45

Nau Y-Yêrêmi Mbơh Ma Y-Baruk

1Pô aơ nau kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi ngơi ma Y-Baruk, kon bu klâu Y-Nêria, dôl păng chih nau ngơi aơ tâm du ndrom sămƀŭt tĭng nâm Y-Yêrêmi kâp sâm lah an, tâm nãm rơh puăn Y-Jêhôyakim kon bu klâu Y-Jôsia hađăch Yuda: 2"Pô aơ Yêhôva Brah Ndu Israel lah ma may, Ơ Y-Baruk: 3may lah jêh, Rêh ni ngăn ma gâp! yorlah Yêhôva ntop jêh nau rngot ma nau ji gâp; gâp rgănh ma nau nđor nau rngot, jêh ri mâu geh nau rlu ôh." 4Yêhôva lah, "Pô aơ ăn may lah ma păng, Aơ, moh gâp ndâk jêh gâp klưh lơi păng, jêh ri moh ndơ gâp tăm jêh gâp rôk lơi păng tâm lĕ rngôch n'gor bri. 5Bi may, may mâp joi nau toyh ma may nơm lĕ? Lơi ta joi nau nây ôh; yorlah aơ, gâp gŭ ăn tât nau mhĭk ma lĕ rngôch bunuyh, Yêhôva lah, ƀiălah gâp mra prăp may rêh tâm lĕ ntŭk may hăn."