3

Sự Bất Trung của I-sơ-ra-ên

  1“Nếu hai vợ chồng ly dị,
  Người vợ bỏ đi và làm vợ một người đàn ông khác,
  Liệu người chồng cũ còn muốn trở lại với người vợ ấy chăng?
  Nếu người chồng ấy làm thế, đất nước nầy há chẳng đã bị ô uế lắm rồi sao?
  Ngươi đã ăn nằm với biết bao người tình của ngươi,
  Rồi bây giờ ngươi còn muốn trở lại với Ta nữa sao?” CHÚA phán.
  2“Hãy ngước mắt lên mà nhìn các đồi trọc,
  Có nơi nào mà ngươi không trao thân cho kẻ khác chăng?
  Ngươi ngồi bên đường chờ đợi những người tình,
  Như người Ả-rập ngồi chờ trong sa mạc.
  Ngươi đã làm ô uế đất nước nầy bằng sự dâm loạn và sự gian ác của ngươi.
  3Vì thế, đến mùa mưa chẳng có một hạt mưa nào rơi xuống,
  Ðến cuối mùa mưa cũng chẳng thấy một giọt mưa rơi.
  Dẫu thế, ngươi vẫn mặt dày mày dạn như con điếm, và chẳng biết xấu hổ là gì.
  4Há chẳng phải hiện nay ngươi gọi Ta rằng, ‘Thưa Cha của con,
  Há chẳng phải Cha đã dìu dắt con từ khi con còn thơ ấu sao?
  5Chẳng lẽ Ngài sẽ giận đến đời đời,
  Chẳng lẽ Ngài sẽ tức bực cho đến cuối cùng sao?’
  Nầy, miệng ngươi thì nói như thế,
  Nhưng ngươi vẫn cứ tiếp tục làm mọi điều tội lỗi ngươi muốn.”

