Klei Hưn Mdah

 Arăng hmư̆ hing ƀiă kơ Khua pô hưn êlâo Y-Yôel, leh anăn amâo thâo klă ôh hbĭl êwang thŭn ñu dôk hdĭp. Năng ai ñu dôk hdĭp hlăm thŭn tal êma amâodah tal pă Êlâo kơ Krist, hlăm ênuk ƀuôn ala mtao Mêđơ -Persơ kiă kriê. Khua pô hưn êlâo Y-Yôel bi êdah klei bi rai kjham mơ̆ng ktuôp leh anăn adiê amâo hjan ôh hlăm čar Palestin. Hlăm klei truh anei Y-Yôel ƀuh gru klei bi knăl kơ hruê Khua Yang giăm leh, jing mông Khua Yang srăng bi kmhal hŏng phung ngă klei bi kdơ̆ng hŏng klei kpă ênô klei Ñu čiăng. Khua pô hưn êlâo brei thâo kơ Khua Yang iêu mthưr phung ƀuôn sang brei kmhal kơ klei soh, brei thâo klei Khua Yang ƀuăn, klei Ñu bi mguôp leh anăn klei jăk jĭn Ñu srăng brei kơ phung ƀuôn sang Ñu. Klei yuôm bi hdơr hlăm hdruôm hră anei jing klei Khua Yang ƀuăn srăng brei Yang Mngăt Jăk kơ phung anak čô Aê Diê, êkei leh anăn mniê, kơ phung mnuih mduôn khua wăt kơ phung hđeh.

Jar

Klei ktuôp bi rai (1:1–2:17)
Klei ƀuăn srăng lŏ atăt wĭt phung ƀuôn sang (2:18-27)
Hruê Khua Yang (2:28–3:21)