51

  1CHÚA phán:
  “Ta sắp mang gió tiêu diệt thổi đến
   nghịch cùng dân Ba-by-lôn.
  2Ta sẽ sai dân ngoại quốc
   đến tiêu diệt Ba-by-lôn
   như gió thổi trấu bay đi.
  Chúng sẽ tiêu diệt xứ,
  Các đạo quân sẽ vây thành
   khi ngày tai họa xảy đến cho chúng.
  3Đừng cho quân lính Ba-by-lôn
   chuẩn bị cung tên để bắn.
  Đừng để chúng khoác áo giáp vào.
  Chớ tội nghiệp cho các trai tráng Ba-by-lôn,
   nhưng hãy tận diệt quân đội nó.
  4Chúng sẽ bị giết trong xứ Ba-by-lôn
   và ngã chết trong các đường phố mình.
  5CHÚA là Thượng Đế Toàn Năng
   không lìa bỏ Ít-ra-en và Giu-đa,
   mặc dù chúng hoàn toàn có tội
   trước mặt Đấng Thánh của Ít-ra-en.
  6Hãy chạy trốn khỏi Ba-by-lôn
   để cứu mạng!
  Chớ nán lại mà bị giết oan
   vì tội lỗi của Ba-by-lôn.
  Đã đến lúc CHÚA trừng phạt Ba-by-lôn;
   Ngài sẽ trừng phạt nó tương xứng với tội lỗi nó.
  7Ba-by-lôn như chén vàng trong tay CHÚA,
   chén đã khiến cả đất say sưa.
  Các dân tộc uống rượu của Ba-by-lôn
   và đi lạng quạng.
  8Ba-by-lôn bị sụp đổ và bẻ gãy bất thần.
   Hãy kêu khóc cho nó!
  Hãy lấy dầu xức chỗ đau nó,
   may ra nó sẽ được lành.
  9Các dân ngoại quốc ở Ba-by-lôn nói,
   ‘Chúng tôi tìm cách chữa trị Ba-by-lôn
   nhưng nó không thể lành được.
  Cho nên chúng tôi đành phải về xứ mình.
  Sự trừng phạt Ba-by-lôn thấu đến trời;
   lên đến tận mây.’
  10Dân Giu-đa nói, ‘CHÚA chứng tỏ chúng ta đúng.
  Hãy đến Giê-ru-sa-lem thuật lại điều CHÚA là Thượng Đế chúng ta đã làm.’
  11Hãy mài tên cho bén!
   Hãy nhấc thuẫn của ngươi lên!
  CHÚA đã giục giã các vua của Mê-đi,
   vì Ngài muốn tiêu diệt Ba-by-lôn.
  CHÚA sẽ trừng phạt chúng
   cho xứng với tội hủy phá đền thờ Ngài.
  12Hãy giương cờ lên trên các vách thành Ba-by-lôn!
   Hãy mang thêm các lính gác.
  Hãy đặt lính gác vào vị trí,
   sẵn sàng đánh úp!
  CHÚA chắc chắn sẽ thi hành điều Ngài dự định
   và điều Ngài tuyên bố
   sẽ làm nghịch lại Ba-by-lôn.
  13Hỡi dân Ba-by-lôn, các ngươi sống gần nước,
   và có lắm của cải,
   nhưng quốc gia các ngươi đã tận số rồi.
  Mạng sống ngươi bị cắt đứt.
  14CHÚA Toàn Năng đã nhân danh mình
   mà thề rằng: ‘Hỡi Ba-by-lôn,
  ta sẽ khiến các binh sĩ thù nghịch tràn ngập ngươi,
   chúng đông như cào cào.
  Chúng sẽ đứng trên ngươi
   reo hò chiến thắng.’
  15CHÚA đã dùng quyền năng Ngài dựng nên trái đất.
  Ngài dùng sự khôn ngoan mình
   tạo nên thế giới
  và dùng sự hiểu biết Ngài giăng các bầu trời ra.
  16Khi Ngài gầm lên, các nguồn nước trên trời vang động.
   Ngài khiến sương mù bốc lên từ các góc đất.
  Ngài sai chớp đến với mưa
   và mang gió ra từ các kho chứa của Ngài.
