13

Nau Ntĭt Ma Bok Vân Bŭt Lĕ Ôm

1Yêhôva lah ma gâp pô aơ: "Hăn hom, rvăt du blah bok mhay vân bŭt, jêh ri vân ta bŭt may; ƀiălah lơi ta mbŭk păng ma dak ôh." 2Pôri gâp tông bâr Yêhôva, rvăt bok mhay, vân ta bŭt gâp. 3Nau Yêhôva lah ma gâp tơ̆ bar pô aơ: 4"Sŏk hom bok may hŏ rvăt lĕ vân jêh ta bŭt may; jêh ri dâk hăn hom tât ta dak krong Ơprat, jêh ri pôn tâm nđa lŭ ta nây. 5Gâp hăn pôn păng ta kơh dak krong, tĭng nâm nau Yêhôva ntăm jêh ma gâp. 6Jŏ nar jêh nây, Yêhôva lah đŏng ma gâp pô aơ: "Hăn dâk hom, hăn tât ta kơh krong Ơprat, sŏk bok gâp hŏ đă may pôn ta nây." 7Jêh ri gâp hăn tât ta dak krong Ơprat; kuyh neh sŏk bok tă ntŭk gâp pôn saơm ri. Ƀiălah bok lĕ ôm jêh, mâu hôm jêng dŏng ôh.
8Pôri, nau Yêhôva lah ma gâp: 9"Yêhôva lah pô aơ: Tâm ban lĕ gâp mra ƀư roh lơi nau sưr phung Yuda jêh ri nau sưr toyh ƀon Yêrusalem. 10Phung ƀon lan mhĭk aơ dun mâu ŭch iăt ôh nau gâp, chuat tĭng nau dăng nuih n'hâm khân păng nơm ŭch; jêh ri tĭng ndô̆ phung brah êng ŭch pah kan jêh ri mbah yơk ma khân păng, mra jêng nâm bu bok vân bŭt aơ, mâu hôm jêng dŏng ôh.
11Yêhôva lah: Nâm bu bok krêp ta bŭt may, pôri yơh gâp gay lĕ rngôch ngih Israel jêh ri lĕ rngôch ngih Yuda krêp đah gâp, gay ma khân păng dơi jêng phung ƀon lan gâp, ăn amoh gâp dơi lư n'găr, jêng nau tâm rnê gâp, jêh ri jêng nau chrêk lơp. Ƀiălah khân păng mâu ŭch iăt gâp ôh.

Nau Ntĭt Ma Yăng Bêng Jêh

12"Ăn may lah ma khân păng nau aơ: 'pô aơ Yêhôva Brah Ndu Israel lah: Di ngăn, lĕ rngôch yăng mra bêng ma dak kriăk ƀâu.' Tơlah khân păng lah ma may: Hên ê hŏ gĭt lĕ rngôch yăng mra bêng ma dak play kriăk ƀâu da dê hĕ?' 13Jêh ri ăn may lah ma khân păng: 'Yêhôva lah pô aơ: Aơ, gâp mra ăn lĕ rngôch phung gŭ tâm bri aơ nhŭl ndrănh, phung hadăch gŭ ta sưng hađăch David, phung kôranh ƀư brah, phung kôranh nơm mbơh lor, jêh ri lĕ rngôch phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem nhŭl ndrănh da dê. 14Gâp mra ăn khân păng tâm tom ndrăng nơm, mbơ̆ ma đah kon, Yêhôva lah;
 Gâp mâu mra yô̆ mâu lah nhhuach ma khân păng ôh, gay ma gâp dơi ƀư rai khân păng.'"

Brah Ndu Thăm Njêng Phung Yuda Dĭk

15Rkêng tôr iăt hom, lơi ta sưr, yorlah Yêhôva lah jêh.
16Nhhơr hom nau chrêk lơp ăn Yêhôva Brah Ndu khân may lor ma Păng ê hŏ ăn nau ngo tât, lor ma păng khân may ê hŏ chêh prah ta kalơ yôk dôl ngo nsrŭp măng, rnôk nây khân may kâp nau ang, ƀiălah Păng mra rgâl jêng ngo, jêh ri njêng ăn geh nau ngo vêt vê.
17Tơlah khân may mâu ŭch iăt ôh, huêng gâp mra nhĭm ndâp yor nau sưr khân may.
 Nanê̆, măt gâp mra nhĭm rngot ngăn, jêh ri hoch truh dak măt, yorlah phung biăp Yêhôva bu mra nhŭp rdu.
18Lah hom ma hađăch jêh ri hađăch bu ur:
 "Gŭ dêh rhêt hom, n'hôi săk gŭ tâm neh; yorlah đon hađăch chrêk lơp kalơ bôk lĕ tŭp jêh."
19Lĕ rngôch ƀon bri rđŭng padâng bu mra nchăng da dê, mâu geh ôh bunuyh dơi pơk; lĕ rngôch phung Yuda lĕ bu nhŭp djôt leo jêh, bu djôt leo khân păng ma bri êng da dê.
20N'gor hom măt may jêh ri uănh, phung văch tât tă bơh dor palơ. Ta ntŭk phung biăp ueh-reh bu hŏ ăn jêh ma may?
21Tơlah Yêhôva dơm phung may hŏ nti jêh jêng mĭt jiăng may saơm, ƀư kôranh chiă uănh may, mâm may mra lah?
 Nau rngot rvê bu mâu nhŭp hĕ may nâm bu nhŭp bu ur dôl veng deh?
22Jêh ri tơlah may lah êng tâm trôm nuih n'hâm pô aơ:
 "Mâm ƀư nau aơ tât nkhơng ma gâp?"-Nây jêng yor nau tih may toyh ngăn, yor ri bu plơk ntôr aơ may, jêh ri bu mbang ndơl jâng may.
23Dơi lĕ du huê Êthiôpi tâm rgâl ntâu păng, mâu lah yau brăch tâm rgâl nau rvanh păng?
 Tơlah dơi, pôri lĕ rngôch khân may jêng phung hŏ mơng ƀư mhĭk jêh, mra dơi yơh ƀư ueh.
24Pôri gâp mra ƀư chah rai khân may nâm bu lâk sial đô̆, sial bơh ntŭk bri rdah khôm rdu.
25Yêhôva lah:
 "Aơ yơh jêng nau prăp ma may, kô̆ nau gâp ntăm ma may.
 Yorlah may chuêl gâp jêh ri may
 Rnơm ma nau mƀruh.
26Gâp nơm plơk ntôr ao may tât ta muh măt may, jêh ri bu mra saơ nau bêk prêng may.
27Gâp saơ jêh nau mhĭk may ƀư nau may văng tĭr, jêh ri nau may kơnh ƀo bu, nau văng tir may ta kalơ gôl jêh ri tâm mir.
 Rêh ni ngăn yơh ma may, Ơ ƀon Yêrusalem! Ndah jŏ may mra ƀư kloh?"