2

Giô-na cầu nguyện

1Từ trong bụng cá, Giô-na cầu nguyện với Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của mình: 2Trong cơn hoạn nạn, con kêu cầu Chúa Hằng Hữu, thì Ngài đáp lời từ lòng Âm phủ, con kêu cứu, thì Chúa nghe tiếng con. 3Vì Chúa ném con trong vực sâu dưới đáy biển, dòng hải lưu bao bọc lấy con. Bao nhiêu lượn sóng lớn và ba đào của Chứa đều ầm ầm kéo qua trên đầu con. 4Khi ấy, con thưa: "Con đã bị ném khỏi mặt Ngài, dù vậy, con vẫn nhìn lại Đền thánh Ngài. 5Nước bao phủ cả thân thể lẫn linh hồn, vực sâu bao bọc chung quanh. Rong rêu vương vấn đầu con. 6Con đã xuống tận đáy các hòn núi. Đất đã khóa cửa nhốt con vĩnh viễn. Lạy Chúa Hằng Hữu Chân Thần, Chúa đã đem mạng sống con ra khỏi huyệt mộ. 7Khi con tuyệt vọng, con liền nhớ Chúa và lời cầu nguyện con lên thấu Ngài, trong Đền Thánh Ngài. 8Nhưng kẻ thờ lạy thần tượng hão huyền xây lưng từ khước lòng thương xót Chúa dành cho mình. 9Nhưng con sẽ dâng lời cảm tạ, dâng sinh tế cho Ngài và trả xong điều con hứa nguyện. Sự giải cứu chỉ đến từ Chúa Hằng Hữu! 10Chúa ra lệnh cho con cá nhả Giô-na trên bờ biển. Nó liền vâng lời.