5

Tội ác của Giê-ru-sa-lem

1“Hãy lùng khắp các đường phố Giê-ru-sa-lem, quan sát, tìm tòi khắp các chợ búa và các trung tâm xem thử có người nào công chính và đeo đuổi sự chân thật không? Nếu tìm được một người, Ta cũng sẽ tha thứ cho cả thành phố. 2Dù chúng thề: Thật như Chúa hằng sống... cũng là thề dối!"
3Thưa Chúa, mắt Chúa lưu ý đến người chân thật. Chúa đánh phạt mà chúng chẳng biết đau. Chúa tàn hại mà chúng không rút tỉa bài học. Chúng tự làm cho mặt mình cứng hơn đá tảng, chúng ngoan cố không chịu quay về. 4Tôi nói: Chắc hẳn đây là hạng người nghèo nàn, dại dột vì họ không biết đường lối Chúa và luật pháp của Chân Thần mình. 5Tôi sẽ đến kêu gọi hạng người sang trọng vì họ biết rõ đường lối Chúa và thông thạo đạo công chính của Chân Thần... Tuy nhiên, bọn này lại toa rập với nhau mà bẻ cong bóp méo đạo Chúa. 6Vì thế, Ta sẽ sai sư tử ra khỏi rừng cắn xé, lang sói từ trong sa mạc kéo đến chia mồi và hùm beo vào rình rập trong thành phố để vồ người. Vì tội ác họ quá nhiều, tội phản loạn của họ vô cùng trầm trọng.
7“Làm sao Ta ân xá cho ngươi? Ngay con cái ngươi cũng trở mặt thờ lạy các thần giả tạo. Ta nuôi dưỡng dân Ta cho mập béo để rồi chúng phạm tội gian dâm và họp nhau cả lũ trong xóm đĩ! 8Chúng chạy lung như ngựa béo động tình dục buổi sáng, mỗi người săn bắt vợ người lân cận. 9Chúa hỏi: Liệu Ta không đoán phạt tội ác đó sao? Thần Ta chẳng báo thù một dân tộc gian dâm như thế sao?
10“Hãy leo lên các vườn nho và chặt phá nhưng đừng phá hết! Hãy chặt hết các cành đi vì chúng không thuộc về Chúa. 11Vì nhà Y-sơ- ra-ên và nhà Giu-đa đã đối xử với Ta cách dối gạt, Chúa phán vậy. 12Chúng chối bỏ Ta mà rằng: 'Đây không phải là Chúa đâu! Chúng ta chẳng bao giờ bị tai họa, chẳng bao giờ bị nạn chiến tranh, đói kém! 13Các tiên tri của Chúa chỉ biết bịa chuyện để dọa chúng ta chứ họ đâu có lời của Chúa! Tai họa họ nói đó sẽ giáng xuống trên đầu họ, còn chứng ta vẫn an nhiên vô sự một sợi lông chân cũng không suy suyển!' 14Vì thế, Chúa Hằng Hữu Toàn năng phán: "Vì ngươi xuyên tạc sự thật nên Ta sẽ làm cho lời Ta như lửa cháy trong miệng ngươi và thiêu hủy cả dân ngươi như đốt củi. 15Này, Y-sơ-ra-ên! Ta sẽ đem một dân tộc từ xa đến xâm lăng đất nước ngươi: dân tộc ấy đã có từ thời thượng cổ và nay rất hùng cường, ngôn ngữ của chúng ngươi không hiểu được. 16Khí giới của chúng giết hại thật nhiều. Chiến sĩ của chúng thật là mạnh bạo. 17Chúng sẽ ăn hết mùa màng của ngươi, cướp mất nồi cơm của con cái ngươi, nuốt sạch các bầy bò bầy chiên, cả đến các trái cây mà ngươi ưa thích. Nó phá hủy các thành phố kiên cố của ngươi, tiêu diệt các điểm tựa mạnh nhất của hệ thống phòng thủ nước ngươi. 18Chúa phán: "Dù sao, trong ngày đoán phạt, Ta cũng không tuyệt diệt dân ngươi!"
19Một khi dân chúng thắc mắc: "Tại sao Chúa phạt chúng tôi quá nặng thế này?" con hãy đáp: "Đồng bào đã lìa bỏ Chúa và thờ lạy các thần tượng nước ngoài tại quê hương thế nào, đồng bào cũng sẽ làm nô lệ cho các dân tộc nước ngoài nơi đất khách thể ấy!"
20Hãy tuyên cáo cho dân Y-sơ-ra-ên và công bố trong đất Giu-đa: 21“Này, dân tộc ngu dại u mê, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, hãy lắng lòng nghe 22Chúa phán: 'Ngươi không sợ Ta sao? Ngươi không run rẩy trước mặt Ta sao? Ta đã ra một lệnh đời đời không hề thay đổi, là lấy bãi cát làm ranh giới cho biển, để dù biển động dữ dội, sóng biển hung hăng cũng không vượt được ranh giới đó.' 23Nhưng dân này cưu mang một tinh thần phản loạn, quay lưng bỏ di, không chịu nghe lời Ta. 24Họ chẳng bao giờ tự bảo trong lòng: 'Bây giờ ta hãy kính sợ Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của chúng Ta, là Đấng ban mưa đầu mùa và mưa cuối mùa cùng cho chúng ta mùa gặt đúng kỳ."
25Gian ác các ngươi đã ngăn mưa và phá hoại mùa nàng. Tội lỗi các ngươi chận đứng phúc lành giáng xuống. 26Giữa dân Ta có những kẻ ác, chuyên đi rình rập, giăng lưới, gài bẫy để bắt người như sập lưới đàn chim. 27Nhà chúng đầy những âm mưu lừa bịp, như lồng đầy chim; vì thế chúng cường thịnh, giàu có, 28vinh thân phì gia. Chúng làm ác quá mức, bóc lột cô nhi để trục lợi, áp bức dân nghèo để làm giàu. 29Lẽ nào Ta không báo ứng tội ác ấy? Lẽ nào Thần Ta không trả thù dân tộc hiểm độc ấy?
30Một biến cố khủng khiếp đã xảy ra trên đất nước. 31Các tiên tri rao những sứ điệp giả dối. Các thầy tế lễ nhờ đục nước thả câu mà lạm quyền. Thế mà dân Ta vẫn ưa thích những điều ám muội đó. Đến cuối cùng, họ biết làm sao đây?