17

Y-Yôp Rơih Nau Ngơi Băl Păng Ŭch Ma Nau Khĭt

1N'hâm gâp ntơm lôch, nar gâp ntơm lĕ, bu nkra jêh môch ma gâp!
2N'hêl nanê̆ geh phung mứch gŭ jŭm gâp,
 jêh ri măt gâp gŭ uănh ma nau khân păng mưch rmot.
3"Dăn Kôranh Brah ăn ma gâp dơi geh du nau king n'gang; sâm ăn hom ma gâp gŭ êp may;
 yorlah padih may mbu nơm mra sâm njrăng an ma gâp?
4Yorlah may ăn nuih n'hâm khân păng mâu gĭt rbăng,
 yor nây may mâu mra n'hao ăn ma khân păng dơi ôh.
5Mbu nơm phung ma mĭt jiăng păng
 ŭch pit in du kô̆ drăp ndơ ôbăl,
 măt phung kon păng mra jêng ngo…
6Ƀialah Brah Ndu njêng gâp jêng ndơ ƀon lan ntêh rmot,
  jêh ri gâp jêng du huê bunuyh bu soh dak diu.
7Măt gâp lĕ blak yor nau rngot,
 jêh ri le rngôch jâng ti gâp jêng nâm bu gui.
8Phung bunuyh sŏng srăng hih rhâl ma nau nây,
 bi ma bunuyh gŭ sŏng mra hao nuih
 ŭch ƀư đah nơm mhĭk nây.
9Ƀiălah bunuyh sŏng mra hăn nâp tâm trong păng,
 jêh ri bunuyh geh ti kloh mra jêng lơ hâu katang lơn.
10Ƀiălah, hơi khân may, le rngôch ngơi
 hom đŏng; ƀiălah gâp mâu saơ ôh
 tâm khân may geh du huê bunuyh blau ngăn.
11Lĕ nau gâp rêh hŏ lôch jêh,
 lĕ mbor nau gâp ŭch mĭn, jêng nau ŭch
 ndrăp mĭn tâm nuih n'hâm,
  hŏ roh hêng jêh…
12Khân păng ngơi rlơ̆ nôk nar jêng
 măng; panăp nau ngo, khân păng lah,
 'Nau ang bơi ŭch tât jêh!'
13Tơlah gâp gŭ kâp Ƀon Phung Khĭt jêng
 ngih ma gâp, tơlah gâp nkra
 sưng bêch gâp tâm ntŭk ngo,
14tơlah gâp ngơi ntĭt lah, ma ntu môch:
  'May yơh jêng mbơ̆ gâp,
 'jêh ri lah ma rhai: 'Mê̆ gâp,
 'mâu lah 'Yuh gâp',
15pôri ta ntŭk nau gâp gŭ kâp gân?
 Nau gâp kâp gân, mbu nơm mra saơ?
16Tơlah gâp dơn nau gŭ rlu tâm ndruyh neh,
 pôri nanê̆ nau kâp gân nây mra
 hăn trŭnh tâm mpông Ƀon Phung Khĭt.