3

Các Dân Bị Phán Xét

  1“Nầy, trong những ngày đó và vào lúc ấy,
  Ta sẽ phục hồi số phận của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
  2Ta sẽ nhóm họp mọi dân tộc và đem chúng đến Thung Lũng Phán Xét,
  Rồi Ta sẽ phán xét chúng tại đó, về tội đối với dân Ta và cơ nghiệp của Ta,
  Bởi vì chúng đã phân tán dân Ta ra các nước.
  Chúng đã chia nhau xứ sở của Ta,
  3Và bốc thăm chia nhau dân Ta;
  Chúng đã đổi những bé trai để lấy tiền ăn chơi với đĩ điếm,
  Chúng đã bán những bé gái để lấy tiền uống rượu.
  4Hỡi Ty-rơ và Si-đôn, và hỡi các miền của Pa-lét-tin,
  Các ngươi có ra gì trước mặt Ta chăng?
  Các ngươi muốn báo trả Ta sao?
  Nếu các ngươi muốn báo trả Ta,
  Ta sẽ lập tức và nhanh chóng đổ lại trên đầu các ngươi những việc các ngươi làm,
  5Vì các ngươi đã lấy bạc của Ta và vàng của Ta,
  Các ngươi đã lấy những bửu vật quý báu của Ta đem vào các đền thờ của các ngươi.
  6Các ngươi đã bán dân Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem cho dân Hy-lạp,
  Các ngươi đã đem dân Ta đi xa khỏi biên giới của chúng.
  7Nầy, Ta sẽ làm cho chúng trỗi dậy từ những nơi các ngươi đã bán chúng;
  Ta sẽ báo trả trên đầu các ngươi những việc các ngươi đã làm;
  8Ta sẽ bán các con trai và các con gái của các ngươi vào tay dân Giu-đa,
  Rồi chúng sẽ bán lại những đứa đó cho dân Sa-biên, một dân ở rất xa,”
  Vì CHÚA đã phán.

Cuộc Ðoán Xét tại Thung Lũng Phán Xét

  9“Hãy rao báo điều nầy giữa các dân:
  Hãy chuẩn bị chiến tranh,
  Hãy động viên tinh thần các chiến sĩ;
  Hãy kéo toàn thể quân đội đến gần,
  Hãy để chúng xông lên.
  10Hãy biến các lưỡi cày thành các lưỡi gươm,
  Hãy rèn các lưỡi liềm thành các lưỡi giáo;
  Hãy để những kẻ yếu đuối nói rằng, ‘Ta là dũng sĩ.’
  11Hãy mau mau kéo đến,
  Hỡi các dân các nước chung quanh,
  Hãy tập họp nhau về đó.”
  Lạy CHÚA, xin Ngài cũng sai các dũng sĩ của Ngài xuống đó.

  12“Hãy để các dân hò hét động viên nhau,
  Rồi kéo nhau đến Thung Lũng Phán Xét;
  Vì tại đó Ta sẽ ngồi xét đoán tất cả các nước chung quanh.
  13Hãy tra lưỡi liềm vào, vì lúa đã chín vàng, sẵn sàng để được gặt;
  Hãy vào và đạp nho, vì nho đã đầy bồn ép.
  Các vại đã đầy tràn, vì lòng gian ác của chúng quá lớn.
  14Từng đoàn hùng binh đông đúc, từng đoàn hùng binh đông đúc,
  Cùng nhau kéo đến thung lũng chung thẩm!
  Vì ngày của CHÚA đã gần trong thung lũng chung thẩm.
  15Mặt trời và mặt trăng tối đen,
  Các tinh tú thu hồi ánh sáng.
  16Từ Si-ôn CHÚA đã gầm lên,
  Từ Giê-ru-sa-lem tiếng Ngài vang dội khắp nơi,
  Bấy giờ trời và đất đều rúng động.
  Thế nhưng CHÚA là nơi ẩn náu của con dân Ngài,
  Một nơi trú ẩn an toàn cho dân I-sơ-ra-ên.”

Tương Lai Huy Hoàng của Giu-đa

  17“Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi,
  Ðấng ngự tại Si-ôn, núi thánh của Ta.
  Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,
  Quân ngoại xâm sẽ không đi qua đó nữa.
  18Trong ngày đó,

  Các rặng núi sẽ tiết ra nước nho ngon ngọt,
  Các ngọn đồi sẽ chảy ra sữa tràn trề,
  Các khe suối ở Giu-đa sẽ tuôn nước ra cuồn cuộn,
  Và một mạch nước ngọt từ nhà CHÚA sẽ chảy ra để tưới Thung Lũng Si-tim.

  19Ai-cập sẽ trở thành một nơi hoang tàn đổ nát,
  Ê-đôm sẽ biến thành một đồng vắng hoang vu,
  Vì những việc bạo tàn chúng đã làm đối với dân Giu-đa,
  Bởi chúng đã làm đổ máu biết bao người vô tội trong xứ sở của họ.
  20Nhưng Giu-đa sẽ có người sống ở đó mãi mãi,
  Và Giê-ru-sa-lem sẽ có người cư trú ở đó muôn đời.
  21Vì Ta sẽ báo thù cho máu của họ,
  Ta sẽ không bỏ qua tội ác của những kẻ đã hại họ,
  Vì CHÚA ngự tại Si-ôn.”