20

Nau Rak Rtăp Ma Y-Pashur Yorlah Păng Krŭng Y-Yêrêmi

1Kôranh ƀư brah Y-Pashur kon buklâu Y-Imer, nơm jêng kôranh chiă uănh ngih Yêhôva tăng Y-Yêrêmi mbơh nau aơ. 2Pôri Y-Pashur dong kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi jêh ri nkông ôbăl tâm mpông pêr Benjamin mpeh kalơ tâm ngih Yêhôva. 3Nar pakơi, Y-Pashur mƀơk Y-Yêrêmi bơh nkông, Y-Yêrêmi lah ma păng: "Yêhôva mâu ntơ amoh may Y-Pashur ôh, ƀiălah ntơ may Magor Misabip. 4Yorlah pô aơ nau Yêhôva lah: "Aơ, gâp mra jao may ƀư nau klach krit ma may nơm jêh ri lĕ rngôch mĭt jiăng may. Khân păng mra khĭt ma đao phung rlăng khân păng dôl may gŭ uănh. Jêh ri gâp mra jao lĕ rngôch phung Yuda tâm ti hađăch Babilôn: Păng mra njŭn leo khân păng jêng bu nă ma bri Babilôn, jêh ri mra nkhĭt khân ôbăl ma đao. 5jêh ri gâp mra jao lĕ rngôch nau ndrŏng ƀon aơ, jêh ri lĕ ndơ khân păng bun prăp jêh, lĕ rngôch ndơ khlay păng, jêh ri lĕ rngôch drăp ndơ phung hađăch Yuda tâm ti phung rlăng khân păng. Phung nây mra pit in ndơ nây jêh ri leo ma bri Babilôn. 6Bi may, ơ Y-Pashur jêh ri lĕ rngôch phung gŭ tâm ngih may, mra hăn jêng bu nă; may mra hăn ma bri Babilôn jêh ri ta nây may mra khĭt. Bu mra tâp may ta nây, may jêh ri lĕ rngôch phung mĭt jiăng may, ma phung nây may mbơh jêh nau mƀruh."

Nau Y-Yêrêmi Nhĭm Vơl

7Ơ Yêhôva, may ndơm jêh gâp, jêh ri gâp dơn jêh nau ndơm; may jêng katang lơn ma gâp jêh ri may dơi jêh đah gâp.
 Gâp jêng jêh du ntil ndơ bu gơm mưch ăp nar; ăp nơm mưch ma gâp.
8Yorlah tơlah gâp ngơi, gâp nter, gâp nter huy, "Nau djơh mhĭk jêh ri nau ƀư rai!"
 Yorlah nau Yêhôva ngơi lĕ jêng jêh ma gâp nau bu nduyh jêh ri gơm mưch ăp nar.
9Tơlah gâp lah: "Gâp mâu mra rơ đŏng ma păng ôh, mâu lĕ hôm ngơi tâm amoh păng."
 Nau may ngơi jêng tâm nuih n'hâm gâp nâm bu ŭnh dôl hit.
 Put ndâp tâm nting gâp, Jêh ri gâp rgănh djôt prăp nau nây, jêh ri gâp mâu hôm dơi ôh.
10Gâp tăng geh âk nau bu mưch rmot"
 Nau krit klach ăp ntil!
 Lĕ rngôch mĭt jiăng gâp gŭ uănh nau gâp chôt prah, jêh ri lah: Phong hom păng!
 Ăn he phong hom păng!
 Năng ai păng mra geh nau ndơm, pôri he dơi ƀư ma păng, jêh ri har plơng bôk păng.
11Ƀiălah Yêhôva gŭ ndrel ma gâp nâm bu du huê tahan tâm lơh bu rnam klach ngăn.
 Yor nây phung ƀư mhĭk ma gâp mra chôt prah. khân păng mâu mra dơi đah gâp ôh.
 Khân păng mra prêng hâu ngăn ngên yorlah khân păng mâu mra dơi ôh.
 Nau prêng khân păng gŭ n'ho ro, bu mâu mra chuêl ôh.
12Ơ Yêhôva ma phung tahan, Nơm rlong uănh phung sŏng, sek uănh tâm nuih n'hâm jêh ri tâm nau mĭn;
 ăn gâp saơ nau may har plơng bôk tât ma khân păng, yorlah gâp djôt jêh kan gâp mpơl ma may
13Mprơ hom ma Yêhôva.
 Mŏt ton hom ma Yêhôva!  Yorlah Păng tâm rklaih jêh nau rêh phung o ach bơh ti phung ƀư mhĭk.
14Rtăp rak hom ma nar bu deh ma gâp!
 Lơi ăn geh nau ueh uĭn ôh ma nar mê̆ hŏ deh ma gâp!
15Rtăp rak lơi ma bunuyh nơm mbơh nau mhe ma mbơ̆ gâp.
 "Bu deh jêh ma may du huê kon buklâu.
 "Ăn ma mbơ̆ gâp bêng ma nau răm maak.
16Ăn bunuyh nây jêng nâm bu lĕ rngôch ƀon toyh
 Yêhôva ƀư rai jêh mâu yô̆ ôh; ăn păng tăng nau nhĭm vơl dôl ơm ôi jêh ri bâr kuăl mbơh ma nau tâm lơh dôl nar nklang bôk.
17Yorlah păng mâu nkhĭt gâp ôh dôl hôm tâm ndŭl; tât mê̆ gâp jêng môch ma gâp, jêh ri păng mâu mâp deh ma gâp ôh.
18Mâm ƀư gâp luh du bơh trôm ndŭl, gay saơ nau rêh ni, rngot rvê jêh ri du bông nau rêh anh nau prêng?