5

Nau Tih Ƀon Yêrusalem Jêh Ri Phung Yuda

1"Nchuăt hom ta aơ ta ri n'gŏ trong lam ƀon toyh Yêrusalem, jêh ri n'gơr uănh. Ôp suk hom gay tĭng joi tâm ăp ntŭk tâm nhuang ƀon gĭt lah geh, saơ du huê bunuyh lĕ; tơlah geh du huê bunuyh ƀư nau sŏng, nau răp jăp, pôri gâp mra yô̆ an ma ƀon nây. 2Nđâp tơlah khân păng lah: Nanê̆ tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh! Nây jêng nau ton mƀruh.
3Ơ Yêhôva, mâu hĕ măt may mêt uănh joi nau n'hêl nanê̆?… may dong jêh khân păng, khân păng mâu ŭch rngot rvê, may ƀư rai jêh khân păng, ƀiălah khân păng dun ma nau ntĭm nti. Khân păng dăng muh măt rlau lơn ma lŭ, mâu ŭch nhăl rmal nau tih. 4Gâp dơi lah: "Aơ jêng kanŏng phung o ach, khân păng mâu geh nau gĭt rbăng ôh. Yorlah khân păng mâu gĭt ôh trong Yêhôva, nau vay Brah Ndu 5Pôri gâp mra hăn ngơi ma phung kôranh ƀĭt gai ŭch lah đah khân păng, yorlah khân păng gĭt jêh trong Yêhôva, nau sŏng Brah Ndu khân păng…" Ƀiălah, phung aơ tâm di du ai nau ƀư nkêch lơi mâng mbăk, jêh ri ntăch mbăk lơi rse bu kât. 6Pôri dĭng yau mŭr tă bơh bri krŏng nkhĭt khân păng, du mlâm so bri bơh bri rdah ƀư rai khân păng. Du mlâm yau brăch dôl rmiăt padih ƀon ŭch ƀư ma ƀon toyh khân păng, mbu nâm luh bơh ƀon, păng mra hêk sa; yorlah nau tih khân păng âk ngăn, nau khân păng chalơi ntop âk lơn.
7"Mâm gâp dơi yô̆ an nau tih may? Phung kon may lĕ chalơi gâp jêh, jêh ri ton săk jêh đah phung brah mâu jêng brah ôh. Gâp hŏ siăm jêh khân păng sông tât hơm, khân păng ƀư tih nau văng tĭr, jêh ri tâm rgum dŭt âk tâm ngih phung bu ur văng tir. 8Khân păng jêng nâm seh nkuăng lay tĭng gar me, du huê tâm ăp nơm tĭng groi pakơi nkoch ur phung chiau meng păng. 9Yêhôva lah: "Gâp mâu mra tâm rmal hĕ khân păng yor nau aơ? Huêng brah gâp mâu mra plơng bôk hĕ ma du bri dak pô nây mâu lah mâu?
10"Hăn hao hom kalơ mpêr păng jêh ri ƀư rai rlâm lơi; ƀiălah lơi ta ƀư rai lĕ ôh. Te mƀăr hom n'gĭng păng, yorlah mâu jêng ndơ ma Yêhôva ôh. 11Yorlah ngih Israel jêh ri ngih Yuda mâu gŭ răp jăp ndrel gâp ôh." Yêhôva lah. 12Khân păng hŏ dun mƀăr lơi Yêhôva, jêh ri lah: 'Mâu di Păng ôh! Nau rêh ni mâu mra ƀư tât ma he; he mâu mra mâp tak đao, ji ngot ji hir ôh. 13Phung nơm mbơh lor mra jêng nâm bu sial, nau nti lah mâu gŭ tâm khân păng ôh; khân păng mra mâp nau bu ƀư ma khân păng!" 14Yor nây Yêhôva Brah Ndu ma phung tahan lah pô aơ: "Yorlah khân păng hŏ ngơi jêh nau nây, aơ, gâp mra njêng nau gâp ngơi tâm bâr may jêng nâm bu ŭnh, jêh ri gâp njêng phung ƀon lan aơ, nâm bu long. Jêh ri ŭnh mra sa khân păng.
