10

Chúa và các thần tượng

1Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời CHÚA phán cùng các ngươi. 2Ngài phán như sau:
  “Đừng sống như các dân khác,
   đừng lo sợ các dấu lạ trên trời,
   dù rằng các dân khác sợ.
  3Phong tục của các dân khác không có giá trị gì.
   Thần tượng chúng nó chỉ là khúc gỗ đốn trong rừng,
   rồi thợ đục đẽo mà thành.
  4Chúng dùng vàng bạc giát lên các thần tượng đó.
   Rồi dùng búa và đinh đóng xuống
   cho chúng khỏi ngã.
  5Các thần tượng chúng như hình nộm đặt trong ruộng dưa;
   chúng không biết nói.
  Vì không biết đi,
   nên người ta phải khiêng chúng.
  Đừng sợ các thần tượng đó,
   vì chúng không thể làm hại các ngươi được,
   cũng chẳng giúp gì được cho ngươi.”
  6Lạy CHÚA, không có ai giống như Ngài,
   Ngài thật cao cả,
   danh Ngài oai nghi và hùng mạnh.
  7Hỡi Vua của các dân, mọi người phải tôn kính Ngài;
   Ngài đáng được tôn kính.
  Trong số tất cả các người khôn ngoan
   giữa các dân, giữa các nước,
   không ai khôn ngoan như Ngài.
  8Những kẻ khôn ngoan đó thật ngu dại và ngờ nghệch.
  Những điều dạy dỗ của chúng
   đều đến từ các thần tượng bằng gỗ vô dụng.
  9Bạc giát mỏng từ Tạt-si
   và vàng mang từ U-pha về,
   để cho các thợ khéo và thợ bạc tạc tượng.
   Chúng mặc áo quần xanh và tím cho tượng.
   Tất cả những đồ đó đều do tay thợ khéo làm ra.
  10Nhưng CHÚA là Thượng Đế chân thật duy nhất.
   Ngài là Thượng Đế hằng sống duy nhất,
   là Vua đời đời.
   Đất rung chuyển khi CHÚA nổi giận,
   các dân không thể chịu nổi cơn giận Ngài.
  11Hãy bảo chúng như sau:
   “Các thần đó không tạo ra trời đất;
   chúng sẽ bị tiêu hủy và biến mất khỏi trời đất.”
  12Thượng Đế dùng quyền năng Ngài tạo nên trái đất.
   Ngài dùng sự khôn ngoan mình dựng nên thế gian
   và dùng sự thông sáng Ngài trải các bầu trời ra.
  13Khi Ngài gầm lên, thì nước trên trời vang động.
   Ngài khiến mây mọc lên trên bầu trời,
   đầy khắp cả đất.
  Ngài sai sấm chớp đến với mưa
   và mang gió ra từ các kho Ngài.
  14Loài người ngu dại, ít hiểu biết.
   Các thợ bạc cảm thấy xấu hổ
   về những tượng chạm mình,
   vì các tượng đó chỉ là thần giả.
   Chúng không có hơi thở.
  15Chúng hoàn toàn vô dụng;
   người ta chế diễu chúng.
  Khi bị xét xử, chúng sẽ bị tiêu diệt.
  16Nhưng Thượng Đế là phần của Gia-cốp,
   không giống các thần ấy.
  Ngài tạo nên muôn vật,
   và chọn Ít-ra-en làm dân riêng của Ngài.
  Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.

Sự hủy phá sắp đến

  17Hãy gom góp của cải ngươi và chuẩn bị rời xứ,
  các ngươi là những kẻ đang bị kẻ thù bao vây.
  18CHÚA phán như sau:
   “Vào lúc nầy ta sẽ trục xuất
   những dân sống trong xứ nầy.
  Ta sẽ mang khốn khổ đến cho chúng
   để chúng bị bắt làm tù binh.”
  19Khốn cho tôi vì thương tích của tôi.
   Vết thương tôi không thể chữa lành.
  Nhưng tôi vẫn tự nhủ,
   “Đây là bệnh tật của tôi,
   tôi phải gánh chịu.”
  20Lều tôi đã bị tiêu hủy rồi,
   các dây thừng giăng lều đã đứt.
  Các con cái tôi đã ra đi, bỏ tôi lại.
   Không còn ai giúp tôi dựng lều trở lại
   hay làm một nơi tạm trú cho tôi.
  21Các người chăn chiên rất ngu dại
   không thèm hỏi ý CHÚA.
  Vì thế họ làm việc gì cũng không thành công,
   các bầy chiên của họ đã bị tản lạc.
  22Hãy nghe! Có tin loan ra.
   Có tiếng vang ra từ phương Bắc
   để biến các thị trấn Giu-đa
   ra sa mạc hoang vu
   làm nơi ở cho chó rừng!

Lời cầu nguyện của Giê-rê-mi

  23Lạy CHÚA, tôi biết mạng sống con người
   không ở trong tay họ.
   Không ai làm chủ được đời mình.
  24Lạy CHÚA, xin sửa dạy tôi nhưng hãy công bằng.
   Đừng trừng phạt tôi trong khi Ngài nổi giận,
   nếu không Ngài sẽ tiêu diệt tôi.
  25Xin hãy trút cơn giận Ngài trên các dân khác
   là những dân không biết Ngài
   và không cầu khẩn cùng Ngài.
  Các dân đó đã tiêu diệt nhà Gia-cốp.
   Chúng đã hoàn toàn ăn nuốt nhà đó,
  và phá hủy xứ họ.