  17Dân chúng kém hiểu biết và ngu dại.
  Các thợ bạc xấu hổ vì các tượng chạm mình,
   bởi chúng chỉ là các thần giả,
   không có hơi thở.
  18Chúng không có giá trị gì;
   người ta chế giễu chúng.
  Khi đem ra phân xử,
   chúng sẽ bị tiêu diệt.
  19Nhưng Thượng Đế, Ngài là gia tài của Gia-cốp,
   không giống như các tượng chạm.
  Ngài làm nên mọi thứ,
   và chọn Ít-ra-en làm dân riêng cho mình.
  Danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.
  20Các ngươi là gậy chiến tranh của ta,
   là khí giới đánh giặc của ta.
  Ta dùng ngươi để đập nát các dân.
   Ta dùng ngươi để tiêu diệt các vương quốc.
  21Ta dùng ngươi để đè bẹp ngựa và người cỡi.
  Ta dùng ngươi để chà nát quân xa
   và người điều khiển.
  22Ta dùng ngươi để chà nát đàn ông, đàn bà, người già và người trẻ.
  Ta dùng ngươi để đè bẹp thanh niên, thiếu nữ.
  23Ta dùng ngươi để chà nát kẻ chăn và bầy chiên.
   Ta dùng ngươi để chà đạp nông phu và trâu bò.
  Ta dùng ngươi để chà đạp các tổng trấn và các quan quyền.
  24Nhưng ta sẽ báo trả Ba-by-lôn
   và tất cả dân cư nó về những điều ác chúng làm cho Giê-ru-sa-lem trước mắt ngươi,”
  CHÚA phán vậy.
  25CHÚA phán,
  “Hỡi Ba-by-lôn, ngươi là hòn núi phá hủy,
   ta nghịch ngươi.
  Ngươi đã tiêu diệt cả xứ.
  Ta sẽ giơ tay ra nghịch ngươi.
  Ta sẽ xô ngươi xuống vực thẳm,
   và khiến ngươi trở thành một hòn núi
   bị cháy đen.
  26Sẽ không ai tìm được trong Ba-by-lôn
   tảng đá nào đủ lớn để làm đá góc nhà nữa.
  Người ta sẽ không còn lấy đá từ Ba-by-lôn
   để làm nền nhà,
   vì thành của ngươi chỉ là
   một đống đổ nát đời đời,” CHÚA phán vậy.
  27“Hãy giương cờ trên xứ!
   Hãy thổi kèn giữa các dân!
  Hãy chuẩn bị các dân để đánh Ba-by-lôn.
  Hãy gọi các nước A-ra-rát, Mi-ni,
   và Ách-kê-nát để đánh nó.
  Hãy chọn một viên tư lệnh
   chỉ huy đạo quân đánh Ba-by-lôn.
  Hãy đưa ngựa ra đông vô số như cào cào.
  28Hãy chuẩn bị các dân đánh Ba-by-lôn:
   các vua Mê-đi, các quan tổng trấn
  và quần thần chúng,
   cùng mọi nước mà chúng thống trị.
  29Đất rung chuyển và quằn quại đau đớn,
   vì CHÚA sẽ ra tay
   làm điều Ngài đã dự định cho Ba-by-lôn.
  Ngài sẽ biến Ba-by-lôn thành sa mạc hoang vu, không ai ở.
  30Các chiến sĩ Ba-by-lôn đã ngưng đánh giặc.
   Chúng rút vào trong các thành kiên cố.
  Sức mạnh chúng không còn,
   Chúng hoảng hốt như đàn bà.
  Nhà cửa Ba-by-lôn đang bốc cháy.
   Các thanh cài cổng chúng đã gãy.
  31Hết sứ giả nầy đến sứ giả khác;
   sứ giả nầy tiếp theo sứ giả kia.
  Chúng loan báo cho vua Ba-by-lôn biết
   rằng cả thành đã bị chiếm.
  32Các chỗ băng qua sông đã bị chiếm,
   và các đầm lầy đang bốc cháy.
   Tất cả các chiến sĩ của Ba-by-lôn kinh hoảng.”
  33Đây là điều CHÚA Toàn Năng,
  Thượng Đế của Ít-ra-en phán:
   “Thành Ba-by-lôn như sân đập lúa,
  nơi dân chúng đạp lúa lúc mùa gặt.
