3

Hối cải

1Chúa Hằng Hữu bảo: "Nếu một người để vợ, sau khi ly dị vợ lấy chồng khác rồi người này còn trờ lại với vợ cũ hay sao? Nếu thế thì đất nước sẽ bị ô uế kinh tởm. Thế mà ngươi đã theo bao nhiêu tình nhân, còn định trở lại với Ta sao?" Chúa Hằng Hữu hỏi như thế. 2Hãy xem các đồi hoang khắp nước, nơi nào ngươi cũng hành lạc được cả. Ngươi ngồi chờ tình nhân bên vệ đường như người Á-rập trong sa mạc; những trò dâm dục của ngươi đã làm đất này ô uế.
3Vì thế, đất nước ngươi bị hạn hán, không một giọt mưa rơi xuống cho đến cuối mùa. Nhưng ngươi vẫn vẽ mày như gái mãi dâm; không chút thẹn thuồng. 4Từ nay, ngươi sẽ kêu xin Ta: 'Thưa Cha, Ngài đã dìu dắt con khi con trẻ dại! 5Lẽ nào, Ngài hờn giận mãi và phẫn nộ luôn sao?' Tuy nói những lòi ngọt ngào như thế, nhưng ngươi vẫn tiếp tục làm điều tội ác, chiều theo dục vọng."
6Vào đời vua Giô-si-a, Chúa bảo tôi: "Con có thấy những tội ác của dân Y-sơ-ra-ên phản đạo không? Nó leo lên tất cả các ngọn đồi và hành dâm dưới gốc tất cả các cây xanh. 7Ta vẫn nhẫn nhục tự bảo: 'Nó sẽ quay về với Ta!' Nhưng nó chẳng trở về! Em gái nó là Giu-đa phản trắc đã trông thấy, 8Dù Ta đã bỏ Y-sơ-ra-ên ngoại tình vì nó thoái hóa và Ta giao cho nó giấy tờ ly dị, Ta vẫn thấy em gái phản trắc nó là Giu-đa vẫn cứ lì lợm, không biết sợ, và tiếp tục đi hành dâm như gái đĩ. 9Trong khi say đắm gian dâm, nó đã làm ô uế đất nước và hành dâm cả với đá, với gỗ. 10Gương đã sờ sờ ra đó mà Giu-đa, đứa em gái phản trắc của nó vẫn không hết lòng quay về với Ta, còn giở trò dối gạt." Chúa Hằng Hữu trách nó như vậy.
11Chúa bảo tôi: "Y-sơ-ra-ên tuy thoái hóa còn khá hơn Giu-đa, đứa phản trắc. 12Hãy đi rao những lời này cho đồng bào miền bắc: Chúa Hằng Hữu gọi: Y-sơ-ra-ên thoái hóa, hãy trở về! Ta không còn giận ngươi nữa vì Ta đầy lòng thương xót, sẽ không căm giận đời đời. 13Ngươi chỉ cần nhìn nhận mình đã làm điều gian ác, đã nổi loạn chống nghịch Chân Thần Hằng Hữu của mình và đã đi vào con đường tội lỗi với những khách lạ dưới mỗi bóng cây xanh. Ngươi đã không vâng lời Ta," Chúa Hằng Hữu phán vậy. 14Các con trai phản đạo, hãy trở về! Vì Ta là Chúa tể các ngươi, Ta sẽ đem các ngươi đến Si-ôn, mỗi thành phố một người, mỗi gia tộc hai người. 15Ta sẽ cho các ngươi những người chăn vừa lòng Ta. Họ sẽ lấy tri thức và sáng suốt mà nuôi các ngươi. 16Khi các ngươi sinh sản và tăng gia dân số trong xứ, Chúa phán, dân Ta sẽ không còn nhắc: 'Rương của Chúa Hằng Hữu' nữa, lòng họ không còn lưu luyến, trí họ không còn tưởng nhớ, họ không còn nuối tiếc, và không còn đóng một cái khác nữa. 17Đến thời ấy, người ta sẽ gọi Giê-ru- sa-lem là Ngôi Chúa Hằng Hữu. Các dân tộc sẽ tập họp tại đó để lòng hướng về Danh Chúa Hằng Hữu và về Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ quay về Chúa Hằng Hữu, không còn đi theo sự cứng cỏi cùa lòng gian ác mình. 18Đến thời ấy, dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên sẽ đi chung với nhau, và sẽ cùng nhau ra khỏi xứ phương bắc để trở về đất nước mà Ta đã ban cho tổ phụ họ làm cơ nghiệp." 19Ta từng phán: "Ta vui lòng đặt các ngươi giữa vòng các con trai Ta, ban cho các ngươi giang sơn gấm vóc, sản nghiệp đẹp đẽ giữa các nước." Ta cũng xác nhận: "Các ngươi sẽ gọi Ta: 'Cha ơi!' và sẽ chẳng bao giờ bỏ Ta.
20Tuy nhiên, dân Y-sơ-ra-ên ơi, ngươi đã phụ bạc và bỏ Ta cách quỷ quyệt như người vợ phụ bạc và dùng gian kế bỏ chồng," Chúa Hằng Hữu phán vậy. 21Có tiếng than khóc vang dội trên các nơi cao, đó là tiếng năn nỉ của dân Y-sơ-ra-ên vì họ đã đi vào đường quanh quẹo, gian tà mà quên Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế của họ. 22Các con cái bội nghịch, hãy trở về! Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch cho. Các ngươi đáp: 'Chúng con xin đến với Chúa vì Ngài là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế chúng con! 23Thật, các cuộc thờ phượng tà thần trên núi trên đồi dù ầm ĩ hào nháng cũng chỉ lừa gạt chứng con. Thật chỉ có Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế chúng con là Đấng giải cứu dân tộc. 24Từ lúc chúng con còn niên thiếu, thần tượng đã thu hút hết sức lao động của tổ phụ chúng con, đã nuốt trửng các bầy bò, bầy chiên, đã tàn hại con trai con gái của họ. 25Chúng con nằm rạp trong sỉ nhục, bị bao trùm trong nỗi hoang mang xao xuyến, vì từ tuổi thiếu niên, chúng con đã phạm tội nghịch với Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế chúng con, cũng như tổ phụ chúng con ngày trước. Chúng con không chịu vâng theo tiếng phán của Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế của chúng con."