25

Pơh Jât Năm Nau Jêng Rngol

1Aơ nau Yêhôva ngơi ma Y-Yêrêmi lah ma lĕ rngôch phung ƀon lan Yuda, tâm năm rơh puăn Y-Jêhôyakim, kon buklâu Y-Jôsia jêng hađăch chiă uănh n'gor Yuda (năm nây jêng năm rơh nguay rô̆ Y-Nebukatnersar jêng hađăch bri Babilôn).
2Nau nây kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi ngơi jêh ma lĕ rngôch phung ƀon lan n'gor Yuda jêh ri lĕ rngôch phng gŭ tâm ƀon Yêrusalem. 3Dôl tâm bar jât ma pe năm ntơm bơh năm rơh jât ma pe rô̆ Y-Jôsia kon buklâu Y-Amôn jêng hađăch n'gor Yuda tât ma nar aơ, Yêhôva ngơi ma gâp, jêh ri gâp ngơi ƀaƀơ jêh ma khân may, ƀiălah khân may mâu ŭch iăt ôh. 4Yêhôva hŏ prơh hăn phung oh mon Păng, jêng phung kôranh nơm mbơh lor, tât ma khân may, lĕ ơm jêh lah ma khân may; ƀiălah phung khân may mâu iăt nau, mâu lĕ rkêng tôr iăt. 5Lĕ rngôch phung oh mon nây lah: "Ăn ăp nơm tâm phung khân may chalơi hom tă bơh trong tih jêh ri nau mhĭk păng ƀư, jêh ri gŭ tâm bri Yêhôva ăn jêh ma khân may, jêh ri phung che khân may bơh rnôk saơm kŏ tât ƀa ƀơ n'ho ro. 6Lơi tĭng ndô̆ brah êng ôh ŭch pah kan jêh ri yơk mbah ma khân păng; jêh ri lơi nsônh nuih gâp ôh ăn gâp ji nuih ma kan ti khân may ƀư. Pôri mơ gâp mâu mra ƀư mhĭk ôh ma khân may." 7Ƀiălah khân may mâu iăt gâp ôh," Yêhôva lah, "tât khân may dơi nsônh nuih gâp ăn gâp nuih ma kan ti khân may ƀư ăn tât nau mhĭk ma khân may nơm.
8Yor nây, Yêhôva ma phung tahan lah pô aơ: Yorlah khân may mâu tông ôh bâr gâp, 9aơ, gâp mra prơh bu hăn kuăl lĕ rngôch băl mpôl bunuyh tâm bri dor palơ," Yêhôva lah, jêh ri kuăl Y-Nebukatnetsar hađăch bri Babilôn oh mon gâp, jêh ri gâp mra njŭn khân păng ƀư ma bri aơ jêh ri phung gŭ tâm bri nĕ, jêh ri ƀư ma lĕ rngôch mpôl băl gŭ văr jŭm nây. Gâp mra ƀư rai lĕ rngôch khân păng, jêh ri njêng khân păng nau ƀư nkrit bu, nau bu ntêh rmot, jêh ri nau prêng mro mrăng.
10Rlau ma nây gâp mra ngroh lơi khân păng bâr mprơ maak jêh ri bâr răm maak, bâr bu klâu ntơm gŭ ur, jêh ri bâr bu ur ntơm gŭ sai, nteh bu rvah mpăl jêh ri nau nchrat ang ŭnh kađen. 11Lĕ rngôch bri aơ mra jêng du mbŭch ndơ lĕ rai jêh ri nsoih dơm, jêh ri phung mpôl băl aơ mra pah kan ma hađăch bri Babilôn tâm dôl pơh jât năm.
12Lĕ lôch jêh pơh jât năm, gâp mra tâm rmal hađăch bri Babilôn jêh ri mpôl băl nây, bri phung Kaldê, yor nau kue khân păng, 'Yêhôva lah, "njêng bri khân păng rngol ƀa ƀơ n'ho ro. 13Gâp mra ăn nau tât ma bri nây lĕ rngôch nau ngơi gâp mbơh tâm rdâng jêh đah păng, lĕ rngôch nau chih jêh tâm ndrom sămƀŭt aơ, nau Y-Yêrêmi mbơh lor jêh tâm rdâng đah lĕ rngôch phung băl mpôl bunuyh. 14Yorlah âk mpôl băl bunuyh jêh ri phung hađăch ton mra njêng khân păng dĭk tâm ban lĕ; jêh ri gâp mra phat dôih khân păng tĭng nâm nau khân păng ƀư jêh ri kan ti khân păng."

