13

Thắt lưng vải của Giê-rê-mi

1CHÚA phán cùng tôi như sau: “Hãy đi mua một cái khố bằng vải rồi mặc vào. Đừng làm ướt cái khố đó.”
2Vậy tôi đi mua một thắt lưng vải theo như CHÚA dặn bảo và buộc quanh hông tôi. 3Rồi CHÚA phán cho tôi lần thứ nhì: 4“Hãy lấy thắt lưng mà ngươi đã mua và đang quấn đi đến Bê-rát. Hãy giấu thắt lưng đó trong kẽ đá.”
5Vậy tôi đi đến Bê-rát và giấu thắt lưng ở đó như CHÚA dặn bảo. 6Sau nhiều ngày CHÚA bảo tôi, “Bây giờ hãy đi đến Bê-rát lấy thắt lưng mà ta bảo ngươi giấu ở đó.”
7Vậy tôi đi đến Bê-rát đào thắt lưng lên khỏi nơi tôi đã giấu. Nhưng nó đã bị mục nát hết, không dùng được việc gì.
8Rồi CHÚA phán cùng tôi. 9CHÚA phán: “Cũng vậy, ta sẽ hủy hoại lòng kiêu căng của dân Giu-đa và lòng tự phụ quá đáng của Giê-ru-sa-lem. 10Các dân gian ác đó không chịu nghe lời cảnh cáo của ta. Chúng ương ngạnh chỉ làm theo ý riêng mình, đi theo các thần khác để phục vụ và bái lạy. Nên chúng sẽ như thắt lưng vải mục nát nầy, hoàn toàn vô dụng. 11Như thắt lưng được dùng để quấn quanh hông người, ta đã quấn các gia đình Ít-ra-en và Giu-đa quanh ta,” CHÚA phán vậy. “Ta đã làm như vậy để họ làm dân ta, để mang danh tiếng, sự tán dương, và tôn trọng đến cho ta nhưng chúng không nghe.”

Lời cảnh cáo Giu-đa

12“Hãy bảo chúng: ‘CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán: Tất cả các bầu da phải đầy rượu.’ Dân chúng sẽ nói cùng ngươi: ‘Dĩ nhiên, chúng tôi biết các bầu da phải đầy rượu.’ 13Vậy ngươi phải bảo chúng rằng, ‘CHÚA phán như sau: Ta sẽ biến tất cả mọi người trong xứ nầy say sưa, từ các vua ngồi trên ngôi Đa-vít, thầy tế lễ, nhà tiên tri, cho đến tất cả mọi người sống trong Giê-ru-sa-lem. 14Ta sẽ khiến người nầy xô đẩy người kia, ngã té vào nhau, cha cũng như con, CHÚA phán vậy. Ta sẽ không tội nghiệp hay thương hại chúng mà nương tay không tiêu diệt chúng.’”

Lời đe dọa về nạn tôi mọi

  15Hãy nghe và để ý điều nầy.
   Đừng quá hợm hĩnh,
   vì CHÚA phán cùng các ngươi.
  16Hãy dâng vinh hiển cho CHÚA là Thượng Đế các ngươi,
   trước khi Ngài mang tăm tối đến,
   trước khi các ngươi té ngã trên núi đồi tối tăm.
  Các ngươi sẽ mong có ánh sáng,
   nhưng Ngài sẽ biến nó ra bóng tối mịt mù;
  Ngài sẽ khiến nó thành ra màn đêm ảm đạm.
  17Nếu các ngươi không vâng lời Ngài,
   thì ta sẽ khóc thầm về lòng tự phụ các ngươi.
  Ta sẽ khóc lóc cay đắng,
   mắt ta sẽ đẫm nước mắt,
   vì bầy chiên của CHÚA sẽ bị bắt cầm tù.
  18Hãy rao điều nầy cho vua và thái hậu:
   “Hãy bước xuống khỏi ngôi báu,
   vì mão triều rực rỡ của ngươi
   đã rơi khỏi đầu các ngươi rồi.”
  19Các thành phố miền Nam Giu-đa đã bị khóa chặt,
   không ai mở được.
  Tất cả Giu-đa sẽ bị bắt làm tù binh
   sang một xứ ngoại quốc;
   toàn thể dân cư đều sẽ bị bắt đi lưu đày.
  20Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ngước lên mà nhìn
   kẻ thù tràn đến từ phương Bắc.
  Bầy chiên mà Thượng Đế giao cho các ngươi chăn giữ đâu rồi,
   bầy mà ngươi vẫn hãnh diện đó?
  21Các ngươi sẽ nói gì khi chúng cắt cử
   những người mà ngươi nghĩ là bạn hữu mình
   lên chỉ huy ngươi?
  Chẳng lẽ ngươi không đau đớn khổ sở, như đàn bà đang sinh đẻ sao?
  22Ngươi có thể tự hỏi,
   “Tại sao chuyện nầy lại xảy đến cho tôi?”
  Nó xảy đến là vì ngươi phạm quá nhiều tội.
  Vì tội lỗi ngươi mà váy ngươi đã bị xé rách
   và thân thể ngươi bị bầm dập.
  23Có người Cút nào đổi được màu da mình không?
   Con beo có đổi được đốm của nó không?
  Cũng vậy, hỡi Giê-ru-sa-lem,
   ngươi sẽ không thể nào thay đổi lòng được,
   để làm điều lành,
   vì ngươi đã quen làm ác rồi.
  24“Ta sẽ phân tán các ngươi ra
   như trấu bị gió sa mạc thổi bay tứ phía.
  25Đó là điều sẽ xảy đến cho các ngươi;
   vì vai trò của các ngươi
   trong chương trình của ta là như vậy,” CHÚA phán,
   “Vì các ngươi quên ta mà tin theo các điều dối trá,
  26Ta sẽ kéo váy ngươi lên trùm mặt ngươi
   để mọi người thấy sự xấu hổ ngươi.
  27Ta đã thấy những điều gớm ghiếc ngươi làm:
   hành vi dâm ô và tiếng khịt mũi của ngươi,
   nếp sống điếm đàng của ngươi,
   các hành vi ghê tởm của ngươi
   trên các đồi và trong đồng ruộng.
  Hỡi Giê-ru-sa-lem, thật khốn nạn cho ngươi.
   Ngươi sẽ mãi nhơ nhớp cho đến bao giờ?”