23

Phung Hôm E Plơ̆ Sĭt

1"Rêh ni ngăn ma phung rmăk biăp ƀư rai jêh ri pru pra lơi biăp tâm ndrêch gơ̆ gâp!"
 Yêhôva lah,
2Yor nây Yêhôva Brah Ndu phung Israel lah pô aơ nau geh ma phung rmăk biăp chiă uănh phung ƀon lan gâp: "Khân may pru pra jêh biăp gâp, jêh ri mprơh jêh khân ôbăl, jêh ri khân may mâu njrăng ma khân ôbăl ôh. Aơ, gâp mra tâm rmal khân may yor nau mhĭk khân may ƀư jêh."
 Yêhôva lah,
3Jêh ri gâp nơm mra rƀŭn biăp gâp hôm klen luh bơh lĕ rngôch bri gâp mprơh jêh khân ôbăl, jêh ri njŭn khân păng sĭt rlet ma ndrêch gơ̆ khân păng nơm, jêh ri khân păng mra geh tay kon sau jêh ri bĭk rơ̆. 4Gâp mra dơm phung rmăk biăp chiă uănh khân păng ăn ueh, jêh ri khân păng mâu mra klach đŏng ôh, mâu lĕ rdja nuih, mâu lĕ mra geh bunuyh roh." Yêhôva lah,
5"Aơ, nar mra tât," Yêhôva lah, tơlah gâp mra ăn hon ma Y-David du tơm N'gĭng Sŏng,
 Păng mra jêng hađăch chiă uănh ƀứ ma nau gĭt mĭn,
 Jêh ri mra ƀư ma nau sŏng jêh ri nau di tâm bri dak.
6Tâm rnôk păng phung Yuda mra geh nau tâm rklaih, jêh ri phung Israel mra gŭ đăp rmên.
 Aơ amoh bu mra ntơ ăn păng:
 Yêhôva nau sŏng srăng he.
7Yêhôva lah: "Yor nây, aơ, nar mra tât tơlah phung bunuyh mâu hôm mra lah đŏng ôh, 'Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, Nơm njŭn jêh phung Israel du luh bơh bri Êjipt,'
8ƀiălah bu mra lah: Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, Nơm njŭn jêh kon sau ngih Israel du luh bơh bri dor lơ jêh ri bơh lĕ rngôch bri păng mprơh jêh khân ôbăl, jêh ri khân păng mra gŭ tâm bri khân ôbăl nơm."

Nau Phong Ma Phung Kôranh Nơm Mbơh Lor Mƀruh

9Nau di ma phung kôranh nơm mbơh lor: Nuih n'hâm gâp lĕ chah rai jêh tâm trôm, lĕ rngôch nting gâp mpât n'gơ, gâp jêng nâm bu du huê bunuyh nhŭl ndrănh, nâm bu bunuyh rvah vi-rvâng yor ndrănh, yor tă Yêhôva jêh ri yor nau ngơi kloh ueh
10Yorlah bri dak bêng ma phung văng tĭr, yor geh nau rtăp rak, bri geh nau klâng ndrêjêh ri gơ̆ ndrêch tâm bri rdah lĕ kro da dê.
 Khân păng nchuăt tĭng trong ƀư nau mhĭk, jêh ri dŏng n'hâm suan khân păng ŭch ƀư nau mâu di ôh.
11"Nđâp phung kôranh nơm mbơh lor jêh ri kôranh ƀư brah mâu lĕ yơk ma Brah Ndu, nđâp tâm ngih gâp, gâp saơ jêh nau ƀai khân păng ƀư," Yêhôva lah. 12"Yor nây trong khân păng mra jêng mbĭr, bu mra mprơh khân păng ma nau ngo jêh ri khân păng mra chalôt ta nây. Yorlah gâp mra ăn tât nau mhĭk ma khân păng.
 Tâm năm gâp tâm rmal khân păng," Yêhôva lah.