Kchok Nau Nuih Ma Phung Mpôl Băl

15Pôaơ Yêhôva Brah Ndu phung Israel lah ma gâp: "Sŏk hom tă bơh ti gâp kchok dak play kriăk ƀâu nau nuih aơ, jêh ri ăn lĕ rngôch mpôl băl bunuyh gâp prơh may hăn nhêt păng. 16Khân păng mra nhêt jêh ri chuat hãn ndĭt ndĭr, jêh ri jêng trơi yor pêh đao gâp njuăl ta nklang khân păng."
17Pônây gâp sŏk kchok nẽ bơh ti Yêhôva, jêh ri ăn lĕ rngôch mpôl băl bunuyh Yêhôva prơh gâp hăn ăn nhêt: 18ƀon Yêrusalem jêh ri lĕ rngôch ƀon n'gor Yuda, phung hađăch jêh ri phung kôranh păng, ăn khân păng jêng rngol jêh ri nsoih, du ntil nau bu ntêh rmot jêh ri nau rtăp rak nâm bu tât jêh nar aơ; 19Pharaôn hađăch n'gor bri Êjipt, phung oh mon păng, phung kôranh pãng, lĕ rngôch phung ƀon lan păng, 20jêh ri lĕ rngôch phung bu năch gŭ ndrel ma khân păng; lĕ rngôch hađăch n'gor bri Us jêh ri lĕ rngôch hađăch bri Philistin (ƀon Askêlon, ƀon Gasa, ƀon Êkron, jêh ri du gâl phung Asdôt hôm; 21bri Êdon, bri Môap, jêh ri phung kon buklâu Y-Amôn; 22jêh ri lĕ rngôch hađăch n'gor bri Tir, lĕ rngôch hađăch n'gor bri Sidôn, jêh ri lĕ rngôch phung hađăch bri kơh đah ri dak mƀŭt; 23bri Dêdan, bri Têma, bri Bus, jêh ri lĕ rngôch phung kreh chhõk jŭm bôk; 24lĕ rngôch phung hađăch bri Arabi jêh ri lĕ rngôch phung hađăch mpôl băl tâm rlŭk gŭ tâm bri rdah; 25lĕ rngôch hađăch bri Simri, lĕ rngôch hađăch bri Êlam, jêh ri lĕ rngôch hađăch bri Mêdơ; 26lĕ rngôch hađăch bri dor palơ, ngai jêh ri dăch, bri aơ jêh ri bri ri, jêh ri ƀon lan ƀon bri hađăch ta kalơ neh ntu. Jêh khân păng nhêt, hađăch bri Sêsăk mra nhêt tâm ban lĕ.
27"Jêh ri ăn may lah ma khân păng, 'pô aơ Yêhôva ma phung tahan, Brah Ndu phung Israel lah: Nhêt hôm kŏ tât nhŭl jêh ri hok, chalôt mâu hôm dâk ôh yor đao dau gâp njuăl tâm nklang khân may.' 28Tơlah khân may dun mâu dơn ôh kchok bơh ti may ăn nhêt, pôri ăn may lah ma khân păng, 'Pô aơ nau Yêhôva ma phung tahan lah: 'Ăn khân may nhêt hom! 29Yorlah aơ, gâp ntơm ăn tât nau mhĭk ma ƀon toyh bu ntơ ma Amoh gâp, jêh ri may mra klaih ma nau tâm rmal lĕ? may mâu mra klaih ôh ma nau tâm rmal, yorlah gâp kuăl đao dau ƀư ma lĕ rngôch phung gŭ ta neh ntu, Yêhôva ma phung tahan lah: 30"Yor nây ăn may mbơh lor lĕ rngôch nau ngơi aơ tâm rdâng đah khân păng, lah:
 'Yêhôva mra nter troh bơh ntŭk ta kalơ, jêh ri ăn bu tăng bâr pãng bơh ntŭk kloh ueh Păng gŭ; păng mra ngrông katang hâu ngăn tâm rdâng đah phung păng, jêh ri troh nâm bu phung gŭ jot play kriăt ƀâu tâm rdâng đah lĕ rngôch phung gŭ ta neh ntu.
31Bu mra tăng nter drơu-drơu tât ta bôl neh ntu, yorlah Yêhôva geh nau đah lĕ rngôch phung mpôl băl bunuyh; păng ntơm phat dôih lĕ rngôch bunuyh, jêh ri păng mra nkhĭt phung ƀai ma đao dau.' Yêhôva lah.
32Pôaơ Yêhôva ma phng tahan lah: "Aơ, nau mhĭk lĕ dâk hăn jêh tă bơh du mpôl băl bunuyh hăn rlet ma du mpôl băl bunuyh êng,
 jêh ri phũt chuănh hâu ntơm tât tă bơh ntŭk ngai ngăn ta neh ntu!"
33jêh ri phung khĭt Yêhôva hŏ nkhĭt tâm nar nây, mra bêng neh ntu ntơm bơh bôl aơ tât bôl đah ri; mâu geh bunuyh nhĭm vơl, mâu geh chông njor, mâu geh tâp lĕ phan khân păng; khân păng jêng nâm bu ŭnh buh ta kalơ neh ntu.
34Nhĭm vơl hom, Hơi phung rmăk biăp jêh ri nhĭm, rlă hom tâm ŭnh buh Ơ phung kôranh leo phung biăp,
 yorlah lĕ tât jêh nar bu sreh nkhĭt khân may, jêh ri khân may mra chalôt jêh ri khân may mra chah nâm bu glah uk ueh.
35Phung rmăk biăp mâu hôm geh ntŭk du krap ôh, ma phung kôranh leo phung biăp kŏ mâu dơi klaih lĕ.
36Phung chiăp biăp ntơm nhĭm, jêh ri phung kôranh leo phung biăp nhĭm vơl! Yorlah Yêhôva gŭ ƀư ngroh lơi Ndrêch gơ̆ khân păng.
37Jêh ri ƀư rai ndrung (n'gar) biăp đăp mpăn hŏ jêng rngot njăp yor nau nuih Yêhôva hâu ngăn.
38Păng jêng nâm bu du mlâm yau mŭr, păng mra luh du tă bơh rsuăn păng, jêh ri bri khân păng mra jêng rngol yor đao hơr ngăn jêh ri yor nau nuih păng duh hâu ngăn.