Lời Kêu Gọi Ăn Năn

6CHÚA phán với tôi trong thời Vua Giô-si-a trị vì, “Ngươi có thấy những gì I-sơ-ra-ên, kẻ bất trung, đã làm chăng? Thể nào nó đã lên mỗi đồi cao, dưới bóng mỗi cây xanh, mà hành dâm tại đó. 7Ta thường tự bảo, ‘Sau khi nó đã làm tất cả những điều đó rồi, nó sẽ trở về với Ta;’ nhưng nó không trở về. Giu-đa em gái của nó, một kẻ phản bội, đã thấy rõ điều ấy. 8Nó đã thấy rõ rằng, vì tất cả những vụ ngoại tình kẻ bất trung I-sơ-ra-ên đã phạm, Ta buộc lòng phải cho I-sơ-ra-ên ra đi với một chứng thư ly dị; dầu vậy, đứa em gái phản bội ấy chẳng sợ chút nào, nhưng nó vẫn đi và làm điếm nữa. 9Nó cho sự làm điếm của chị nó là tầm thường, nên nó đã làm ô uế đất nước nầy bằng sự hành dâm với các thứ làm bằng đá và gỗ. 10Ðã vậy, Giu-đa đứa em gái phản bội của nó lại không hết lòng quay về với Ta, nhưng nó chỉ giả vờ đóng kịch mà thôi,” CHÚA phán.
11Bấy giờ CHÚA phán với tôi, “So với Giu-đa đứa em gái phản bội, I-sơ-ra-ên con chị bất trung vẫn còn khá hơn. 12Hãy đi và rao báo những lời nầy cho dân ở miền bắc. Hãy nói rằng: Hỡi kẻ bất trung I-sơ-ra-ên, hãy trở về,” CHÚA phán.
  “Ta sẽ không nhìn ngươi với cặp mắt tức giận nữa,
  Vì Ta giàu lòng thương xót,” CHÚA phán.
  “Ta sẽ không căm giận đến đời đời.
  13Ta chỉ cần các ngươi nhìn nhận lầm lỗi của mình,
  Rằng các ngươi đã dấy nghịch chống lại CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi,
  Mà sống lang chạ với những kẻ xa lạ dưới mỗi cây xanh,
  Và các ngươi đã không vâng theo tiếng Ta,” CHÚA phán.
  14“Hãy trở về, hỡi những đứa con bất trung,” CHÚA phán,
  “Vì Ta là chủ của các ngươi;
  Ta sẽ lấy từ giữa các ngươi mỗi thành một người và mỗi họ hai người,
  Rồi Ta sẽ đem các ngươi trở về Si-ôn.
15Ta sẽ cho các ngươi những người chăn đẹp lòng Ta, những kẻ sẽ nuôi các ngươi bằng tri thức và thông minh. 16Sau đó các ngươi sẽ gia tăng dân số và phát triển trong xứ. Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói đến ‘Rương Giao Ước của CHÚA’ nữa,” CHÚA phán, “Người ta sẽ không nghĩ đến nó nữa, hay nhớ đến nó nữa, hay luyến tiếc nó nữa, hay muốn làm một cái khác để thay thế cho nó nữa. 17Lúc đó, Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là ngai của CHÚA. Tất cả các nước sẽ quy tụ về đó để tôn ngợi CHÚA tại Giê-ru-sa-lem. Khi ấy, chúng sẽ không còn bướng bỉnh đi theo những ý nghĩ xấu xa riêng tư của chúng nữa. 18Trong những ngày ấy, nhà Giu-đa sẽ hiệp với nhà I-sơ-ra-ên. Chúng sẽ cùng nhau từ đất bắc tha hương đi về đất Ta đã ban cho các tổ tiên của chúng làm sản nghiệp.
  19Ta tự nhủ, Ta phải tìm cách đặt để ngươi giữa vòng các con cái của Ta,
  Và ban cho ngươi một miền đất tốt tươi màu mỡ,
  Một phần sản nghiệp tốt nhất giữa các dân.
  Ta cũng nghĩ, sau đó ngươi sẽ gọi Ta rằng, ‘Cha ơi!’
  Và ngươi sẽ không quay lưng bỏ đi mà cứ theo Ta mãi.
  20Nhưng ngược lại, giống như một người vợ bất trung đối với chồng thể nào,
  Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, ngươi cũng đã bất trung đối với Ta thể ấy,” CHÚA phán.

  21“Người ta nghe tiếng kêu la trên các đồi trọc,
  Tiếng khóc than của con cái I-sơ-ra-ên;
  Vì chúng đã chọn đi trong con đường hư đốn,
  Chúng đã quên CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng.
  22Hỡi những đứa con bất trung bội nghịch, hãy trở về;
  Ta sẽ chữa lành tội bất trung bội nghịch của các ngươi.”

  Nầy, chúng con xin đến với Ngài,
  Vì Ngài là CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con.
  23Thật vậy, những gì ở trên các đồi cao chỉ là trò giả dối,
  Cảnh nghi lễ nhộn nhịp trên các núi cũng giả dối tương tự mà thôi.
  Chỉ ở trong CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, mới thật sự có ơn cứu rỗi cho I-sơ-ra-ên.
  24Từ khi chúng con còn thiếu niên,
  Các thần tượng đáng hổ thẹn đã nuốt lấy tất cả những gì tổ tiên của chúng con đã dày công xây dựng,
  Từ các đàn chiên và các đàn bò của họ cho đến các con trai và các con gái của họ.
  25Chúng ta hãy nằm xuống chịu trận trong nỗi ô nhục của chúng ta,
  Hãy để nỗi nhục nhã của chúng ta phủ lấy chúng ta.
  Vì chúng ta đã phạm tội chống lại CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta;
  Chính chúng ta và tổ tiên của chúng ta nữa,
  Từ khi chúng ta còn thiếu niên cho đến ngày nay,
  Chúng ta đã không vâng theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta.