18

Bil-dat

1Chơ Bil-dat tễ cruang Suah ta‑ỡi neq: 2“Yop ơi! Têq tỡ mới tangứt táq ntỡng mahúiq sâng? Hếq noâng ễ atỡng, khân mới ỡt rangiac cớp tamứng. 3Nŏ́q mới chanchớm hếq cỡt ariang charán? Hếq sacũl hỡn tễ mới tỡ? 4Yop ơi! Ŏ́c mới ũan ki toâp chíl tỗ mới bữm. Cutễq nâi cỡt chíq ntốq aiq la cỗ tian mới ũan tỡ? Yiang Sursĩ asĩc cóh king la cỗ ễq mới sâng bũi tỡ?
5“Ŏ́c poang tễ cũai sâuq lứq cỡt pât; pla ũih án tỡ nai blữ noâng. 6Chớp tớu tâng dống aroâiq án cheq ễ pât, cớp chớp tớu ỡt pỡng plỡ án la pât tê. 7Caryau án bán rêng lứq, ma sanua án cudốh; chơ án dớm cỗ tian ngê tỡ o án bữm. 8Noau pong án amut tâng rabang, chơ rabang sarớt ayững án. 9Candỡl ayững án ễ chuat tâng rabang noau to dŏq, chơ tỗ án tỡ têq racláh noâng. 10Bữn rabang to clỡp tâng cutễq cuoiq án; noau to dŏq tâng rana án pỡq.
11“Ŏ́c croŏq ỡt acoan dũ angia mpễr án, cớp rapuai dũ rayáh án pỡq. 12Án cơi sốc, ma sanua cỡt panhieih khlac; ŏ́c rúng pứt ỡt crŏ́q án. 13Tâng ngcâr án bữn acán cáiq cha. Ŏ́c a‑ĩ ki cáiq cha ngcŏ́ng cớp nluang án yỗn cỡt nsóq nheq. 14Noau tuih aloŏh án tễ dống aroâiq, la ntốq án ỡt plot-plál; chơ noau dững án chu ntốq puo ca sốt ŏ́c cuchĩt. 15Sanua, tỡ bữn ntrớu noâng tâng dống aroâiq án; Noau yữi mữ dŏq cachĩt nheq acán dóc tâng ntốq ki. 16Ngkíq, án cỡt samoât rêh aluang khoiq khỗ tâng pưn cutễq, cớp samoât abễng aluang khoiq sangot tâng pỡng cutễq. 17Ramứh ranoâng án cỡt pứt nheq tễ cruang cutễq nâi; tỡ bữn noau sanhữ noâng ramứh án. 18Noau tuih aloŏh án tễ poang, ma yỗn án pỡq chu ntốq canám téc-téc lứq ễn. 19Án ŏ́q con dŏq cỡt con tŏ́ng; tỡ bữn noau tễ dống sũ án ma noâng tamoong. 20Tễ angia mandang loŏh yỗn toau toâq angia mandang pât, nheq tữh cũai bữn sâng tễ dỡi tamoong án, chơ táq yỗn sóc muar alới yuor cớp alới cangcoaih ngcŏh lứq. 21Anhúq cũai sâuq cỡt samoât nâi ơiq; cũai tỡ bữn yám noap Yiang Sursĩ, ỡt ntốq ngkíq.”