42

Giê-rê-mi khuyên dân đừng bỏ chạy

1Tất cả các cấp chỉ huy du kích quân và toàn thể dân chúng già trẻ lớn bé đều kéo đến thăm Giê-rê-mi và yêu cầu: 2“Chúng tôi van ông! Xin ông cầu hỏi Chúa giùm chúng tôi vì Ngài là Thượng Đế của ông. 3Ngày trước nhân dân đông đảo là thế, mà bây giờ chúng tôi chỉ còn một nhóm nhỏ thế này! Xin ông cầu Chúa dạy chúng tôi biết phải đi đâu và làm gì bây giờ!"
4Giê-rê-mi đáp: "Được rồi! Tôi sẽ cầu hỏi Chúa và loan báo cho đồng bào tất cả những lời Chúa dạy, không thiếu một chi tiết nào cả!"
5Họ lại thề thốt: "Nếu chúng tôi không vâng lời Chúa chỉ bảo, chúng tôi xin chịu chết! 6Dù muốn dù không, chúng tôi cũng sẽ vâng lời Chúa, là Thượng Đế của ông, vì chúng tôi đã nhờ ông đi cầu hỏi Chúa. Chúng tôi thừa biết, nếu vâng lời Chúa, chúng tôi mới thành công!"
7Mười ngày sau, Chúa trả lời cầu nguyên. 8Giê-rê-mi liền triệu tập Giô-ha-nan, các cấp chỉ huy dân quân du kích và cả nhân dân già trẻ lớn bé. 9Ông tuyên bố: "Đồng bào đã sai tôi đi cầu hỏi Chúa, là Thượng Đế của dân Ta và Chúa đã đáp lời như sau:
10“Các ngươi cứ ở yên tại quê hương, xứ sở! Nếu các ngươi vâng lời, Ta sẽ bảo vệ, ban phước cho các ngươi và không ai làm hại các ngươi được. Vì Ta không muốn hình phạt các ngươi thêm nữa. 11Đừng sợ vua Ba-by-luân vì Ta ở với các ngươi để bảo vệ và giải cứu các ngươi khỏi tay vua! 12Ta sẽ tỏ lòng thương xót các ngươi, làm cho vua chạnh lòng, không còn tàn sát hoặc bắt các ngươi làm nô lệ nhưng sẽ cho phép các ngươi an cư lạc nghiệp tại quê hương.
13,14Nhưng nếu các ngươi không vâng lời Ta, quyết định lìa quê cha đất tổ, khăng khăng đòi vượt biên xuống tỵ nạn tại Ai-cập, tưởng rằng xuống đó là thoát họa chiến tranh, đói kém, loạn lạc, 15thì Chúa cảnh cáo: "Toàn dân Giu-đa, hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu Toàn năng Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên: nếu các ngươi ngoan cố lánh nạn qua Ai-cập, 16chiến tranh sẽ lan xuống Ai-cập theo sát gót chân các ngươi và các ngươi sẽ chết tại Ai-cập. 17Đó là số phận dành cho tất cả những người đòi tỵ nạn tại Ai-cập. Tại Ai-cập, các ngươi sẽ chết vì chiến tranh, đói kém, và bệnh dịch, không một người nào thoát khỏi các tai họa Ta sẽ đổ xuống Ai-cập! ,
18“Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: Ta đã đổ cơn phẫn nộ trên dân cư Giê-ru-sa-lem thể nào, Ta cũng sẽ đổ cơn phẫn nộ trên các ngươi thể ấy khi các ngươi bước chân vào Ai-cập. Các ngươi sẽ bị dân Ai-cập ghen ghét, ghê tởm, chửi mắng, sỉ nhục tàn tệ. Các ngươi sẽ chẳng bao giờ được trở về quê cha đất tổ. 19Vì Chúa đã thiết tha kêu gọi các ngươi: "Tàn dân Giu-đa ơi, đừng xuống Ai-cập!" Giê-rê-mi kết luận: "Xin đồng bào ghi nhớ lời cảnh cáo ấy! 20Nếu đồng bào bỏ nước ra đi, đồng bào sẽ thiệt mạng! Tại sao hôm trước đồng bào gạt tôi, sai tôi đi cầu hỏi Chúa và cam kết vâng lời Ngài! 21Bây giờ, đồng bào vừa nghe tôi thuật đúng từng chữ từng tiếng những điều Chúa phán dạy, đồng bào lại trở mặt, quyết định không vâng lời Chúa! 22Thế thì, đồng bào chắc chắn sẽ chết vì chiến tranh, đói kém và bệnh dịch tại trong xứ mà đồng bào tỵ nạn."