47

Án Phạt Dân Phi-li-tin

1Lời của CHÚA đến với Tiên Tri Giê-rê-mi-a liên quan đến dân Phi-li-tin, trước khi Pha-ra-ôn tấn công Ga-xa: 2CHÚA phán thế nầy,
  “Này, các dòng nước từ phương bắc dâng lên,
  Và sẽ biến thành một dòng nước lũ ngập tràn;
  Nó sẽ chảy tràn vào, làm ngập khắp xứ và mọi vật trong đó,
  Tràn ngập cả thành phố và dân cư sống trong đó.
  Dân chúng kêu la,
  Toàn thể dân cư trong xứ sẽ than khóc thê lương.
  3Khi nghe tiếng vó ngựa dồn dập tiến gần, tiếng vang động của các xe chiến mã, tức tiếng rúng động do các bánh xe đó gây ra,
  Cha mẹ không quay lại để ôm con chạy trốn,
  Tay chân họ bủn rủn rụng rời;
  4Vì ngày hủy diệt toàn dân Phi-li-tin đã đến,
  Ngày cắt đứt mọi đồng minh còn sót lại của Ty-rơ và Si-đôn,
  Vì CHÚA đang tiêu diệt dân Phi-li-tin,
  Những kẻ còn sót lại của Ðảo Cáp-tô.
  5Ga-xa phải cạo đầu than khóc;
  Ách-kê-lôn bị tiêu diệt cho phải lặng câm;
  Hỡi kẻ còn sót lại trong thung lũng của chúng,
  Ngươi sẽ tự rạch mình than khóc đến bao lâu?
  6Này, hỡi thanh gươm của CHÚA!
  Bao lâu nữa ngươi mới chịu ngừng chém giết?
  Hãy vào trở lại trong bao, nghỉ ngơi, và nằm yên!
  7Làm sao nó có thể nằm yên khi CHÚA đã ra lịnh cho nó tấn công Ách-kê-lôn và dân cư ở dọc miền duyên hải,
  Những nơi Ngài đã định cho nó phải hoành hành?”