Santoiq Atỡng

 Tỡ bữn noau dáng raloaih cũai aléq chĩc Saráq Yop nâi, tỡ la bo léq noau chĩc. Ma noau pai Yop bữn tamoong 1,000 toâq 2,000 cumo nhũang dỡi Yê-su. Saráq Yop atỡng tễ muoi noaq cũai tanoang tapứng, mŏ án tamóh ŏ́c túh coat. Máh con án cuchĩt pứt nheq, máh mun án cỡt rúng pứt nheq tê, cớp án cỡt rang‑ĩ hâp lứq hỡ. Ma Yop noâng sa‑âm Yiang Sursĩ pacái lứq.
 Máh yớu Yop chanchớm Yiang Sursĩ táq tôt Yop cỗ tian án táq ranáq lôih. Ma Yop pai níc án tanoang tapứng choâng moat Yiang Sursĩ, cớp án yoc ễ ramóh cớp khai loah máh ŏ́c ki yáng moat Yiang Sursĩ toâp.
 Yiang Sursĩ tỡ bữn ta‑ỡi santoiq Yop sễq, ma án apáh Yop yỗn án dáng tễ chớc sốt toâr khong Yiang Sursĩ. Chơ ntun, Yop dáng raloaih, cớp án asễng tỗ chóq Yiang Sursĩ. Yiang Sursĩ tếq máh yớu ca tũn apớt Yop tễ ranáq Yop ramóh túh coat. Cớp Yiang Sursĩ satốh ŏ́c bốn yỗn Yop bữn sa‑ữi clữi tễ nhũang ễn.