   Sắp đến kỳ gặt hái Ba-by-lôn rồi.
  34Nê-bu-cát-nết-xa, vua Ba-by-lôn đã đánh bại
   và tiêu diệt chúng ta.
  Trước kia người bắt dân ta đi đày,
   chúng ta như bình trống không.
  Người như con trăn khổng lồ
   nuốt sống chúng ta.
  Người ăn no nê những vật tốt nhất của chúng ta,
   rồi nhả chúng ta ra.
  35Ba-by-lôn đã làm những việc ghê gớm
   để hại chúng ta.
  Bây giờ hãy để Ba-by-lôn lãnh lại
   những việc đó,” dân cư Giê-ru-sa-lem nói vậy.
  “Dân Ba-by-lôn đã giết hại dân ta.
   Bây giờ hãy để chúng bị trừng phạt
  cho xứng với những điều chúng làm,”
   Giê-ru-sa-lem nói vậy.
  36CHÚA Toàn Năng phán như sau:
  “Hỡi Giu-đa, ta sắp bảo vệ ngươi
   và chắc chắn trừng phạt Ba-by-lôn.
  Ta sẽ làm biển Ba-by-lôn khô cạn
   và các suối nước nó cạn khô.
  37Ba-by-lôn sẽ trở thành đống đổ nát,
   nơi ở của chó rừng.
  Người ta sẽ kinh hoảng khi nhìn thấy điều đó.
   Sẽ không còn ai ở đó nữa.
  38Dân chúng Ba-by-lôn gầm lên như sư tử tơ;
   chúng gầm gừ như sư tử con.
  39Chúng hành động như sư tử hung hăng.
   Ta sẽ cho chúng ăn no nê
   và khiến chúng say sưa.
  Chúng sẽ la hét và cười đùa.
  Chúng sẽ an giấc ngàn thu,
   không bao giờ thức dậy nữa!” CHÚA phán vậy.
  40“Ta sẽ khiến dân Ba-by-lôn bị giết.
   Chúng sẽ như chiên con,
   như chiên và dê sắp bị làm thịt.
  41Hãy xem Sê-sắc đã bị thảm bại!
  Niềm kiêu căng của cả thế gian
   đã bị bắt làm tù binh.
  Dân chúng các quốc gia khác sửng sốt
   khi nhìn thấy số phận Ba-by-lôn,
  và những gì họ nhìn thấy khiến họ sợ hãi.
  42Biển đã dậy lên trên Ba-by-lôn;
   các luồng sóng ầm ầm bao phủ nó.
  43Các tỉnh thành của Ba-by-lôn
   đã bị điêu tàn và hoang vu.
  Nó đã trở thành xứ khô khan,
   hoang dại không ai ở.
  Người ta không thèm đi qua Ba-by-lôn nữa.
  44Ta sẽ trừng phạt thần Bên của Ba-by-lôn.
   Ta sẽ khiến nó mửa ra điều nó đã ăn nuốt.
  Các dân sẽ không đến Ba-by-lôn nữa;
   ngay đến vách bao quanh thành
   cũng sẽ đổ xuống.
  45Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn!
   Hãy chạy cứu mạng!
  Hãy chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ CHÚA.
  46Đừng nản lòng;
   sẽ có tiếng đồn ra khắp xứ,
   nhưng đừng sợ.
  Năm nay có tiếng đồn nầy,
   sang năm có tiếng đồn khác.
  Sẽ có tiếng đồn về cuộc đánh nhau
   khủng khiếp trong xứ,
  các quan quyền đánh lẫn nhau.
  47Đến lúc ta chắc chắn trừng phạt
   các tượng chạm của Ba-by-lôn,
  cả xứ sẽ bị sỉ nhục.
   Sẽ có vô số người chết nằm la liệt.
  48Rồi trời và đất cùng mọi vật trên đất
   sẽ mừng rỡ về Ba-by-lôn.
  Chúng sẽ la lên vì đạo quân
   từ phương Bắc kéo đến
  để tiêu diệt Ba-by-lôn,” CHÚA phán vậy.
  49“Ba-by-lôn phải đổ, vì nó giết dân Ít-ra-en.