13"Gâp saơ nau gâp mâu ŭch ôh tâm phung kôranh nơm mbơh lor bri Samari; khân păng mbơh lor ma amoh brah Baal jêh ri njŭn ƀon lan gâp Israel nkhah du. 14Ƀiălah gâp saơ du nau mhĭk ngăn tâm phung kôranh nơm mbơh lor ƀon Yêrusalem; khân păng văng tĭr jêh ri chuat tâm nau mƀruh,
 khân păng ƀư katang ti phung ƀư ƀai, pô nây lĕ mâu geh ôh nơm plơ̆ sĭt tă bơh nau ƀai khân păng; gâp kơp lĕ rngôch khân păng jêng jêh nâm bu ƀon Sôdôm; jêh ri phung ƀon lan khân păng nâm bu ƀon Gômôrơ."
15Yor nây pô aơ Yêhôva ma phung tahan lah di ma phung kôranh nơm mbơh lor:
 "Aơ, gâp mra siăm khân păng ma tơm si tăng, jêh ri ăn khân păng nhêt dak kăch, yorlah tă bơh phung kôranh nơm mbơh lor ƀon Yêrusalem nau mâu yơk ma Brah Ndu hăn jêh lam bri neh ntu."
16Pô aơ Yêhôva ma phung tahan lah:
 "Lơi ta iăt ôh nau phung kôranh nơm mbơh lor ngơi, phung mbơh ma khân may nau kâp gân dơm dam; khân păng ngơi nau tâm saơ tĭng nâm nau mĭn khân păng nơm, mâu geh tă trôm mbung Yêhôva ôh."
17Khân păng lah ƀaƀơ phung tâm rmot ma gâp,
 'Yêhôva ngơi khân may mra geh nau đăp mpăn!
 Jêh ri khân păng lah ma ăp nơm
 Tĭng ndô̆ nau nuih n'hâm dăng khân păng nơm ŭch,
 'Mâu ggeh nau mhĭk mra tât ma khân păng ôh.'
18Ƀiălah mbu nơm tâm phung khân păng mâp gĭt rbăng jêh nau Yêhôva kơl chră rŏ, gay sek uănh jêh ri tăng nau păng ngơi?
 Mâu lah mbu mâp rkêng tôr jêh ri gŭ iăt nau păng ngơi?
19Aơ, sial phŭt tă bơh Yêhôva!
 Nau păng nuih luh hăn jêh, nâm sial vănh blông katang, nau nây tât ndal ƀât lât ma bôk phung ƀai.
20Nau Yêhôva nuih mâu mra rŭch ôh tât păng ƀư jêh ri ăn tât nau păng mĭn ŭch ƀư tâm rnôk dăch lôch khân may gĭt rbăng ang rah vah nau nây.
21Gâp mâu mâp prơh hăn phung kôranh nơm mbơh lor nây ôh, ƀiălah ăt khân păng nchuăt hăn; gâp mâu mâp ngơi ma khân păng ôh, ăt khân păng mbơh lor.
22Ƀiălah tơlah khân păng gŭ jêh tâm nau gâp kơl chră, pôri khân păng mra mbơh nau gâp ngơi ma phung ƀon lan gâp, jêh ri ăn khân păng plơ̆ sĭt tă bơh trong tih khân păng, nđâp ma nau mhĭk khân păng ƀư tâm ban lĕ.
23"Mâu di hĕ gâp jêng Brah Ndu gŭ dăch," Yêhôva lah,
24Dơi lĕ du huê pôn păng nơm tâm ntŭk ndâp.
 Tât gâp mâu dơi saơ păng ôh? Yêhôva lah. "Mâu di hĕ gâp mbêng phung trôk nđâp neh ntu lĕ?"
 Yêhôva lah.
