15

Y-Êlipas Nduyh Y-Yôp

1Y-Êlipas bunuyh ƀon Têman plơ̆ sĭt lah: 2"Mâm bunuyh blau mĭn plơ̆ lah ma nau mâu gĭt rbăng nâm bu mih sial puh,
 jêh ri mbêng păng nơm ma nau mĭn dơm dam?
3Mâm may tâm dun nau ngơi mâu khlay ôh mâu lah ma rplay ngơi mâu dơi tât nau ueh ôh?
4Ƀiălah may ăn roh lơi nau klach
  ma Brah Ndu, jêh ri ăn bâp
 nau gŭ mĭn ta năp Brah Ndu,
5yorlah nau kue may ntrôl may  ngơi jêh ri may săch nau ngơi bơh nơm plĕch rlăm. 6Trôm mbung may nơm ntô̆p êng
 may nơm, mâu di gâp ôh;
  trôm mbung may nơm nkoch nau tâm rdâng đah may.
7"May jêng bunuyh bu deh lor saơm lĕ?
 Mâu lah bu deh ma may lor ma yôk lĕ?
8May mâp tăng lĕ nau Brah Ndu ŭch ndâp?
 Jêh ri may kơp êng kanŏng may nơm hĕ geh nau blau?
9Moh nau may gĭt ma nau hên mâu gĭt ôh?
 Moh nau may gĭt rbăng dĭng hên mâu gĭt vât ôh?
10Ta nklang hên ăt geh lĕ bunuyh
  (ndra) mbra nđâp phung bu bŭnh buranh
 gŭ mpeh ma hên, phung ranh lơn ma mbơ̆ may.
11Mâm ƀư nau Brah Ndu bonh leng  jêng jê̆ ir hĕ ma may mâu lah  nau bu ngơi rdơ̆ ir hĕ ma may?
12Mâm ƀư nuih n'hâm may geh
 nau janh ir, jêh ri may uănh măt tâm ban pônây?
13Moh nau dĭng nau mĭn may ŭch tâm rdâng đah Brah Ndu,
 jêh ri luh ngơi tâm ban pônây lĕ rlau keh ir?
14Moh bunuyh jêng kŏ tât păng dơi jêng kloh rsang?
 Mâu lah nơm deh jêh tă bơh
 bu ur kŏ tât păng jêng sŏng?
15Aơ, Brah Ndu mâu rnơm ôh
 ma phung kloh ueh Păng,
 kŏ tât phung trôk mâu jêng kloh ngăn ôh
 ta năp măt Păng.
16Saơ ir du huê bunuyh lĕ jêng
 nơm bu rmot jêh ri tih mhĭk.
 Du huê ŭch rŏng ma nau tih nâm bu nhêt dak!
17Gâp mra ntĭm may, may iăt hom nau gây.
 Gâp mra nkoch ma may nau gâp hŏ saơ.
18Nau phung blau mĭn nkoch bri jêh, tĭng nau phung chô yau khân păng mâu pôn mo,
19kanŏng ma phung nây bu ăn jêh bri jêh ri mâu geh ôh phung
 bu năch gŭ ndrel ma khân păng.
20Du bông rêh bunuyh tih mpât
 săk jăn ma nau ji dôl ăn lĕ năm
 bu nal jêh ma phung djơh djơt.
21Păng tăng nteh klach krit ngăn;
 dôl geh nau ueh mpăn nơm ƀư rai mra tât ma păng.
22Păng ntôn lah mâu dơi du luh ôh tă bơh nau ngo,
 jêh ri bu thăm jêh păng ma nau khĭt đah đao.
23Păng hăn ntŭk aơ rlau ntŭk ri
 gay joi ndơ sông sa, jêh ri lah:
 "Ndơ sa ta ntŭk joi?"
 Păng gĭt ma nar geh nau ngo dăch tât jêh;
24nau uh ah rngot rvê ƀư ăn păng klach krit;
 rduh gro păng nâm bu du huê
 hađăch ndrăp jêh ma nau tâm lơh.
25Yorlah păng lĕ yơr
 jêh ti păng tâm rdâng đah Brah Ndu. Jêh ri joi nau ŭch ƀư ma
 Nơm Geh Lĕ Nau Brah,
26jêh ri nchuăt ran tâm Brah Ndu ma khêl mbâl;
27yorlah păng geh muh măt lay,
 jêh ri gang bŭt păng toyh đŏng,
28jêh ri păng hŏ gŭ jêh tâm ƀon rngol,
 tâm chuanh rŭng sat, mâu hôm bu gŭ ôh,
 bu thăm jêh jêng mbŭch lŭ ndơ lĕ rai jêh.
29Păng mâu mra jêng ndrŏng ôh;
 drăp ndơ păng tâm ban lĕ mâu hôm kơn jŏ jong ôh;
 mâu lĕ hôm sŏr reh lam ta kalơ neh;
30păng mâu mra klaih ôh tă bơh
 nau ngo, mpiăt ŭnh hŭr kro
 lơi nkeh păng, jêh ri sial nsôr
 n'hâm Kôranh Branh đô̆ rdu păng.
31Lơi ta rnơm ôh ma nau dơm
 dam păng nơm, jêng du nau ndơm;
 yorlah nau dơm dam jêng nau nkhôm ma păng.
32Bu mra nkhôm păng lĕ nŭm lor tât nar păng,
 jêh ri n'gĭng păng mâu hôm jêng nse ôh.
33Păng ngruh lơi play vĭt nâm bu du tơm play kriăk ƀâu.
  Păng rgu rŭng kao păng nâm bu du tơm play ôlive'.
34Yorlah phung noi bunuyh ƀai mra jêng ndrô gâng,
 jêh ri ŭnh mra sa ngih bok phung sŏk dơn drăp sa bich.
35Păng ntreo ma nau mhĭk,
 jêh ri deh ma nau ƀai,
 jêh ri nuih n'hâm khân păng nkra nau ndơm.