2

Nau Y-Yôna Mbơh Sơm Tâm Rnê

1Jêh ri Y-Yôna mbơh sơm ma Yêhôva Brah Ndu păng tă bơh ndŭl ka, 2lah: Găp kuăl ma Yêhôva tâm nau rêh ni gâp, jêh ri păng plơ̆ sĭt lah ma gâp. Tă bơh ndŭl Ƀon Phung Khĭt gâp nter, jêh ri may tăng jêh bar gâp.
3Yorlah may hŏ mƀăr jêh gâp tâm ntŭk jru, ta nklang dak mƀŭt, jêh ri dak nkŭm jŭm gâp.
 Lĕ nngôch mpiăt dak jêh ri dak rbuh may rgăn jêh ta kalơ gâp.
4Rnôk nây gâp lah,
 Bu mƀăr gâp tă bơh panăp may; ƀiălah ăt gâp mra plơ̆ uănh đŏng ma ngih kloh ueh may.
5Dak văch nkŭm bơi ŭch nkhĭt gâp, ntŭk jru gŭ jŭm gâp; mbrĭng dak lĕ put bôk gâp.
6Gâp hŏ jŭr jêh tât mbon jâng yôk;
 Neh hŏ sŏk rnăng păng rdâl ta kalơ gâp n'ho ro ƀiălah may sâm nphâk nau rêh gâp tă bơh Trôm Jru, Ơ Yêhôva Brah Ndu gâp.
7Tơlah huêng gâp lĕ huơi jêh tâm trôm gâp, gâp kah gĭt ma Yêhôva; jêh ri nau gâp mbơh sơm tât jêh ma may tâm ngih kloh ueh may.
8Phung yơk ma rup brah ndơ mâu khlay, pôri chalơi nau bu yô̆ klâng ma khân păng.
9Ƀiălah gâp mra tâm rnê ma may gâp mra nhhơr ndơ ƀư brah ma may; moh nau gâp ton jêh gâp mra ƀư ngăn. Nau tâm rklaih luh tă bơh Yêhôva!
10Pôri Yêhôva ntăm ma ka jêh ri ôbăl hok lơi Y-Yôna ta neh sơh.