49

Am-môn

1Chúa phán về dân Am-môn: Tại sao các ngươi kéo vào chiếm ngụ đất Y-sơ-ra-ên? Liệu Y-sơ-ra-ên hết dân, hết giống hay sao mà các ngươi vào chiếm đoạt đất Gát? 2Vì thế, Ta sẽ hình phạt ngươi, biến thủ đô Ráp-ba của dân Am-môn thành một đống tro tàn. Các thành phố ngươi sẽ bị thiêu hủy. Lúc ấy, Y-sơ-ra-ên sẽ thừa hưởng cơ nghiệp nó, Chúa phán vậy.
3Hết-bôn, thét lên đi! vì A-hi bị hủy phá. Con gái Ráp-ba, hãy khóc than, mặc áo tang, kêu la và chạy qua chạy lại ẩn núp dọc các tường rào! Vì thần Minh-côm của Mô-áp phải bị lưu đày chung với các tư tế và các nhà lãnh đạo. 4Các ngươi tự hào về các thung lũng phì nhiêu, nhưng chẳng bao lâu chúng sẽ bị tàn phá. Người con gái bất trung ơi, ngươi ỷ mình của lắm tiền nhiều nên thách thức: 'Ai dám hại ta?' 5Này, Ta sẽ đổ sự kinh hoàng trên các ngươi, Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán. Vì các dân tộc lân bang sẽ đuổi các ngươi ra khỏi quê cha đất tổ và dân ty nạn các ngươi sẽ không được ai cứu giúp trong ngày chạy trốn. 6Nhưng sau đó, Ta sẽ đem các tù nhân Am-môn trở về, Chúa Hằng Hữu phán vậy.

Ê-đôm

7Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán về Ê-đôm: "Trong Thê-man không còn người khôn ngoan sao? Người mưu trí mất hết mưu lược rồi sao? Óc khôn sáng tiêu đi đâu mất? 8Hỡi dân Đê-đan, hãy chạy trốn, quay lại, ẩn náu dưới hầm sâu, hang thẳm. Vì Ta sẽ giáng tai ương xuống cho Ê-đôm trong ngày Ta đoán phạt. 9,10Kẻ hái nho cũng để sót ít trái cho người nghèo mót; bọn ăn trộm cũng không dọn sạch đồ đạc của chủ nhà, nhưng Ta sẽ lột trần đất nước của Ê-sau, không còn chỗ nào để ẩn náu nữa. Các con cái nó, anh em nó, láng giềng nó, tất cả đều bị tiêu diệt luôn với nó. 11Tuy nhiên, Ta vẫn che chở các cô nhi của các ngươi, bảo vệ chúng an toàn. Các quả phụ của các ngươi hãy trông cậy Ta!
12Chúa Hằng Hữu phán: Nếu người vô tội còn phải chịu đau khổ, thì bọn gian ác như các ngươi làm sao thoát khỏi? Các ngươi không khỏi bị gia hình; các ngươi buộc phải uống chén đoán phạt. 13Vì Ta đã nhân danh Ta thề ràng Bốt-ra sẽ trở thành gò đống đổ nát, bị chê cười, nguyền rủa; và các thành phố nó sẽ vĩnh viễn điêu tàn, Chúa Hằng Hữu phán vậy.
14Tôi được nghe Chúa báo tin này: Chúa đã sai một sứ giả đi liên minh các dân tộc để tiến công và tiêu diệt Ê-đôm. 15Ta sẽ làm cho nó hèn yếu và bị các nước khinh dể, Chúa phán vậy. 16Các ngươi đóng quân trên đỉnh núi, trong bộng đá, tự hào rằng ai cũng sợ mình nên tự tôn tự đại. Chính điều đó lừa dối các ngươi. Dù các ngươi lót tổ trên núi cao như chim ưng, Ta cũng kéo ngươi xuống, Chúa Hằng Hữu phán. 17Ê-đôm sẽ điêu tàn; tất cả du khách thấy cảnh tượng ấy đều kinh ngạc, há hốc miệng mà nhìn sửng sốt. 18Các thành phố các ngươi sẽ hoang vắng như Sô-đôm, Gô-mô-rơ, và vùng phụ cận, mọi người đều chết sạch, không một ai sống sót, Chúa phán vậy. 19Kìa, Ta sẽ sai một người đến từ rừng rậm Giô-đan, hung dữ như sư tử, tiến đánh các nơi phòng thủ kiên cố. Ê-đôm sẽ bị tiêu diệt thình lình. Ta sẽ đặt người Ta chọn để cai trị dân Ê-đôm. Ai giống như Ta? Ai có quyền đòi Ta khai báo? 20Lãnh tụ nào dám chống đối Ta? Hãy ghi nhớ: Chúa sẽ thi hành việc đó cho Ê-đôm và cho dân Thê-man, các thiếu niên cũng bị bắt đi làm nô lệ. Việc đó làm cho dân Ê-đôm sửng sốt, kinh hoàng.
21Mặt đất rúng động vì Ê-đôm sụp đổ. Tiếng kêu la khủng khiếp vang dội đến tận Tử hải. 22Người tàn phá Ê-đôm sẽ đến nhanh như cắt, giăng cánh bay đến đánh Bốt-ra. Lòng dũng cảm của các chiến sĩ Ê-đôm sẽ như lòng của đàn bà đang quặn thắt.

