Santoiq Atỡng

 Saráq nâi Yô-na chĩc sám 700 cumo nhũang dỡi Yê-su. Saráq nâi atỡng tễ dũ ranáq ca toâq pỡ Yô-na bo án táq ranáq tang bỗq Yiang Sursĩ.
 Yô-na tỡ bữn trĩh santoiq Yiang Sursĩ ớn án pỡq atỡng tâng vil Ni-navê, la vil toâr lứq tâng cruang Asi-ria. Cỗ tỗp Asi-ria dốq chíl níc cruang I-sarel, ngkíq Yô-na tỡ ễq pỡq atỡng parnai Yiang Sursĩ pỡ vil ki. Án dáng Yiang Sursĩ bữn ŏ́c ayooq cớp sarũiq táq chóq máh cũai ca ngin kho lôih alới, ma án tỡ ễq Yiang Sursĩ táh lôih alới ki.
 Vớt ki bữn sa‑ữi ranáq salễh toâq pỡ án, cớp án ỡt tâng púng sĩaq toâr pái tangái pái sadâu. Chơ án pỡq chu vil Ni-navê, cớp cũai Ni-navê ngin kho máh lôih alới. Ngkíq Yiang Sursĩ tỡ bữn manrap máh cũai án dadŏq ễ pupứt. Cỗ tian tễ ranáq ki Yô-na sâng cutâu mứt lứq chóq Yiang Sursĩ, yuaq Yiang Sursĩ tỡ bữn táq tôt máh cũai vil ki, tam máh cũai ki la cũai par‑ũal cớp cũai proai Yiang Sursĩ.
 Saráq nâi atỡng tễ Yiang Sursĩ bữn chớc toâr lứq cớp bữn moang ŏ́c sarũiq táq chóq cũai ngin lôih cớp píh loah chu án.