15Yêhôva lah: "Ơ Ngih Israel, gâp mra njŭn leo du ndŭl mpôl dăng katang, jêng ndŭl mpôl ơm jêh, du ndŭl mpôl ngơi nau khân păng may mâu mâp tăng ôh, kŏ khân may mâu gĭt rbăng lĕ nau khân păng lah, tă bơh bri ngai ŭch tâm lơh đah khân may. 16Dĭng kăm khân păng bêng ma hăr, nkhĭt khân may, lĕ rngôch khân păng jêng phung janh katang da dê. 17Khân păng mra sa ba khân may lĕ kăch jêh, jêh ri mpa khân may sông sa, jêng ndơ khân may prăp ăn ma kon bu ur, buklâu sông sa, păng sa gŭch phung biăp, jêh ri phung ndrôk khân may, sa play kriăk ƀâu jêh ri play rvi khân may. Păng mra sŏk đao ƀư rai ăp ƀon khân may geh mpêr nâp ntŭk khân may nde krap." 18Yêhôva lah: "Nđâp lah pô nây, ăt tâm nar nây lĕ, gâp mâu mra ƀư rai lĕ rngôch khân may ôh.
19Jêh ri tơlah khân păng lah: "Mâm ƀư Yêhôva Brah Ndu he hŏ ƀư jêh lĕ ntil nau aơ ma hĕ? Pôri may mra lah ma khân păng pô aơ: 'Nâm bu khân may lĕ chalơi gâp jêh, jêh ri mâm pah kan ma brah bu năch tâm bri khân may, ăt pô nây lĕ khân may mra pah kan ma phung ƀon lan bu năch tâm du n'gor bri êng mâu di bri nây jêng bri khân may nơm ôh.
20"Mbơh hom nau aơ ma ngih Yakôp, tâm mpơl kan aơ tâm bri Yuda, jêh ri lah: 21Iăt hom nau aơ, Ơ phung ƀon lan rluk mâl jêh ri mâu gĭt rbăng, jêng phung ƀon lan geh măt ƀiălah mâu gĭt saơ ôh, geh tôr ƀiălah mâu gĭt tăng ôh. 22Yêhôva lah: "Khân may mâu klach yơk hĕ ma gâp? Khân may mâu râm nsâr hĕ ta năp măt gâp? Gâp jêng Nơm hŏ sŏk jêh choih ƀư kơh ma dak mƀŭt, yor tă bơh du nau ntăm n'ho ro, dak mƀŭt rbuh, ăt mâu dơi rlêng lĕ n'har kơh nây. 23Ƀiălah phung ƀon lan aơ dăng bôk jêh ri geh nuih n'hâm tâm rdâng, jêh ri lĕ rngôch khân păng du dâk tâm rdâng da dê jêh ri du ngai. 24Khân păng mâu lah ôh tâm nuih n'hâm pô aơ: 'He klach yơk hom ma Brah Ndu he nâm bu ntĭt Nơm ăn dak mih di khay yan păng, dak mih tô̆p rah di yan jêh ri mih rđah năm (mih yan lôch dŭt), jêh ri yor he mray âk nar ver (nar pơh) tâm nal jêh ma yan kăch khom. 25Nau kue khân may hŏ king jêh lĕ rngôch nau nây mâu ăn tât ma khân may; nau tih khân may king nau ueh tât ma khân may. 26Yorlah geh phung ƀai ta nklang phung ƀon lan he; khân păng vay vơr rmiăt nâm bu bunuyh nhŭp sĭm, sân dăk, drăng mong (nhuăl), gay ŭch nhŭp bunuyh. 27Ngih vâl khân păng bêng ma nau mƀruh ndơm (ƀlêp ƀlêr), nau ƀai nâm bu rgum âk mlâm sĭm. Yor nây khân păng jêng toyh jêh ri ndrŏng. 28Khân păng jêng lay jêh ri ntâu mƀĭr ƀhiăr. Nau janh ƀai khân păng lĕ rlau keh jêh; mâu ŭch phat dôih ăn nau di ma phung kon đơi, gay ăn nau chăt jêng! Khân păng mâu ƀư nau sŏng ăn ma phung o ach.
29Yêhôva lah: "Mâm ƀư Gâp mâu mra tâm rmal hĕ ma khân păng yor nau nây?" Huêng brah gâp mâu plơng bôk hĕ ma du ndŭl mpôl tâm ban pô nây?" 30Tâm bri neh aơ hŏ tât jêh du nau hih rhâl jêh ri djơh mhĭk. 31Phung nơm mbơh lor mbơh nau mƀruh, jêh ri phung kôranh ƀư brah yor tă bơh nau nây khân păng dơi chiă uănh! Phung ƀon lan gâp geh nau rŏng da dê. Tơlah tât dăch dŭt, mâm khân may mra ƀư?