Đa-mách

23Các thành phố Ha-mát và Ạt-bát đều khiếp sợ khi nghe tin tức diệt vong. Lòng dân rối loạn đảo điên như mặt biển giữa cơn giông tố. 24Đa-mách trở nên yếu ớt, nhân dân đều bỏ chạy, họ khiếp đảm, khổ não, và sầu thảm như đàn bà đang quặn thắt. 25Hỡi thành phố danh tiếng, thành phố từng làm cho Ta vui mừng, ngươi đã rơi vào quên lãng! 26Các thanh niên ngươi ngã chết đầy đường phố; quân đội ngươi bị tiêu diệt trong một ngày, Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán vậy. 27Ta sẽ nhóm một ngọn lửa trong tường lũy Đa- mách; nó sẽ đốt tan các cung điện của Bên-ha-đát.

Kê-đa và Hát-so

28Đây là lời tiên tri về cuộc tiến công vào thành phố Kê-đa và vương quốc Hát-so, của quân đội Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân: Chúa phán: 'Hãy đứng dậy, tiến công lên Kê-đa, cướp phá dân phương đông!' 29Các trại và bầy gia súc của chúng sẽ bị chiếm đoạt luôn vói các vật dụng trong nhà. Các đoàn lạc đà cũng bị cướp đi và khắp nơi vang lên tiếng thét khủng khiếp: 'Ta bị bao vây rồi! Địch sẽ tiêu diệt cả!' 30Chúa phán: Hỡi dân chúng Hát- so! hãy chạy trốn thật xa, ẩn náu dưới hầm sâu, hang thẳm. Vì vua Ba-by-luân đã họp hội nghị quân sự và ấn định chiến lược tiến công các ngươi. 31Chúa bảo Nê-bu-cát-nết-sa: "Hãy tiến công quốc gia giàu có đang sống ung dung thảnh thơi, được bảo vệ an toàn, không cần cửa đóng, then gài, ở riêng một mình một cõi. 32Các lạc đà chúng sẽ làm chiến lợi phẩm, các bầy gia súc đông đảo nó sẽ là miếng mồi ngon. Ta sẽ làm cho bọn tỉa râu mép râu cằm phải tản lạc bốn phương. Ta sẽ giáng tai họa trên chúng từ mọi phía, Chúa phán vậy. 33Hát-so sẽ trở thành hang chó rừng, một nơi đổ nát hoang tàn vĩnh viễn, không còn ai bén mảng đến đó nữa.

Ê-lam

34Chúa báo cho Giê-rê-mi tin tức về sự đoán phạt Ê-lam khi Sê-đê- kia mới lên ngôi trị vì nước Giu-đa: 35Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán: Ta sẽ tiêu diệt quân đội Ê-lam; 36Ta sẽ đuổi dân Ê-lam chạy tán loạn khắp bốn phương trời; họ sẽ bị lưu đày đến các nước khắp thế giới. 37Cơn phẫn nộ phừng phừng của Ta sẽ giáng tai họa lớn trên Ê-lam, Chúa phán vậy. Ta sẽ khiến Ê-lam khiếp sợ trước địch quân và những kẻ tìm giết chúng. Ta sẽ dùng chiến tranh tiêu diệt chúng. 38Ta sẽ đặt ngai Ta trên Ê-lam, và tiêu diệt vua quan của chúng, Chúa Hằng Hữu phán vậy. 39Nhưng đến ngày cuối cùng, Ta sẽ đem các tù nhân Ê-lam trở về, Chúa phán vậy.