19

Ẩn dụ "bình gốm"

1Chúa bảo tôi: "Con đi mua một chiếc bình gốm và mời mấy trưởng lão và mấy thầy trưởng tế 2cùng đi với con đến trũng Con trai Hin-nôm, gần đường vào cổng Gốm. Tại đó, con hãy công bố sứ điệp này: 3“Các bậc vua chúa, vương hầu và toàn thể nhân dân tại thủ đô, hãy nghe lời Chúa! Đấng Hằng Hữu Toàn năng, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, phán: Này, Ta sẽ giáng tai họa trên đất này đến nỗi ai nghe cũng lùng bùng lỗ tai. 4Vì Y-sơ-ra-ên đã bỏ Ta và biến trũng này thành một ổ tội ác ô nhục. Nhân dân đốt hương tế các tà thần mới, những thần tượng thế hệ này hoặc các thế hệ trước, hoặc các tiên đế cũng chưa từng thờ lạy. Họ đã làm cho nơi này đầy máu oan. 5Họ cũng xây các chùa miễu trên các đỉnh núi đồi để thờ bụt thần, để thiêu sống con cái làm tế lễ. Ta chẳng bao giờ bảo họ làm điều ghê tởm ấy, thật Ta không thể tưởng tượng. 6Vì thế, này, sẽ có ngày trũng này không còn mang tên 'Tô-phết' hoặc 'Con trai Hin-nôm' nữa, nhưng sẽ được gọi là Trũng Tàn sát.' 7Ta sẽ làm cho mưu đồ của Giu-đa và Giê- ru-sa-lem hoàn toàn thất bại tại trũng này. Họ sẽ bị quân thù tàn sát; Ta sẽ cho chim trời và thú rừng ăn thịt họ, trong trũng này. 8Ta sẽ làm cho thành phố này đổ nát, điêu tàn đến nỗi ai đi qua phải giật mình kinh ngạc và khóc than. 9Ta sẽ để dân Do-thái ăn thịt con trai, con gái và bạn thân trong khi thành phố bị bao vây và khủng bố do địch quân và những kẻ âm mưu hãm hại dân Do-thái.
10Rồi con hãy đập vỡ bình gốm ngay trước mắt các người lãnh đạo Do-thái cùng đi với con 11và bảo họ: "Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán: Ta sẽ đập tan dân tộc này và thành phố này như người ta đập vỡ bình gốm, không thể nào hàn gắn lại. Trũng Tô- phết sẽ trở thành một nghĩa địa chật ních, không còn chỗ chôn thêm. 12Ta sẽ phạt thành này và dân này như thế. Ta sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem trở thành nghĩa địa Tô- phết. 13Các nhà cửa thủ đô và các cung điện của các vua Do-thái sẽ đầy xác chết và trở thành ô uế như Trũng Tô-phết, vì dân chúng thủ đô đã dâng hương để tế các ngôi sao trên trời và dâng rượu cho các tà thần."
14Sau khi thi hành xong những điều Chúa dạy, tôi từ Tô-phết trở vào thành phố. Tôi đứng trong hành lang Đền thờ Chúa và kêu gọi toàn thể nhân dân: 15“Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: Này, Ta sẽ giáng tất cả các tai họa trên thủ đô Giê-ru-sa-lem và các thành phố Giu-đa đúng như lời Ta đã loan báo, vì dân tộc này ngoan cố không chịu nghe lời Ta."