4

  1“Hỡi I-sơ-ra-ên, nếu ngươi trở về,” CHÚA phán,
  “Nếu ngươi trở về với Ta,
  Nếu ngươi vứt bỏ các thần tượng gớm ghiếc khỏi mặt Ta,
  Nếu ngươi không đi sai lạc nữa,
  2Và nếu ngươi thề rằng,
  ‘Nguyện CHÚA là Ðấng hằng sống làm chứng cho!’
  Trong sự chân thật, công chính, và ngay thẳng,
  Thì các dân cũng sẽ nhân danh Ngài mà chúc phước cho nhau,
  Và muôn dân sẽ hãnh diện vì Ngài.”
  3Vì CHÚA phán thế nầy với dân Giu-đa và dân cư ở Giê-ru-sa-lem,
  “Hãy cày xới vùng đất chưa hề được cày xới,
  Ðừng gieo giống vào giữa gai góc.
  4Hãy cắt bì chính mình để được thuộc về CHÚA,
  Hãy cất bỏ da quy đầu nơi tấm lòng các ngươi,
  Hỡi dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem,
  Bằng không, cơn giận của Ta sẽ bùng lên như ngọn lửa,
  Cháy ào ào và không ai dập tắt được,
  Vì tính gian tà trong những việc của các ngươi.”

Lời Cảnh Cáo về Giu-đa Sẽ Bị Xâm Lăng và Tàn Phá

  5“Hãy công bố ở Giu-đa và hãy rao báo rõ ở Giê-ru-sa-lem rằng,
  Hãy thổi kèn báo động trong khắp nước,
  Hãy cất tiếng kêu to và nói: Hãy tụ họp lại,
  Và hãy cùng nhau vào trong các thành kiên cố.
  6Hãy kéo cờ lên báo động cho dân ở Si-ôn, bảo rằng,
  Hãy chạy trốn, chớ chậm trễ,
  Vì Ta đem tai họa từ phương bắc đến,
  Một đại họa khủng khiếp.
  7Một con sư tử đã bước ra khỏi bụi rậm,
  Một kẻ hủy diệt các nước đã xuất chinh.
  Nó đã rời khỏi chỗ nó, để đến biến xứ sở của ngươi thành một nơi hoang phế,
  Các thành trì của ngươi sẽ thành chốn đổ nát điêu tàn không người ở.
  8Vì thế, hãy mặc tang phục, than khóc, và kêu van:
  Cơn thịnh nộ của CHÚA không xây khỏi chúng ta.”

  9CHÚA phán,
  “Trong những ngày ấy,
  Vua sẽ mất can đảm,
  Các tướng lãnh kinh hoàng,
  Các tư tế khiếp sợ,
  Các tiên tri ngỡ ngàng.”
10Bấy giờ tôi nói, “Ôi, lạy CHÚA Hằng Hữu, sao Ngài nỡ gạt dân nầy và dân Giê-ru-sa-lem một cách đáng thương như vậy?
  Họ đã từng nghe rằng, ‘Các ngươi sẽ được bình an thịnh vượng,’
  Thế mà mũi gươm đang dí vào cổ họ.”
  11Lúc đó người ta sẽ nói với dân nầy và dân Giê-ru-sa-lem,
  “Một ngọn gió nóng do Ta thổi từ các đồi trọc trong sa mạc đang đến với Ái Nữ của dân Ta,
  Không phải để rê, cũng không phải để làm cho sạch,
  12Vì ngọn gió ấy quá mạnh cho những việc đó,
  Bấy giờ chính Ta sẽ tuyên án để kết tội chúng nó.
  13Nầy, nó ập đến như mây phủ,
  Các xe chiến mã của nó ào đến tựa cuồng phong,
  Các ngựa chiến của nó lẹ hơn các phượng hoàng.”
  Khốn thay cho chúng tôi,
  Chúng tôi sẽ bị diệt mất!

