49

Lời tiên tri về Am-môn

1Sau đây là lời tiên tri về dân Am-môn. CHÚA phán:
  “Ngươi nghĩ rằng Ít-ra-en không có con cái sao?
  Ngươi cho rằng không có ai thừa kế đất đai
   khi cha mẹ qua đời sao?
  Nếu vậy tại sao Mô-léc chiếm lấy đất Gát
   và dân Mô-léc định cư trong các thành Gát?”
  2CHÚA phán, “Đến lúc ta sẽ khiến dân cư ở Ráp-ba, thủ đô của Am-môn nghe tiếng chiến trận.
  Nó sẽ trở thành đồi gạch vụn điêu tàn,
   còn các thị trấn quanh nó sẽ bị thiêu đốt.
  Chúng đã đuổi dân Ít-ra-en ra khỏi xứ đó,
   nhưng nay Ít-ra-en sẽ đuổi chúng ra!”
  CHÚA phán vậy.
  3“Hỡi dân thành Hết-bôn,
   hãy kêu khóc buồm thảm
   vì thành A-hi đã bị tiêu diệt rồi!
  Hỡi những kẻ sống ở Ráp-ba,
   hãy khóc lóc thảm thiết đi!
  Hãy mặc vải sô để bày tỏ nỗi buồn của mình và kêu khóc đi.
  Hãy chạy đây đó tìm nơi trú ẩn trong vách,
   vì Mô-léc sẽ bị bắt làm tù binh
   cùng với các thầy tế lễ và các viên chức nó.
  4Ngươi khoe khoang về sức mạnh mình,
   nhưng sức lực ngươi đã tiêu hao rồi.
  Ngươi tin tưởng rằng của cải mình
   sẽ giải cứu mình.
  Ngươi tự nhủ, ‘Ai dám tấn công ta?’
  5Ngươi phải biết rằng ta sắp mang kinh hoàng
   đến cho ngươi,
   từ mọi người sống quanh ngươi,”
  CHÚA Toàn Năng phán vậy.
  “Ngươi sẽ phải bỏ chạy,
   không ai gom ngươi lại.
  6Dân Am-môn sẽ bị bắt làm tù binh.
  Nhưng đến thời điểm
   ta sẽ mang dân Am-môn về.”
   CHÚA phán vậy.

Lời tiên tri về Ê-đôm

7Lời tiên tri về Ê-đôm. CHÚA Toàn Năng phán như sau:
  “Trong thành Thê-man không còn sự khôn ngoan nữa hay sao?
  Những người khôn ngoan trong Ê-đôm
   không còn sáng kiến gì hay sao?
  Họ đã hết khôn ngoan rồi sao?
  8Hỡi các ngươi là những kẻ sống
   trong thành Đê-đan,
  hãy chạy trốn trong các hang sâu,
   vì ta sẽ giáng đại họa lên dân Ê-sau.
  Đến lúc ta phải trừng phạt chúng.
  9Ai hái trái nơi các dây nho ngươi
   cũng chừa lại một số.
  Nếu kẻ trộm đến ban đêm,
   chúng cũng chỉ đánh cắp đủ dùng.
  10Nhưng ta sẽ lột trần Ê-đôm.
  Ta sẽ tìm ra hết những nơi trú ẩn của nó,
   để nó không thể trốn tránh khỏi ta.
  Con cái, thân nhân và láng giềng đều sẽ chết,
   Ê-đôm sẽ bị tuyệt diệt.
  11Hãy để yên các trẻ mồ côi,
   ta sẽ chăm sóc chúng.
   Còn các người goá bụa của ngươi
   có thể tin cậy nơi ta.”
12CHÚA phán: “Ngươi phải biết rằng, có người không đáng bị trừng phạt mà vẫn phải uống chén đau khổ. Hỡi dân cư Ê-đôm, các ngươi đáng phạt, cho nên ngươi sẽ không tránh khỏi bị phạt. Ngươi chắc chắn phải uống chén đau khổ.” 13CHÚA phán, “Ta lấy danh ta mà thề rằng thành Bốt-ra sẽ thành đống gạch vụn! Người ta sẽ sửng sốt khi nhìn thấy cảnh đó. Họ sẽ sỉ nhục thành đó và nói xấu nó. Còn các thị trấn xung quanh đó sẽ bị điêu tàn đời đời.”
  14Ta có lời phán của CHÚA.
  Một sứ giả được sai đến các dân
   với mệnh lệnh như sau,
  “Hãy tập họp quân đội ngươi và tấn công nó!
   Hãy sẵn sàng chiến đấu!”
  15“Ta sắp biến ngươi thành dân tộc bé nhỏ nhất,
   mà ai cũng ghét.
  16Hỡi Ê-đôm, ngươi đã làm các dân tộc khác kinh hoảng,
   nhưng sự kiêu căng ngươi đã gạt ngươi.
  Ngươi sống trong các hang hốc nơi ghềnh đá
   và kiểm soát các đồi cao.
  Dù cho ngươi xây nhà nơi cao như tổ chim ưng,
   ta cũng sẽ kéo ngươi xuống,”
  CHÚA phán vậy.
  17“Ê-đôm sẽ bị tiêu diệt.
  Kẻ qua người lại sẽ sửng sốt
   khi nhìn thấy các thành bị tiêu hủy,
   và kinh ngạc về những vết thương nó.
  18Ê-đôm sẽ bị hủy diệt như hai thành
   Xô-đôm và Gô-mô-rơ
   và các thị trấn quanh đó,” CHÚA phán vậy.
  “Sẽ không ai ở đó!
   Không còn ai ở trong Ê-đôm nữa.”
19“Như sư tử từ bụi rậm gần sông Giô-đanh bước ra xông vào chuồng vững chắc để bắt chiên, ta sẽ bất thần đánh đuổi Ê-đôm ra khỏi xứ nó. Ai là người ta chọn để làm việc nầy? Không ai giống như ta, chẳng ai lôi ta ra tòa được. Không có lãnh tụ nào địch lại ta nổi.”
  20Cho nên hãy nghe điều CHÚA dự định
   nghịch cùng Ê-đôm.
  Hãy nghe điều Ngài nhất quyết
   làm cho dân thành Thê-man.
  Ngài chắc chắn sẽ lôi các bọn trẻ
   của Ê-đôm đi.
  Quê quán chúng sẽ sửng sốt
   khi nhìn thấy số phận chúng.
  21Nghe tiếng Ê-đôm sụp đổ,
   đất liền rung chuyển.
  Tiếng kêu khóc của chúng
   sẽ vang đến tận Hồng hải.
  22CHÚA sẽ như chim ưng lao xuống vồ mồi,
   và giương cánh ra trên thành Bốt-ra.
  Lúc ấy các binh sĩ Ê-đôm sẽ đâm ra hoảng sợ,
   như đàn bà sắp sinh đẻ.

