3

Sự trừng phạt dành cho các kẻ thù
của Giu-đa

  1“Trong những ngày và thời kỳ đó,
   lúc ta làm mới lại mọi vật
   cho Giu-đa và Ít-ra-en,
  2ta sẽ gom các dân lại
   và mang chúng xuống thung lũng,
   nơi CHÚA sẽ xét xử.
  Ở đó ta sẽ xét xử chúng,
   vì chúng đã phân tán dân Ít-ra-en ta,
   bắt họ sống lưu vong ở các xứ khác.
  Chúng phân chia xứ của ta ra
  3và bắt thăm dân ta.
   Chúng dùng con trai đổi lấy điếm đĩ,
   và bán con gái để mua rượu uống.
4Hỡi Tia, Xi-đôn và các miền trong Phi-li-tin! Các ngươi có điều gì nghịch ta? Có phải các ngươi trừng phạt ta về điều ta làm? Nếu các ngươi nghĩ rằng các ngươi đang trừng phạt ta thì chính ta sẽ nhanh chóng trừng phạt các ngươi. 5Các ngươi lấy bạc vàng, và để những của báu ta trong đền thờ các ngươi. 6Các ngươi bán dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cho người Hi-lạp để đày họ đi ra khỏi xứ.
7Các ngươi đày dân ta đến nơi thật xa, nhưng ta sẽ kiếm và mang họ trở về, rồi ta sẽ báo trả các ngươi về điều các ngươi đã làm cho họ. 8Ta sẽ đày con trai con gái các ngươi sang dân Giu-đa để họ bán chúng nó cho dân Sa-ban ở xa.” CHÚA phán vậy.

Thượng-Đế xét xử các dân

  9“Hãy rao tin nầy giữa các dân:
   Hãy chuẩn bị chiến tranh!
  Hãy đánh thức quân sĩ!
  Những chiến sĩ hãy đến gần và tấn công.
  10Hãy lấy lưỡi cày làm gươm,
   và lấy lưỡi dao tỉa cây làm giáo.
  Dù cho người yếu cũng hãy nói, ‘Ta là chiến sĩ.’
  11Hỡi các dân, hãy nhanh lên,
   đến tụ tập nơi đó.
  Lạy Chúa, xin hãy sai các chiến sĩ Ngài
   đến thu gom các dân.
  12Hỡi các dân, hãy thức dậy,
   hãy đến tấn công trong thung lũng,
   nơi CHÚA phán xử.
  Nơi đó ta sẽ ngồi phán xử muôn dân bốn bề.
  13Hãy vung lưỡi hái lên, vì mùa gặt đã chín.
   Hãy đến, bước trên chúng,
   như các ngươi đạp lên trái nho để lấy nước,
   vì bàn ép rượu đã đầy
   và các thùng đầy tràn,
   vì dân nầy quá gian ác!
  14Có vô số người ở trong Thung lũng Quyết Định,
   vì ngày phán xử của Chúa gần đến
   trong Thung lũng Quyết Định.
  15Mặt trời và mặt trăng sẽ tối sầm lại,
   các ngôi sao không chiếu sáng nữa.
  16Từ Giê-ru-sa-lem CHÚA sẽ gầm lên như sư tử;
  tiếng gầm của Ngài sẽ vang lên từ thành đó,
   trời đất sẽ rung chuyển.
  Nhưng CHÚA sẽ là nơi trú ẩn an toàn
   cho dân Ngài,
  một chỗ an ninh vững vàng cho dân Ít-ra-en.
  17Rồi các ngươi sẽ biết rằng ta,
   CHÚA và Thượng-Đế các ngươi,
   sống ở núi thánh Xi-ôn.
  Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,
   và người ngoại quốc sẽ không bao giờ được bước qua đó nữa.

Một đời mới hứa cho dân Giu-đa

  18Trong ngày đó rượu sẽ nhỏ từ các núi,
   sữa sẽ chảy từ các đồi,
   và nước sẽ chảy qua khắp các hố của Giu-đa.
  Một ngọn suối sẽ chảy ra từ đền thờ CHÚA,
   tưới khắp thung lũng cây keo.
  19Nhưng Ai-cập sẽ trở nên hoang vu,
   còn Ê-đôm sẽ thành sa mạc tiêu điều,
   vì chúng đã độc ác đối với dân Giu-đa.
  Chúng giết những người vô tội trong đất chúng.
  20Nhưng sẽ luôn luôn có dân cư sống trong Giu-đa,
   và từ nay về sau sẽ có người ở Giê-ru-sa-lem.
  21Ai-cập và Ê-đôm đã giết hại dân ta,
   nên ta chắc chắn trừng phạt chúng nó.”
   CHÚA ngự ở Giê-ru-sa-lem!