  14“Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy tẩy sạch gian ác khỏi lòng ngươi,
  Ðể ngươi có thể được cứu.
  Những mưu đồ gian ác của ngươi sẽ còn ở trong ngươi bao lâu nữa?
  15Vì từ Ðan có tiếng đồn,
  Từ Núi Ép-ra-im có tin dữ.
  16Hãy bảo các dân, ‘Ðây nầy, chúng đến!’
  Hãy rao báo nghịch lại Giê-ru-sa-lem:
  Quân vây thành đến từ một xứ xa xăm;
  Chúng hò hét công phá các thành của Giu-đa.
  17Chúng hãm sát quanh nó như những người gác lúa ngoài đồng,
  Bởi nó đã phản nghịch Ta,” CHÚA phán.
  18“Các đường lối của ngươi và các việc làm của ngươi đã đưa đến ngươi hậu quả nầy.
  Ðây là lúc ngươi bị tiêu diệt;
  Thật đắng cay thay!
  Quả là cay đắng thấu tâm can.”

Nỗi Buồn vì Ðất Nước Sắp Bị Diệt

  19Ðau đớn thay cho tôi!
  Ðau đớn thay cho tôi!
  Tôi đau đớn thấu tâm can!
  Lòng tôi thổn thức,
  Tim tôi đập mạnh trong người;
  Tôi không thể nín lặng được nữa,
  Vì tôi đã nghe tiếng kèn,
  Tiếng kèn triệu tập trai tráng đi ra đối phó với quân thù.
  20Thảm họa chồng lên thảm họa;
  Cả nước bị tàn phá tan tành.
  Thình lình các lều trại của tôi bị hoàn toàn phá hủy;
  Các màn trướng của tôi chỉ trong chốc lát trở thành đống tro tàn.
  21Tôi cứ phải trông thấy ngọn cờ báo động
  Và nghe tiếng kèn tập họp cho đến bao lâu nữa?

  22“Vì các con cái của Ta đã trở nên dại dột,
  Chúng không biết Ta là ai;
  Chúng là những đứa con ngu muội,
  Chúng chẳng có chút hiểu biết bình thường.
  Chúng chỉ giỏi việc làm ác,
  Nhưng việc làm lành, chúng không biết làm.”

  23Tôi nhìn xuống đất, kìa, nó đã trở nên hoang vắng và trống không.
  Tôi nhìn lên trời, nó chỉ là một màn đen mù mịt.
  24Tôi nhìn lên núi, kìa, chúng đang chuyển động,
  Tất cả núi đồi đều lắc tới lắc lui.
  25Tôi nhìn quanh, kìa, chẳng còn ai cả,
  Tất cả chim trời đều cũng trốn biệt tăm.
  26Tôi nhìn xa hơn nữa, kìa, các ruộng vườn đều đã thành đồng hoang.
  Tất cả các thành phố đều trở nên hoang vắng tiêu điều,
  Trước thánh nhan CHÚA, trước cơn thịnh nộ phừng phừng của Ngài,
  27Vì CHÚA phán thế nầy,
  “Cả xứ sẽ trở nên hoang vu,
  Nhưng Ta sẽ không tiêu diệt đến tận cùng.
  28Vì việc nầy mà đất sẽ khóc than,
  Trên trời cao sẽ trở thành đen tối,
  Vì một khi Ta tuyên bố, một khi Ta đã quyết định,
  Ta sẽ không lần lữa, Ta sẽ không đổi ý.

  29Nghe tiếng vó ngựa của kỵ binh và của quân xạ tiễn,
  Thành nào thành nấy đều kinh hoàng khiếp sợ,
  Kẻ chui vô bụi rậm, người trèo vào hốc đá;
  Tất cả các thành đều bỏ trống,
  Không còn ai ở trong chúng nữa.

  30Còn ngươi, hỡi kẻ sẽ bị biến nên hoang vu,
  Ngươi muốn gì mà ăn mặc y phục đỏ điều dem dúa,
  Lấy các nữ trang bằng vàng mang trên mình,
  Và kẽ mắt cho to cho đậm?
  Ngươi làm dáng như thế cũng chỉ vô ích.
  Các tình nhân của ngươi khinh bỉ ngươi;
  Chúng muốn lấy mạng ngươi.”

  31Vì tôi đã nghe tiếng kêu la của người đàn bà lâm bồn,
  Tiếng đau đớn khóc la của người phụ nữ sinh con so,
  Tiếng thở dồn dập như thiếu dưỡng khí của Ái Nữ Si-ôn,
  Nàng đưa tay kêu gào, “Khốn thay cho tôi!
  Tôi bị kiệt lực trước phường sát nhân!”