Lời tiên tri về Đa-mách

23Đây là lời tiên tri về thành Đa-mách:
  “Các thị trấn Ha-mát và Ác-bát bị sỉ nhục,
   vì chúng đã nghe tin chẳng lành.
  Chúng đâm ra hoảng sợ.
   Chúng bị xao xuyến như biển động.
  24Thành Đa-mách đã suy yếu.
   Dân chúng muốn trốn chạy;
  Mọi người đâm ra hốt hoảng.
   Họ cảm thấy đau đớn và khổ sở,
  như đàn bà sắp sinh con.
  25Đa-mách xưa là thành ta vui thích.
   Tại sao dân chúng chưa rời thành nổi tiếng ấy?
  26Các trai tráng nó chắc chắn sẽ chết
   trong công viên,
  và tất cả các binh sĩ nó
   sẽ bị giết vào lúc đó,”
  CHÚA Toàn Năng phán vậy.
  27“Ta sẽ đốt các vách thành Đa-mách,
   lửa sẽ thiêu rụi các thành kiên cố
   của vua Bên-Ha-Đát.”

Lời tiên tri về Kê-đa và Hát-xo

28Sau đây là lời tiên tri về chi tộc Kê-đa và các nước của Hát-xo mà Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đã đánh bại. CHÚA phán:
  “Hãy đến tấn công dân Kê-đa,
   tiêu diệt dân miền Đông.
  29Các lều và bầy súc vật của chúng
   sẽ bị cướp đoạt.
  Tài sản chúng sẽ bị mang đi:
   lều, của cải, và lạc đà.
  Người ta sẽ kêu chúng nghe rằng,
   ‘Kinh hoàng tứ phía!’
  30Hãy chạy nhanh lên!
   Hỡi dân cư Hát-xo, hãy kiếm chỗ trốn đi!” CHÚA phán vậy.
  “Vì Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn
   đã âm mưu nghịch ngươi,
   người muốn đánh bại ngươi.
  31Hãy đứng dậy tấn công dân đang sống thoải mái,
   yên trí rằng không ai đánh thắng mình nổi,” CHÚA phán vậy.
  “Nó không có cổng hay rào để bảo vệ mình.
  Dân cư nó sống lẻ loi.
  32Quân thù sẽ đánh cắp các lạc đà của chúng,
   cướp các bầy súc vật đông đảo của chúng làm chiến lợi phẩm.
  Ta sẽ phân tán dân cắt tóc ngắn ra khắp đất,
   và mang thảm họa cho chúng từ bốn phương,” CHÚA phán vậy.
  33“Thành Hát-xo sẽ trở thành hang của chó rừng;
   nó sẽ biến thành sa mạc hoang vu đời đời.
  Sẽ không có ai ở đó,
   không ai trú trong thành đó.”

Lời tiên tri về Ê-lam

34Ít lâu sau khi Xê-đê-kia lên ngôi vua Giu-đa thì CHÚA phán cùng nhà tiên tri Giê-rê-mi. Đây là lời tiên tri nghịch cùng dân Ê-lam.
  35CHÚA Toàn Năng phán:
   “Ta sắp bẻ gãy cây cung của Ê-lam,
   tức sức mạnh vô song của nó.
  36Ta sẽ mang bốn gió nghịch lại Ê-lam từ bốn góc trời.
  Ta sẽ phân tán dân nó ra khắp bốn hướng gió;
   tù binh nó sẽ tản lạc khắp các nước.
  37Ta sẽ khiến cho Ê-lam hoảng sợ
   trước mặt kẻ thù mình,
   là những kẻ muốn tiêu diệt chúng.
  Ta sẽ mang thảm họa đến cho Ê-lam
   để chứng tỏ cơn thịnh nộ ta!” CHÚA phán vậy.
  “Ta sẽ sai gươm đuổi Ê-lam
   cho đến khi ta đã giết sạch chúng nó.
  38Ta sẽ lập ngôi ta trong Ê-lam
   để chứng tỏ ta là vua,
   ta sẽ tiêu diệt vua
   và quần thần nó!” CHÚA phán vậy.
  39“Nhưng trong tương lai
   ta sẽ phục hồi Ê-lam,” CHÚA phán vậy.