4

1Yêhôva lah: "Ơ phung Israel, tơlah khân may plơ̆ sĭt ma gâp, plơ̆ sĭt hom, jêh ri tơlah khân sŏk mƀăr lĕ rngôch nau gâp tâm rmot du ngai bơh măt gâp, pô ri khân may mâu mra trơn ntŭk êng đŏng ôh. 2Khân may sŏk nau ton n'hêl nê̆, ma nau sŏng, nau di ngăn tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, lĕ rngôch bri dak mra dơi geh nau ueh maak yor tă bơh Păng, jêh ri nau chrêk rmah tâm Păng.
3Pôaơ, Yêhôva lah ma phung Yuda jêh ri phung gŭ ta ƀon Yêrusalem: "Chuar hom lŏ sre mhe khân may, jêh ri lơi srih ôh tâm nklang lok. 4Ơ phung khân may, jêng phung Yuda jêh ri phung ƀon lan gŭ ta ƀon Yêrusalem. Ăn khân may koh ntâu êng khân may nơm ta năp Yêhôva, jêh ri ăn khân may koh ntâu bơh nuih n'hâm khân may! Lah mâu pô nây, nau gâp nuih mra hit nâm bu ŭnh, sa khân may, mâu geh bunuyh buh (pâm) nhhât ôh, yor kan tih khân may hŏ ƀư."