   Nó giết mọi dân trên đất.
  50Hỡi các ngươi là những kẻ thoát chết
   khỏi lưỡi gươm,
   hãy rời Ba-by-lôn ngay! Đừng chần chờ!
  Hãy nhớ lại CHÚA từ nơi xa xôi
   và hãy suy nghĩ về Giê-ru-sa-lem.”
  51“Chúng ta là dân Giu-đa đã bị nhuốc nhơ,
   vì chúng ta đã bị sỉ nhục.
  Chúng ta đã bị xấu hổ,
   vì người lạ đã vào trong nơi thánh
   của đền thờ Chúa!”
  52Vì thế CHÚA phán,
  “Sắp đến lúc ta sẽ trừng phạt
   các tượng chạm của Ba-by-lôn.
  Những kẻ bị thương sẽ kêu la khắp xứ đó.
  53Dù cho Ba-by-lôn nổi lên cao đến tận trời,
   dù cho nó củng cố các thành phố cao nhất của nó,
  ta cũng sẽ sai người đến phá hủy nó,”
   CHÚA phán vậy.
  54“Ở Ba-by-lôn người ta nghe tiếng kêu khóc.
   Tiếng của kẻ hủy diệt vang lên
   trong xứ dân Ba-by-lôn.
  55Vì CHÚA đang tiêu diệt Ba-by-lôn
   và làm im bặt tiếng huyên náo
   của thành phố.
  Các kẻ thù gầm thét tiến đến như vũ bão.
   Tiếng gầm thét của chúng vang lên khắp nơi.
  56Vì một đạo quân đã đến tiêu diệt Ba-by-lôn.
  Các binh sĩ nó đã bị bắt,
   cung tên nó đã bị gãy,
   vì CHÚA là Thượng Đế trừng phạt
   người làm điều ác.
  Ngài trừng phạt họ tương xứng với tội lỗi họ.
  57Ta sẽ khiến các quan quyền
   và những kẻ khôn ngoan Ba-by-lôn say rượu,
  cùng với các quan tổng trấn,
   sĩ quan và các binh sĩ.
  Rồi chúng sẽ an giấc ngàn thu
   không bao giờ dậy nữa,” Vua phán vậy,
  danh Ngài là CHÚA Toàn Năng.
  58CHÚA Toàn Năng phán:
  “Vách dầy của Ba-by-lôn
   sẽ hoàn toàn bị phá sập,
  các cổng cao của nó sẽ bị cháy tiêu.
   Người ta sẽ ra sức nhưng vô ích;
   công việc chúng chỉ như dầu thêm vào lửa!”

Lời tiên tri về Ba-by-lôn

59Sau đây là lời nhà tiên tri Giê-rê-mi nói với Sê-rai-gia, con Nê-ria, cháu Ma-a-sê-gia. Sê-rai-gia bị đày sang Ba-by-lôn cùng với Xê-đê-kia, vua Giu-đa vào năm thứ tư đời vua Xê-đê-kia, vua Giu-đa. Nhiệm vụ của ông là chuẩn bị thức ăn và nơi ở cho vua trong chuyến lưu đày đó. 60Giê-rê-mi đã ghi vào trong cuộn sách những việc kinh khiếp sẽ xảy đến cho Ba-by-lôn, tức tất cả những lời nầy về Ba-by-lôn. 61Giê-rê-mi bảo Sê-rai-gia, “Khi ngươi đến Ba-by-lôn hãy nhớ đọc những lời nầy cho mọi người đều nghe. 62Rồi nói rằng, ‘Lạy CHÚA, chính Ngài đã phán rằng Ngài sẽ tiêu diệt nơi nầy để không có người hay súc vật nào sống ở đó. Nó sẽ bị hoang vu đổ nát đời đời.’ 63Sau khi đọc xong cuộn sách nầy thì hãy lấy một tảng đá buộc vào nó và ném xuống sông Ơ-phơ-rát. 64Rồi nói, ‘Cũng vậy, Ba-by-lôn sẽ bị chìm không nổi lên được vì những điều kinh khiếp ta khiến xảy ra cho nơi nầy. Dân cư nó sẽ tiêu tan.’”
 Đến đây chấm dứt lời của Giê-rê-mi.