18

Binh-đát nói về sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với kẻ gian ác

1Binh-đát người Su-a đáp rằng:
  2“Các anh gài bẫy trong lời nói cho đến bao giờ?
   Hãy suy xét đi, rồi chúng tôi sẽ nói.
  3Tại sao các anh xem chúng tôi như thú vật?
   Và nhìn chúng tôi như kẻ dại khờ?
  4Anh tự dày vò mình trong cơn nóng giận;
   Chẳng lẽ vì anh mà trái đất bị bỏ hoang,
   Và tảng đá phải dời đi nơi khác?

  5Thật ánh sáng của kẻ ác rồi sẽ tắt,
   Ngọn lửa của nó không còn chiếu sáng.
  6Ánh sáng trong trại nó sẽ tối om,
   Ngọn đèn trên đầu nó vụt tắt.
  7Các bước đi mạnh dạn của nó trở nên yếu ớt,
   Các mưu chước nó làm cho nó ngả nghiêng.
  8Vì chân nó mắc vào bẫy lưới,
   Và bước đi trên cạm bẫy.
  9Một cái bẫy tóm lấy nó ngay gót chân,
   Và lưới bủa sẽ bắt giữ nó.
  10Dây giăng bẫy nó ngầm trong đất,
   Bẫy gài bắt nó trên đường đi.
  11Nỗi kinh hoàng bốn bề gây khiếp đảm,
   Và bám đuổi gót chân nó.
  12Sức lực nó suy kiệt vì đói khát,
   Và tai ương chờ chực sát bên mình.
  13Bệnh tật làm da thịt nó hao mòn,
   Con đầu lòng của tử thần tiêu nuốt toàn thân nó.
  14Nó sẽ bị kéo ra khỏi trại là nơi nó nương dựa,
   Và bị giải đến với vua kinh hoàng.
  15Kẻ không thuộc về nó sẽ ở trong trại nó;
   Còn diêm sinh rải khắp nơi nó ở.
  16Bên dưới rễ nó khô lại,
   Bên trên cành nó héo đi.
  17Trong xứ kỷ niệm nó sẽ không còn,
   Ngoài xứ tên tuổi nó chẳng được ai nhắc đến.
  18Nó bị đuổi khỏi vùng ánh sáng để vào cõi tối tăm,
   Và bị trục xuất khỏi thế gian.
  19Giữa dân tộc mình, nó không còn con cháu,
   Nơi nó ở chẳng một ai sống sót.
  20Trước số phận của nó, người phương tây sững sờ,
   Người phương đông kinh hoàng.
  21Thật, đó là nơi ở của kẻ gian ác,
   Số phận của kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời.”