Bu Thăm Lăp Tâm Lơh Đah Bri Yuda

5"Mbơh hom tâm bri Yuda jêh ri tâm ƀon Yêrusalem, lah:
 'Uh nŭng hom lam bri Yuda,' nter huy, jêh ri lah: 'Tâm rƀŭn hom, jêh ri ăn he dâk hăn ma ƀon geh mpêr nâp!'
6N'hao hom bok pla rle mpeh Siôn. Du hom, lơi gŭ hĭr! Yorlah gâp ăn nau mhĭk tât tă bơh dor palơ, jêng du nau ƀư rai toyh. 7Du mlâm yau mŭr tă luh bơh bri păng, du huê nơm ƀư rai lĕ rngôch bri dak ntơm dâk hăn tă bơh ntŭk păng; gay ƀư ma bri khân may rngot-njăp; lĕ rngôch ƀon toyh khân may jêng ndơ bu ur rai jêh, mâu hôm geh bunuyh gŭ ôh. 8Yor nau nây, khân may nsoh hom ao dŭr, jêh ri nhiăng nhĭm hom; yorlah nau Yêhôva ji nuih ngăn mâu hŏ du ngai ôh bơh he." 9Yêhôva lah: "Tâm nôk nây, hađăch jêh ri phung kôranh toyh hâu ngăn klach hôch-hôr tâm nuih n'hâm, phung n'gâng kan ƀư brah mra hih rhâl, jêh ri phung nơm mbơh lor mra ndrŏt."
10Jêh ri gâp lah: "Ơ kôranh Brah, Brah Ndu gâp, n'hêl nanê̆ may ndơm jêh phung ƀon lan aơ jêh ri ƀon Yêrusalem, lah pô aơ: 'Lĕ rngôch khân may mra dơi geh nau đăp mpăn! Ƀiălah chiông đao hŏ rgŏ tât nau rêh khân păng jêh."
11Tâm rnôk nây, bu mra lah ma phung ƀon lan aơ, jêh ri ƀon Yêrusalem pô aơ: "Mra geh sial duh khôm tă bơh n'glơn yôk hil tâm bri rdah, tât ma kon bu ur phung ƀon lan gâp; ƀiălah mâu di ôh gay ma nsiăng ba mâu lah gŭm mpruh ăn kloh. 12Hôm geh đŏng sial toyh lơn tât yor ma gâp. Aƀaơ yơh mra ngơi nau phat dôih ma khân păng."
13Aơ, păng mra văch nâm bu ndâr tŭk, ndeh seh păng nâm bu sial vănh blông; seh păng prăl nâm bu klang. Rêh ni ngăn ma he, yor he lĕ rai jêh! 14Ơ ƀon Yêrusalem, ƀư kloh hom nuih n'hâm may bơh nau ƀai, gay ma may dơi klaih. Ndah ŭch jŏ khân may têm prăp nau ƀai gŭ tâm nuih n'hâm khân may? 15Yorlah geh bâr ngơi mbơh tă bơh bri Dan jêh ri mbơh nau mhĭk bơh yôk Êphraim. Mbơh hom ma lĕ bri dak! Mbơh hom ma Yêrusalem pô aơ: 16"Phung tahan âk văch tât, tă bơh bri ngai ŭch nchueng lơh lĕ rngôch ƀon n'gor Yuda. 17Khân păng nchueng ƀon Yêrusalem nâm bu phung chiă mir; yorlah ƀon nây hŏ tâm rdâng jêh đah gâp, Yêhôva lah pô nây. 18"Nây jêng nau may gŭ ngao jêh ri kan may ƀư hŏ tât jêh nau aơ ma may. Aơ jêng nau tâm rmal ma may, jêh ri rêh ni ngăn, nau nây ntâp nuih n'hâm may." 19Rêh ni ngăn, rêh ni ngăn yơh gâp! Gâp rlĭ rlang tâm nau ji. Nuih n'hâm gâp rngot rvê ngăn. Gâp mâu dơi gŭ klêm ôh! Ơ huêng gâp, may tăng jêh bâr nŭng jêh ri nau bu mbơh geh nau tâm lơh tât. 20Jêh nau ƀư rai, lơ hâu ƀư rai, bu mbơh mâu blau dŭt, lam bri hŏ rai lĕ jêh; ngih njưh gâp jêh ri bok nchăng ƀât lât dơm rai lĕ jêh. 21Ndah hŏ jŏ gâp saơ pla bok kơ jêh ri tâm bâr nŭng bu uh hăn dâk nau tâm lơh? 22"Yorlah phung ƀon lan gâp rluk, khân păng mâu gĭt năl gâp ôh. Nây jêng phung kon se rluk, khân păng mâu geh nau gĭt rbăng ôh. Khân păng mơng ƀư tih, ƀiălah mâu gĭt ƀư nau ueh ôh."
23Gâp uănh ma neh ntu: Aơ, mâu geh rup jêh ri nsoih hŏng dơm; uănh kalơ trôk, ƀiălah mâu geh nau ang. 24Gâp uănh ma yôk, saơ nau khân păng mpât n'găr; lĕ rngôch yôk n'găr nsâr tâm ban lĕ. 25Gâp uănh: Mâu hôm saơ bunuyh bu nun jêh ri lĕ rngôch sĭm mpăr du ƀhiau. 26Gâp uănh, saơ âk mir ba ueh hŏ jêng nkhơng bri rdah, lĕ rngôch ƀon toyh ƀư rai da dê ta năp măt Yêhôva, yor nau Păng ji nuih.
27Yorlah Yêhôva lah pô aơ:
 "Lĕ rngôch ƀon rngot njăp, ƀiălah gâp mâu ƀư rai lĕ ƀhiau ôh.
28Yor nau nây, neh ntu mra nhĭm vơl jêh ri kalơ trôk jêng ngo vêt vê; yorlah gâp ngơi jêh, gâp săch jêh, gâp mâu vơl bơh (nduyh tôr) lĕ, mâu lĕ gâp plơ̆ sĭt."
29Tơlah tăng nteh phung tahan ncho seh jêh ri tahan pănh na, pôri lĕ rngôch ƀon nchuăt du krap; khân păng lăp tâm rlô pôm lok; ƀă khân păng hao tâm ntŭk lŭ; lĕ rngôch ƀon lĕ chalơi, jêh ri mâu hôm geh bunuyh gŭ ôh. 30Bi may, tơlah may bu hŏ ƀư rai jêh, mâm may mra ƀư? Nđâp tơlah may nsoh ao mpor chăng, nkrơ̆ tâm săk geh ndơ mah, jêh ri mhĭng dak si tâm muh măt, gay ăn săk jăn jêng ueh, nau nây ăt jêng dơm dam. Bunuyh rŏng ma may ăt rmot đŏng ma may, jêh ri joi nau ŭch nkhĭt may. 31Yorlah gâp tăng bâr nđêng (rđêng) nâm bu du huê bu ur bêch veng ŭnh, nau ji nâm bu du huê bu ur gŭ deh kon dak bôk. Nây jêng bâr kon bu ur Siôn, gŭ nhĭm ƀrŏk ƀrŏl, jêh ri laih ti, lah: "Rêh ni ngăn yơh gâp! Huêng gâp lĕ khĭt huăr, ta năp phung nkhĭt bunuyh."