25"Gâp tăng jêh nau phung kôranh mbơh lor lah, phung mbơh lor nau mƀruh tâm amoh gâp, lah, 'Gâp mbơi jêh, gâp mbơi jêh!' 26Ndah jŏ mra geh nau mƀruh tâm nuih n'hâm phung kôranh nơm mbơh lor mƀruh, phung mbơh lor nau ndơm tĭng nâm nuih n'hâm khân păng nơm? 27Khân păng mĭn ŭch ăn phung ƀon lan gâp chuêl amoh gâp ma nau khân păng mbơi, nau nây khân păng mbơh ndrăng khân păng, nâm bu phung mbơ̆ khân păng chuêl amoh gâp gay kah gĭt ma brah Baal. 28Ăn kôranh nơm mbơh lor geh jêh du nau mbơi mpơl nau mbơi nây, ƀiălah ăn mbu nơm geh jêh nau gâp ngơi, ngơi hom nau gâp ma nau răp jăp. Moh khlay rahe tơlah ăn tâm ban ma ba?"
 Yêhôva lah,
29"Mâu di hĕ nau gâp ngơi jêng nâm bu ŭnh," Yêhôva lah, "jêh ri nâm bu me nôp ăn chah jê jê̆ glo lŭ?
30"Yor nây, aơ, gâp tâm rdâng đah phung kôranh nơm mbơh lor, phung ntŭng nau gâp ngơi ndrăng khân păng nơm." 31Yêhôva lah: "Aơ, gâp tâm rdâng đah phung kôranh nơm mbơh lor, phung dŏng mpiăt khân păng, "jêh ri lah: 'pô aơ Yêhôva ngơi.' 32Yêhôva lah: "Aơ, gâp tâm rdâng đah phung mbơh lor mbơi mƀruh jêh ri phung mbơh nau nây njŭn phung ƀon lan gâp hiơt bri ma nau khân păng mƀruh jêh ri ƀư blă blơ, ƀiălah gâp mâu prơh hăn jêh ri ăt mâu geh đă lĕ khân păng; pôri khân păng mâu geh nau kơl ôh ma phung ƀon lan aơ," Yêhôva lah.
33"Tơlah phung ƀon lan aơ, phung kôranh nơm mbơh lor, mâu lah du huê kôranh ƀư brah ôp may: 'may nau jâk Yêhôva ŭch lah?' ăn may lah ma khân păng, 'Moh nau jâk? Yêhôva lah: Gâp mra dun ma khân may. 34Bi ma kôranh nơm mbơh lor, kôranh ƀư brah, mâu lah du huê tâm phung ƀon lan lah: 'Pô aơ nau Yêhôva ăn jâk, 'gâp mra tâm rmal nơm nây ndrel ma phung tâm ngih vâl păng. 35Pô aơ khân may mra lah ma ăp nơm chiau meng păng jêh ri ăp nơm ma oh nâu păng, 'Mâm nau Yêhôva hŏ plơ̆ sĭt lah jêh?' Mâu lah "Mâm nau Yêhôva ngơi jêh?'
36Ƀiălah lơi ta khân may ngơi lah đŏng ôh, 'Nau Yêhôva ăn jâk, 'yorlah nau jâk jêng nau ăp nơm ngơi, jêh ri khân may nsŭk ăn ƀư tih ma nau Yêhôva, Yêhôva ma phung tahan, Yêhôva he ngơi. 37Pô aơ khân may mra lah ma kôranh nơm mbơh lor, 'Mâm nau Yêhôva hŏ plơ̆ lah jêh ma may?' mâu lah "Mâm nau Yêhôva lah jêh ma may?' mâu lah 'Mâm nau Yêhôva hŏ ngơi jêh?'
38Ƀiălah tơlah khân may lah, 'Nau Yêhôva ƀư jâk' pô aơ Yêhôva lah, 'yorlah khân may lah jêh nau ngơi aơ, "Nau Yêhôva ƀư jâk, "tơlah gâp prơh bu hãn ma khân may, lah: "Lơi ăn khân may lah ôh, 'Nau Yêhôva ƀư jâk.' 39Yor nây, aơ, nanê̆ gâp mra chuêl khân may jêh ri lơi khân may, jêh ri nđâp ƀon gâp hŏ ăn ma khân may jêh ri phung che khân may, ngai bơh măt gâp. 40Jêh ri gâp mra ăn nau tât ma khân may nau nduyh jêh ri nau prêng ƀaƀơ n'ho ro, bu mâu mra chuêl ôh.