4

Ðừng Yêu Mến Thế Gian

1Bởi đâu có sự xung đột và bởi đâu có sự tranh chấp giữa anh chị em? Chẳng phải là do những dục vọng đang đánh nhau trong các chi thể của anh chị em sao? 2Anh chị em thèm muốn nhưng không có được. Anh chị em giết người và tham muốn nhưng không thể đạt được. Anh chị em tranh chấp và xung đột với nhau. Sở dĩ anh chị em không có được vì anh chị em không cầu xin. 3Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì anh chị em cầu xin với động cơ sai, để dùng cho tư dục mình.
4Hỡi những người ngoại tình, anh chị em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Ðức Chúa Trời sao? Vậy ai muốn làm bạn với thế gian là làm cho mình trở thành kẻ thù của Ðức Chúa Trời. 5Anh chị em nghĩ rằng lời Kinh Thánh nói,
  “Ðức Thánh Linh, Ðấng Ngài đặt trong chúng ta, yêu chúng ta quá đến nỗi ghen tuông”
6Tuy nhiên Ngài lại ban ân sủng nhiều hơn, vì thế có lời chép rằng,
  “Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo,
  Nhưng ban ân sủng cho người khiêm nhường.”
7Vậy hãy thuận phục Ðức Chúa Trời. Hãy chống cự Ác Quỷ, nó sẽ trốn khỏi anh chị em. 8Hãy đến gần Ðức Chúa Trời, và Ngài sẽ đến gần anh chị em.
 Hỡi những người tội lỗi, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi những người hai lòng, hãy tẩy sạch lòng mình.
9Hãy buồn thảm, than thở, và khóc than. Hãy đổi cười ra khóc, và hãy đổi vui ra buồn. 10Hãy hạ mình xuống trước mặt Ðức Chúa Trời, để Ngài nhấc anh chị em lên.

Ðừng Xét Đoán Nhau

11Thưa anh chị em, đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu anh chị em mình hoặc xét đoán anh chị em mình là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nếu bạn xét đoán luật pháp, bạn không còn là người thi hành luật pháp, nhưng là một thẩm phán. 12Chỉ có một Ðấng ban hành luật pháp, và chỉ có một Vị Thẩm Phán, đó là Ðấng có thể giải cứu và tiêu diệt. Còn bạn là ai mà xét đoán người lân cận mình?

Đừng Khoác Lác

13Bây giờ hãy nghe đây, hỡi những người nói rằng, “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đi đến thành nọ thành kia, ở đó một năm, buôn bán, và phát tài,” 14trong khi anh chị em không biết ngày mai sẽ ra thế nào, hoặc cuộc đời mình rồi đây sẽ ra sao, vì anh chị em chỉ là hơi nước, hiện ra trong chốc lát, rồi lại tan ngay.
15Thay vào đó anh chị em nên nói, “Nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ sống và làm việc nọ hoặc việc kia.” 16Nhưng bây giờ anh chị em lại tự phụ và khoác lác. Mọi thứ khoác lác như thế đều là xấu. 17Vậy ai biết điều đúng, đáng phải làm, mà không làm là phạm tội.