47

Nau Mbơh Lor Ma phung Philistin

1Nau Yêhôva ngơi ma kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi di ma phung Philistin, lor ma Pharaôn tâm lơh đah ƀon Gasa:
2Pô aơ Yêhôva lah,
 "Aơ, dak hao tă dor lơ, jêh ri mra jêng du n'hor dak thăng ler kŏ tât lip; khân păng mra lip bŭk bri dak jêh ri ndô ndơ tâm bri dak. bŭk nđâp ma ƀon, nđâp ma bunuyh gŭ tâm ƀon.
 Phung bu klâu mra nhiăng nhĭm, jêh ri lĕ rngôch bunuyh gŭ tâm trôm bri mra nhĭm vơl.
3Tơlah tăng nteh jâng seh păng, jêh ri nteh jâng ndeh seh rduh rlet panăp, phung mbơ̆ mâu hôm n'gĭl uănh ma kon khân păng ôh, yorlah ti khân păng lĕ ra-ai ngăn
4Yorlah lĕ tât nar jêh ŭch ƀư rai lĕ rngôch phung Philistin, gay ƀư ngroh lơi tâm ƀon Tir jêh ri ƀon Sidôn ăp nơm phung hôm e kơl păng.
 Yorlah Yêhôva mra ƀư rai phung ƀon lan Philistin, jêng phung hôm klen tă kô dak mƀŭt Kaphtôr.
5Gasa hŏ jêng jêh ntŭk hil; ƀon Askêlon lĕ rai yot jêh.
 Ơ phung hôm tâm neh lâng, ndah nâm jŏ khân ay may mra rek tor săk jăn ay may nơm?
6Ơ đao dau Yêhôva!
 Ndah nâm jŏ dĭng may rlu?
 Ăn may ntrŭp hom tâm ndrop may, rlu jêh ri gŭ đăp mpăn!
7Mâm păng dơi đăp gŭ mpăn, tơlah Yêhôva ntăm jêh ma păng?
 Păng ntăm jêh ma ôbăl ăn ƀư ma ƀon Askêlon jêh ri ma bri kơh dak mƀŭt."