18

Ẩn dụ người thợ gốm

1Chúa Hằng Hữu bảo Giê-rê-mi: 2“Con đứng dậy, đi xuống lò gốm, Ta sẽ cho con nghe lời Ta!" 3Tôi vâng lệnh, xuống lò gốm, gặp người thợ gốm đang nắn bình đất trên bàn xoay. 4Thấy bình đang nắn vỡ ra trong tay nên người thợ gốm lấy đất sét ấỵ làm lại một chiếc bình khác, đúng theo ý định.
5Chúa liền bảo tôi: 6“Y-sơ-ra-ên! Sao không để Ta làm cho ngươi điều người thợ gốm đã làm? Y-sơ-ra-ên, ngươi ở trong tay Ta như đất sét trong tay thợ gốm. 7Khi Ta nói Ta sẽ nhổ, trục xuất và tiêu diệt một dân tộc, một quốc gia; 8nếu dân tộc hay quốc gia ấy bỏ con đường ác, Ta sẽ đổi ý về tai họa Ta định giáng trên họ. 9Nhưng khi Ta nói Ta sẽ gây dựng và củng cố một dân tộc, một quốc gia; 10nếu họ trở lòng làm ác, không còn vâng lời Ta nữa, Ta sẽ đổi ý, không còn ban phúc lành cho họ như Ta dự định."
11Vậy, bây giờ hãy bảo dân Giu-đa và dân chúng thủ đô: Chúa Hằng Hữu phán: "Này, Ta định hình phạt và lập chương trình chống nghịch các ngươi. Mỗi người hãy bỏ con đường ác, quay về đường thiện và làm việc lành." 12Họ đáp: 'Còn đổi thay gì được nữa! Chúng tôi sẽ tiếp tục chiều theo sở dục; mỗi người cứ ngoan cố làm ác cho thoả lòng!' 13Vì thế, Chúa Hằng Hữu hỏi: "Hãy đi hỏi các quốc gia trên thế giới, có ai nghe chuyện quái gỡ như vậy chưa? Dân Ta đã làm một việc rất ghê tởm. 14Đỉnh núi Li-ban tuyết phủ quanh năm, nên các dòng suối nó chẳng bao giờ khô cạn. 15Thế mà dân Ta đã quên Ta, là Đỉnh núi hạnh phúc, và đi dâng hương cho các tà thần! Họ bỏ con đường ngay thẳng quang đãng để tìm vào những lối quanh co ngập bùn tội lỗi! 16Vì thế, đất nước họ sẽ điêu tàn, đến nỗi du khách bốn phương nhìn thấy phải lắc đầu sửng sốt trước cảnh tàn phá tan hoang. 17Ta sẽ làm cho dân Ta chạy tán loạn trước mặt quân thù như đám bụi cát trước ngọn gió đông. Ta sẽ xây lưng, ngoảnh mặt không đoái hoài đến họ trong ngày hoạn nạn."
18Lúc ấy, một số nhà lãnh đạo Do-thái hô hào: "Ta hãy họp nhau bàn định kế hoạch thủ tiêu tên Giê-rê-mi! Vì dân Ta đã có đủ các nhà thông thái, tiên tri và lãnh đạo tinh thần, đâu cần đến nó! Chúng ta hãy dùng lập luận đanh thép bác bỏ luận điệu nó! Đừng thèm nghe một lời tuyên truyền nào của nó cả!"
19Giê-rê-mi cầu nguyện: "Thưa Chúa Hằng Hữu, xin Chúa cứu giúp con! Xin lặng tai nghe tiếng họ thảo luận kế hoạch hại con! 20Sao họ lại lấy ác báo thiện? Xin Chúa nhớ rằng con từng thiết tha cầu Chúa ban phúc lành cho họ và xin Ngài ngưng trừng phạt họ. Thế mà họ hợp nhau đào hầm chông để hại con! 21Đã thế, xin Chúa cho con cái họ bị đói khát và bị đâm chém, cho vợ họ phải góa bụa, cho tráng niên họ bị ngã chết và cho thanh niên họ tử trận. 22Đã thế, xin cho nhà họ vang tiếng khóc than khi quân thù tiến công bất ngờ. Vì họ đã đào hầm, gài bẫy để bắt con. 23Thưa Chúa, Ngài vẫn biết mưu sâu kế độc của họ để giết con. Xin đừng tha tội ác họ, đừng xá tội họ! Xin khiến họ vấp ngã trước mặt Ngài và đoán phạt họ trong thời Ngài phẫn nộ."