn cỗp án?”
46Cũai ki ta‑ỡi neq: “Hếq tỡ nai sâng cũai aléq táq ntỡng ariang cũai nâi.”
47Tỗp Pha-rasi blớh loah: “Anhia noap tê máh parnai án phếq atỡng tỡ? 48Léq anhia hữm cũai sốt tỡ la cũai tễ tỗp Pha-rasi ma sa‑âm án? 49Ma cũai clứng nâi la sacũl; alới tỡ dáng ntrớu tễ phễp rit Môi-se. Ngkíq yuaq Yiang Sursĩ dadŏq ễ táq alới ki.”
50Bữn manoaq tễ tỗp cũai sốt ki, ramứh Ni-cudem. Nhũang ki án khoiq toâq ramóh Yê-su. Án blớh cũai sốt canŏ́h neq: 51“Khân puai rit hái, têq tỡ hái sữq cũai khân tỡ yũah blớh án tễ ranáq án táq?”
52Máh cũai sốt ki ta‑ỡi Ni-cudem neq: “Mới la toâq tễ cruang Cali-lê tê tỡ? Khân mới chuaq salĩq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ, mới lứq tỡ bữn ramóh ntốq aléq ma atỡng tễ cũai tang bỗq Yiang Sursĩ toâq tễ cruang Cali-lê.”
53Moâm ki tỗp alới loŏh tễ Dống Sang Toâr cớp chu loah pỡ dống alới.